Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำบุญอายุครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุ 72 ปี ของพระครูพิศิษฐชโลปการ หรือที่ชาวเมืองชลรู้จักกันในนามว่า หลวงพ่อเกลี้ยง แห่งวัดเนินสุทธาวาส ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2533 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยชีวประวัติ ตำแหน่งหน้าที่ สมณศักดิ์ และผลงานด้านต่าง ๆ ของหลวงพ่อเกลี้ยงพร้อมทั้งภาพสีชุดวัดเนินสุทธาวาสเกี่ยวกับการก่อสร้างซ่อมแซมภายในวัด รวมถึงกิจกรรมและงานด้านต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในวัดเนินสุทธาวาส
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนั้เป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชา ส071 (ท้องถิ่นาของเรา) ของหมวดสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านป่ายุบ เมื่อปี พ.ศ. 2514 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย สภาพทั่วไปของจังหวัดชลบุรี ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี หัวข้อ ชุมชนโบราณในเขตจังหวัดชลบุรี มีเมืองพระรถ เมืองพญาแร่ และเมืองศรีพโล หัวข้อชลบุรี ในประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ชลบุรีกับบรมราชจักรีวงศ์ ได้แก่ พระมหาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างท่าจอดเรือและอาศัยสถานที่อ่างศิลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างค่ายหลวงที่อ่างศิลาและกับการพัฒนาเกาะสีชังให้เป็นท่าเรือน้ำลึกและเป็นที่แปรพระราชฐานในฤดูร้อน สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีที่ทรงสร้างโรงพยาบาล สมเด็จ ณ ศรีราชา พระบรมวงค์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กับการพัฒนาสถานีทหารเรือบางพระ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างฐานทัพเรือที่สัตหีบ พร้อมให้ข้อมูลบุคคลสำคัญในจังหวัดชลบุรี จำนวน 4 คน คือพระพุทธโฆษาจารย์ นายแพทย์รุจิ รุจิรัตน์ นายนาถ มนตเสวี และนายอธึก สวัสดีมงคล ต่อมากล่าวถึงศิลปกรรมและประเพณีในจังหวัดชลบุรี รวม 13 แห่ง ด้านศิลปกรรม 10 แห่ง และด้านประเพณี 3 แห่ง สุดท้ายดล่าวถึงสภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี ในช่วง 2514 และโครงการพัฒนพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (อีสเทริ์นซีบอร์ด)
ดูพิกัด
"นามเดิม กิมเฉียง นาคไพบูลย์ (ภายหลังใช้นามสกุล กรุณยวนิช) บิดาชื่อนายเร่งเซ็ง มารดาชื่อนางผัน เมื่ออายุประมาณ 9 หรือ 10 ปี บิดาได้นไปฝากเรียนหนังสือที่วัดหนองไม้แดง (วัดราษฎร์สโมสร) จังหวัดชลบุรี กับพระวินัยธรเส็ง ซึ่งได้เรียนอยู่ประมาณ 1 ปีเศษ พระวินัยธรเส็งมรณภาพ จึงได้ออกจากวัดมาช่วยบ้านทำงาน เมื่ออายุ 20 ปี สมัครเป็นตำรวจภูธรอยู่ 2 ปี เมื่อพ.ศ.2464 อายุได้ 24 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่วัดอรัญญิกาวาส โดยมีเจ้าคุณพระเขมทัสสีชลธีสมานคุณ วัดเขาบางทรายเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้ตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ได้สร้างโรงเรียนวรพรตพิทยานุกูล ก่อสร้าง/บุรณะเสนาสนะต่าง ๆ ในวัด ท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2511 รวมสิริอายุได้ 70 ปี 45 พรรษา"
ดูพิกัด
หนังสือตำนานเมืองพระรถเล่มนี้ ใช้เป็นคู่มือท่องเที่ยวและทัศนศึกษาอำเภอพนัสนิคม ตั้งแต่ตรั้งเป็นอินทปัตนครและเมืองพระรถ ภายในเล่มนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ 1. ประวัติพนัสนิคม มีทำเนียบนายดำเภอพนัสนิคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 42 คน พร้อมทั้งการแบ่งพื้อนที่การปกครองเป็น 19 ตำบล รวม 185 หมู่บ้าน 2. อินทปัตนครเกิดก่อนเมืองพระรถ กล่าวถึวประวัติความเป็นมา ของเมืองอินทปัต 3. รถเสนชาดกแบบชาวบ้านเป็นการเล่าเรื่องรถเสนชาดกจากต้นฉบับเดิม 4. อิทธิพลตำนานพระรถเมรี ซึ่งมีการแปลรถเสนชาดกจากภาษามคธเป็นภาษาไทย และได้เปลี่ยนชื่อเป็นพระรถเมรี ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น 5. วัดโบสถ์เกิดก่อนเมืองพนัสนิคม ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่น่าสนใจหลายอย่างของวัดโบสถ์ 6. วัดใต้ต้นลานอดีตหมู่บ้านลาว กล่าวถึงประวัติการสร้างวัดและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัด 7. แหล่งท่องเที่ยวและทัศนศึกษาที่น่าสนใจให้ความเพลิดเพลินและเหมาะแก่การเรียนรู้แต่ละแห่งมีประวัติความเป็นมาอย่างย่อ ๆ 8. จักสานงานอาชีพชาวพนัสนิคม กล่างถึงจักสานที่ผลิตขึ้นเป็นเครื่องใช้ในบ้าน เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ พัฒนาให้เป็นของดีมีราคา อละกลุ่มอาชีพจักสานในแต่ละหมู่บ้านและตำบล 9. พาไปซื้อเครื่องจักสานพนัสนิคมถึงแหล่งผลิตซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5 แห่ง ด้วยกัน
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ได้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดเขาบางทราย พระอารามหลวงที่สำคัญที่สุดในชลบุรี ความเป็นมาของเขาพระบาทบางทราย พร้อมทั้งจดหมายเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำริทรงถวายผ้าพระกฐินและการยกฐานวัดเขาบางทรายเป็นพระอารามหลวง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงเรื่องน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดชลบุรี รายการที่ดินวัดเขาบางทราย งานซ่อมพระประธาน พระอุโบสถวัดเขาบางทราย การตักบาตรเทโว วิหาร-บูรพาจารย์ วันสำคัญของวัดเขาบางทรายและวัคถุมงคลของวัดเขาบางทราย ชลบุรี ที่ได้รับความนิยมสูง ภายในเล่มประกอบด้วยภาพโบราณสถานที่สำคัญของวัดเขาบางทราย ภาพผู้สถาปนาวัดเขาบางทรายและภาพเจ้าอาวาสวัดเขาบางทรายชลบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ดูพิกัด
บุคคลอ้างอิง นายวิฑูรย์ กสิผล ในอดีตประกอบกิจการโรงสีข้าว แต่ประสบปัญหาขาดทุนจนต้องขายกิจการโรงสี ต่อมาได้คิดประดิษฐ์เครื่องสีข้าวซูเปอร์ไวท์ เพื่อใช้ในการสีข้าวใช้เองในครัวเรือนถึงปัจจุบัน
ดูพิกัด
นายสุริยน แก้วสกุล เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2501 ที่ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 46 ปี เป็นผู้มีใจรักทางด้านการแกะสลัก ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสุริยน แก้วสกุล เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาการช่างฝีมือ(แกะสลักหิน) ประจำปีพ.ศ.2545
ดูพิกัด
นายสงบ ทองเทศ เกิดเมื่อพ.ศ. 2479 ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 68 ปี เป็นผู้มีความสามารถในการเล่นดนตรีไทยโดยเฉพาะระนาดเอก และฆ้อง ได้ฝึกเล่นดนตรีไทยมาตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงปัจจุบันรวมเวลาประมาณ 40 ปี มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการเล่นดนตรีไทย เป็นอย่างยิ่ง นอกจากฝึกฝนการเล่นดนตรีไทอยู่เป็นประจำแล้ว ได้ถ่ายทอดความรู้การเล่นดนตรีไทยให้กับผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันต่าง ๆอาทิเช่น โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา โรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเชิญให้ฝึกสอนดนตรีไทยชนิดต่าง ๆ ตามแต่ผู้เรียนชอบและสนใจ นักเรียนที่ฝึกซ้อมได้รับเกียรติบัตรรจากการประกวดเล่นดนตรีไทยอยู่เนือง ๆ เคยแสดงวงอังกะลุง เฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงละครแห่งชาติกรุงเทพมหานคร เมื่อปีพุทธศักราช 2519 ยังความภาคภูมิใจแก่นายสงบเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยงได้ผลิตผลงานชิ้นสำคัญ ได้แก่ การประพันธ์บทเพลงสำหรับวงดนตรีมหาดุริยางค์ไทย ชื่อเพลง โหมโรงโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา และเพลง ลอยกระทงเถา ปัจจุบันนายสงบ ทองเทศ ยังคงฝึกฝนเล่นดนตรีไทยอย่างสม่ำเสมอ มุ่งมั่นที่จะสืบทอดและอนุรักษ์การเล่นดนตรีไทยต่อไป โดยต้องการให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสงบ ทองเทศ เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ประจำปีพ.ศ. 2546
ดูพิกัด
เกษตรหนองซ้ำซาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เป็นประธานศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งนี้ และศูนย์แห่งนี้มีการเกษตรที่มีคุณภาพ การปลูกพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ทำให้ศูนย์ฯ มีจุดเด่นเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรด้านการปลูกพืชเมืองหนาวในพื้นที่ราบที่ผ่านการรับรอง GAP ซึ่งมีตัวอย่างให้ชมกันในแปลง เช่น แตงเมลอน ฟักทองญี่ปุ่น มะละกอ มะเขือเทศ ผักต่าง ๆ ฯลฯ สำหรับการเดินทางเข้าถึงชุมชน หรือศูนย์แห่งนี้ ก็สะดวกตลอดปี นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กันในรัศมี 20 กิโลเมตร อีกหลายแห่ง เช่น เส้นทางจักรยานเสือภูเขาซึ่งผ่านทุ่งนาและเขานมสาว และก็ผาแอ่งน้ำนก นอกจากนี้บริเวณสองข้างทางจะมีกิจกรรม ทางการเกษตรของเกษตรกร เช่น การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ การผลิตเห็ดแบบครบวงจรเพื่อการค้า การปลูกกุยช่ายตัดใบแบบดั้งเดิม การปลูกแก้วมังกรปลอดสารพิษ การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงวัว การอบสมุนไพร การนวดตัว รวมถึงการทำขนมไทย ไข่เค็ม ดอกไม้ประดิษฐ์ และสามารถ ผลิตพืชปลอดสารพิษ เช่น บวบเหลี่ยม แคนตาลูป มะเขือเทศ เมล่อน ฟักทองญี่ปุ่น ถั่วฝักยาว เป็นฟาร์มต้นแบบของการผลิตแบบ GAP และ IMP ของกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และสามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรครบวงจร
ดูพิกัด
อำเภอบ่อทองในอดีต เป็นเมืองสมัยประวัติศาสตร์มีเจ้าเมืองปกครอง พญาเร่ ในภายหลังเป็นเมืองร้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์ ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างรูปหล่อพ่อพญาเร่ขึ้น ประดิษฐานอยู่ในบริเวณโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ได้มีการปิดทองรูปหล่อเป็นประจำทุกปี วันทำพิธีกำหนด 4 - 6 ธันวาคม ของทุกปี เครื่องบูชา ใช้เครื่องสังเวยประกอบด้วย หัวสัตว์ สุรา ประทัด ผลไม้ ทำพิธีแก้บนบวงสรวง และปิดทอง ซึ่งเป็นที่ยึดเกนี่ยวทางจิตใจของประชาชน อำเภอบ่อทอง และอำเภอใกล้เคียง
ดูพิกัด
วัดวังหิน ตั้งอยู่ที่ บ้านวังหิน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 26 ร่ 3 งาน 60 ตารางวา วัดนี้ตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 เดิมวัดวังหินอยู่ที่หมู่ที่ 8 ต.บางพระ อ.ศรีราชา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อ พ.ศ. 2510 ต่อมาได้ย้ายจากสถานที่เดิมมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันนี้ เนื่องจากถูกน้ำท่วมจากการทำอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานโดยหลวงพ่อประสาทได้มาซื้อที่ดินจากนายนิพนธิ-นางสงวน อินทรียงค์ ซึ่งเป็นโรงงานแป้งมันต่อจากนั้นก็ได้ทำการพัฒนามาเรื่อยมาจนทุกวันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2532
ดูพิกัด
แหลมแท่น สถานที่นี้อยู่บริเวณหาดบางแสนเลยมาทางเขาสามมุขเป็นสถานที่สวยงาม เป็นแหลมที่ยื่นออกไปไม่มากนัก บริเวณนี้มักจะมีผู้คนมาตกปลากันมาก มีปติมากรรมรูปปลาโลมาสวยงามมาก ในช่วงเย็นๆ ก็จะมีผู้คนจากที่ต่างๆ ในจังหวัดและที่อื่นมาพักผ่อนกันมากมาย มีร้านขายอาหารแต่จะมากก็ช่วงวันศุกร์-เสาร์ อาหารก็มีตั้งแต่ ส้มตำ อาหารทะเล เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ในปัจจุบันนี้ต่างจากเมื่อก่อนมากมีการจัดแต่งได้สวยงาม มีการดูแลความสะอาดที่ดี ที่สำคัญ อย่าลืมถ่ายรูปคู่กับหินก้อนใหญ่เพราะเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ และเป็นจุดชมวิวที่ดีทีเดียว ท่านสามารถมองจากที่นี่ไปที่เขาสามมุขได้โดยจะเห็นเขาทั้งลูก ส่วนทางด้านหาดบางแสนก็จะสามารถมองเห็นแนวหาดบางแสนเป็นแนวยาวสุดตา
ดูพิกัด
พระอุโบสถในแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ด้านหน้าจะมีพระเจดีย์สมัยอยุธยาเรียงรายอยู่ 3 องค์ ซึ่งพระเจดีย์ทั้งสามถูกสร้างขึ้นและตกแต่งแบบที่ไม่เหมือนกัน โดยแต่ละองค์จะมีศิลปะและการตกแต่งที่เฉพาะแบบกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนวาดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ด้วยตัวพระอุโบสถที่สร้างมานานหลายร้อยปีทำให้ภาพวาดที่นี้มีความเก่าแก่ที่สุดของวัด และเป็นเหมือนมนต์ขลังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชมภาพวาดเก่าแก่ของวัดอ่างศิลา นอกจากภาพวาดแล้วยังมีพระประทานที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถหลังนี้ด้้วย วัดอ่างศิลาเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง สันนิฐานจากโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุแล้วน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยกรุุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อวัดนอก ตั้งอยู่ใกล้กับวัดใน ภายหลังรวมกันเป็นวัดอ่างศิลา ปฏิสังขรณ์ใน รัชกาล ที่ 4 อยู่ตรงข้ามตลาดอ่างศิลา ก่อนถึงสะพานปลา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัคคือ พระอุโบสถ ที่ไม่มีช่อฟ้าใบระกา ประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบจีน และภาพเขียนภายในพระอุโบสถ
ดูพิกัด
วัดกลางคลองหลวง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา ตั้งเมื่อพ.ศ.2345 สร้างโดยชาวลาวที่อพยพมาตั้งบ้านเรือนที่บริเวณนี้ ผู้บริจาคที่ดินและสร้างวัด คือท้าววงศ์ บุตรของท่านเจ้าเมืองพนัสนิคม ซึ่งมีหน้าที่ ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยและเลิกทาส และขุนนรินทร์เรืองเดช เจ้าเมืองพนัสนิคม คนสุดท้าย ได้ถวายหอนั่งบ้านเจ้าเมืองเพื่อนำมาสร้างหอสวดมนต์ ซึ่งยังใช้อยู่จนปัจจุบันนี้ สาเหตุที่ได้ชื่อว่า วัดกลางคลองหลวง เพราะชาวบ้านได้สร้างวัดในบริเวณนี้รวม 3 วัด วัดที่อยู่เหนือน้ำเรียกว่า วัดเหนือ วัดที่อยู่ทางท้ายน้ำเรียกว่า วัดใต้ ส่วนวัดที่อยู่ระหว่างกลางของวัดทั้งสอง ชาวบ้านเรียกว่า วัดกลางคลองหลวง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2513 ปัจจุบัน พระจรูญ นาถธมฺโม รักษาการเจ้าอาวาส
ดูพิกัด
ตลาดน้ำ ๔ ภาค พัทยา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทย แห่งใหม่กลางใจเมืองพัทยาและถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของผู้บริหารที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยที่เรียบง่าย เรียนรู้วิถีพอเพียงดั้งเดิมที่ผูกพันกับสายน้ำตั้งแต่อดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีเสน่ห์ที่น่าหลงใหลใน ๔ ภาค ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ ภาคใต้
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 2-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 20 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีร้านค้า และที่จอดรถสะดวกสบาย โดยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการชั้นยอด ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและพนักงานที่เป็นมิตรเอาใจใส่ จึงไม่น่าแปลกใจที่ลูกค้ากลับมาใช้บริการที่ A.S. Garden View อยู่เป็นประจำ
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 193 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง ร้านค้า คอฟฟี่ช็อป บาร์ผับ บริการซักรีดซักแห้ง ห้องประชุม และร้านอาหาร ผู้เข้าพักยังสามารถใช้บริการสระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) สระว่ายน้ำกลางแจ้ง และสวน เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยการให้บริการและต้อนรับด้วยไมตรีจิต จึงรับประกันได้ว่าท่านจะพึงพอใจกับการเข้าพักที่เดอะกรีนพาร์ครีสอร์ท
ดูพิกัด
การนวดแผนไทยที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพของคนไทย แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทย์แผนปัจจุบัน จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่หลายคนก็ยังเสาะแสวงหาทางเลือกอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน การแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2021 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand