Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือตำนานเมืองพระรถเล่มนี้ ใช้เป็นคู่มือท่องเที่ยวและทัศนศึกษาอำเภอพนัสนิคม ตั้งแต่ตรั้งเป็นอินทปัตนครและเมืองพระรถ ภายในเล่มนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ 1. ประวัติพนัสนิคม มีทำเนียบนายดำเภอพนัสนิคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 42 คน พร้อมทั้งการแบ่งพื้อนที่การปกครองเป็น 19 ตำบล รวม 185 หมู่บ้าน 2. อินทปัตนครเกิดก่อนเมืองพระรถ กล่าวถึวประวัติความเป็นมา ของเมืองอินทปัต 3. รถเสนชาดกแบบชาวบ้านเป็นการเล่าเรื่องรถเสนชาดกจากต้นฉบับเดิม 4. อิทธิพลตำนานพระรถเมรี ซึ่งมีการแปลรถเสนชาดกจากภาษามคธเป็นภาษาไทย และได้เปลี่ยนชื่อเป็นพระรถเมรี ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น 5. วัดโบสถ์เกิดก่อนเมืองพนัสนิคม ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่น่าสนใจหลายอย่างของวัดโบสถ์ 6. วัดใต้ต้นลานอดีตหมู่บ้านลาว กล่าวถึงประวัติการสร้างวัดและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัด 7. แหล่งท่องเที่ยวและทัศนศึกษาที่น่าสนใจให้ความเพลิดเพลินและเหมาะแก่การเรียนรู้แต่ละแห่งมีประวัติความเป็นมาอย่างย่อ ๆ 8. จักสานงานอาชีพชาวพนัสนิคม กล่างถึงจักสานที่ผลิตขึ้นเป็นเครื่องใช้ในบ้าน เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ พัฒนาให้เป็นของดีมีราคา อละกลุ่มอาชีพจักสานในแต่ละหมู่บ้านและตำบล 9. พาไปซื้อเครื่องจักสานพนัสนิคมถึงแหล่งผลิตซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5 แห่ง ด้วยกัน
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชลบุรีในประวัติศาสตร์ประกอบด้วยชุมชนโบราณในเขตจังหวัดชลบุรี ได้แก่เมือพระรถ เมืองพญาเร่ เมือศรีพโลและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชลบุรี รวมกล่าวถึงสถาปัตยกรรมไทยในศาสนสถานในสถานที่สำคัญในพระพุทธรูป มณฑป เจดีย์ จำนวน 22 แห่ง และประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 8 ประเพณี พร้อม คำขวัญ ตราประจำจังหวัดและต้นไม้ประจำจังหวัด
ดูพิกัด
พระครูธรรมสารอภินันท์(หลวงพ่อแดง) เป็นชาวเขมร เมืองพระตะบอง เมื่อบวชแล้ว ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดอ่างศิลาก่อน ภายหลังได้ย้ายเข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่อินทารามนี้นานถึง 53 ปี มรณภาพในปีพุทธศักราช 2490 อายุได 84 ปี เป็นพระเถระที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัดต่อธรรมวินัยเป็นอย่างดี ไม่สะสมบริขารเกินความจำเป็น เป็นพระเถระผู้ทรงวิทยาคุณในทางสมณะ มีวาจาสิทธิ์เป็นที่เคารพยำเกรงของเหล่าศิษยานุศิย์และประชาชนในถิ่นใกล้ไกลที่รู้กิตติศัพท์ของท่านมีผู้นิยมนำบุตรธิดามาถวายเป็นลูกบุญธรรมมากมาย ปัจจุบันนี้ ชื่อเสียงกิตติศัพท์ของท่าน ยังปรากฎอยู่ในหมู่ศิษย์และประชาชนทั่วไป ที่เคารพนับถืออย่างไม่เสื่อมคลาย เมื่อถึงวันที่ 2 สิงหาคมทุกๆ ปี เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของท่านบรรดาศิษยานุศิษย์ ทายกทายิกาวัดใหญ่ฯ ประชาชนผู้ที่เคารพนับถือต่างมาร่วมการบำเพ็ยกุศลถวายอย่างเนืองแน่น ไมเคยขาด จตุปัจจัยที่มีผู้นำมาถวาย ทางวัดใหญ่อินทาราม โดยการนำของท่านเจ้าคุณพระราชพรหมาจารย์ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิไว้ชื่อว่า มูลนิธิหลวงพ่อแดง นำดอกผลมาช่วยเหลือบำรุงการศึกษาพระประยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรวัดใหญ่อินทาราม ซึ่งมาจากต่างจังหวัดปีละมิใช่น้อย
ดูพิกัด

ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากร ปัจจุบันเหลือเนื้อที่รอบถ้ำเพียง 4 ไร่เท่านั้น น่าเสียดายที่บริเวณปากถ้ำสภาพก้อนหินได้เสื่อมสลายไปตามธรรมชาติเกือบหมดแล้ว 

ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ศูนย์วัฒนธรรมจัวหวัดชลบุรี จัดพิมพ์ขั้นเนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2540 จังหวัดชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของอาคารสถานที่ มณฑป วัดและศิลปะวัตถุของจังหวัดชลบุรี จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ หอพระพุทธสิหิงค์ วัดเขาบางทราย วัดใหญ่อินทราราม ตึกมหาราชและตึกมหาราชินี วัดราษฎร์บำรุง สถาปัตยกรรม วัดญาณวังวรารามวรมหาวิหาร วัดหนองเกตุใหญ่ มณฑปพระพุทธบาท วัดเขาพระวรวิหาร พระจุฑาธุชราชฐานพระราชวังบนเกาะสีชัง และพระพนัสบดี
ดูพิกัด
ในอดีตวัดโบสถ์และวัดหลวงพรหมาวาสเป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงมาตลอด ในหมู่บ้านก็มีหมอยาหลายคน จึงมี “หินบดยา” หรือ “รางบดยา” ให้เห็นหลายอัน พอพ้นสมัยนั้นแล้วหินบดยาเหล่านี้จึงถูกทิ้งไว้ จึงเป็นโอกาสดีที่ทางวัดเห็นความสำคัญชาวบ้านจึงยินดีบริจาคให้มารวมไว้ที่วัดโบสถ์แห่งนี้ เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตั้งแต่เดิมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ซึ่งในงานประเพณีดังกล่าวจะมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ และประกวดกระทง ร่วมใจกันลอยกะทง และการจุดพลุเฉลิมฉลอง ซึ่งคนในชุมชนอำเภอบ่อทอง เห็นว่าเป็นการแสดงออกของความสามัคคีของประชาชนและเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย
ดูพิกัด
คือวันทำบุญขึ้นปีใหม่ของชาวทะเลในช่วงวันสงกรานต์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 เมษายน ของทุกปี บริเวณชายหาดพัทยา มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำ ก่อพระเจดีย์ทราย เล่นสาดน้ำ และกีฬาพื้นบ้าน ในเมืองพัทยา ได้กำหนดจัดงานวันไหลในวันที่ 19 เมษายน ของทุกปี โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีรดน้ำดำหัว ขบวนแห่วันไหล การสาดน้ำกัน อย่างสนุกสนานของประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ
ดูพิกัด
ปัจจุบันกลองยาวของนายประทวน บุญผึ้ง มีการนำผ้าสีมาแต่งให้สวยงามและตกแต่งด้วยแผ่นโลหะที่ตัวกลอง ด้วยลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้น มีการทาสีให้สวยเด่นสะดุดตา เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ของวงกลองยาวนายประทวน บุญผึ้ง ประกอบด้วย ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ซื้อหามาได้ทั่วไปซึ่งการเลือกเครื่องดนตรีประกอบเหล่านี้ ใช้วิธีฟังเสียงที่ตีออกมาจากเครื่องดนตรีชิ้นนั้น ๆ โดยอาศัย ประสบการณ์ของผู้เล่น
ดูพิกัด
ชอบการประดิษฐ์คิดค้นมาตั้งแต่หนุ่มได้รับการถ่ายทอดการทำสายรุ้งมาจากบิดา ทั้งฉัตร ตุ้ม และมะโหด เพื่อใช้ในพิธีต่างๆ เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า บวชนาค เป็นต้น ในสมัยก่อนการจัดงานดังกล่าวจะต้องมีการจัดสายรุ้ง และประดับบริเวณศาลาวัด ในหมู่บ้าน และรอบๆ บ้าน
ดูพิกัด
วัดสิงห์ทองพรหมวาส สร้างเมื่อ พ.ศ.2513 ภายในประกอบด้วยพระอุโบสถ มีพระประธานชื่อพระศรีสัพพัญญู เดิมเรียกว่าวัดบึงกระโดน เพราะสร้างในที่ลุ่มมีหนองน้ำและมีต้นไม้ชื่อกระโดน เป็นต้นไม้ยืนต้นมีใบกลมมีสรรพคุณทางยา ชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่าวัดบึงกระโดน
ดูพิกัด
เจดีย์สีขาวสะดุดตาที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดญาณสังวรามวรมหาวิหาร ภายในมีส่วนจัดแสดงประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) พร้อมทั้งแสดงเครื่องอัฐบริขารต่างๆ ที่ทรงเคยใช้ นอกจากนี้ชั้นบนสุดของเจดีย์เป็นที่ี่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งผู้ที่มายังวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารแล้วต้องไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นหนึ่งในสถานที่แนะนำของทางวัด วัดญาณสังวราราม มีเนื้อที่กว้างขวางถึง 366 ไร่ แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิทตรง กม. 160 ไปอีก 5 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ การเดินทางมายังวัดจากหาดจอมเทียนหรือพัทยา ใช้ ถ. สุขุมวิทไปทาง อ. สัตหีบ ผ่านทางเข้าชุมชนบ้านอำเภอไปราว 2 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามป้ายบอกทางไปวัดญาณฯ อีก 5 กม.
ดูพิกัด
ภาพปฏิจจสมุปทา สายโซ่แห่งชีวิตหรือวงล้อแห่งชีวิต กฏแห่งสากลจักรวาล วัมชุมแสงศรีวนาราม อำเภอพนัสนิมคม จังหวัดชลบุรี ภาพวงล้อชีวิตเป็นการแสดงถึงการเกิดของสัตว์โลก เพราะ อวิชชาเป็นปัจจับให้เกิดสังขาร สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปนาม นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะ อายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ ผัสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา ตัณหาป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพ ภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ ชาติเป็นปัจจัยให้กาลเวลาย่อมกลืนกินชีวิตและสรรพสิ่งในโลก แม้กระทั่งตัวมันเอง พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้อยู่เหนือกาลเวลา และเป็นผู้หลุดพ้นแล้วได้ตรัสว่า " สู่เจ้าทั้งหลาย จงมาดูโลกที่งามตะการ ดุจราชรถที่คนเขลาหมกอยู่ แต่เราผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ "
ดูพิกัด
วัดหุบบอนวนาราม ตั้งอยู่ที่ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 20 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดหุบบอนวนาราม ตั้งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2520
ดูพิกัด
วัดสุรศักดิ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านสุรศักดิ์ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดสุรศักดิ์ ตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2538 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน
ดูพิกัด
ขนมหวาน หอมกรุ่น สดใหม่ ทุกวัน
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 46 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 2.5-ดาว ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีพนักงานต้อนรับ รูมเซอร์วิส Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ ไว้นำเสนอให้แก่ลูกค้า ความสะดวกสบายและผ่อนคลายคือจุดเด่นของเดอะสยาม เกสท์เฮ้าส์
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand