Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความเป็นมาของชนชาติไทยแต่โบราณอย่างย่อ ๆ จากนั้นก็กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเมืองพนัสนิคม ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้ในเรื่องประกาศห้ามมิให้เล่นแอ่วลาว ในพ.ศ.2408 พร้อมทั้งได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของพิธีศราท และได้บอกรายละเอียดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นที่ไหน และเกิดขึ้นในสมัยใด ท้ายเล่มนี้บรรณานุกรมและมีภาพประกอบเนื้อหาภายในเล่มด้วย ได้แก่ ภาพเกี่ยวกับเรื่องพระประธานแกะสลักด้วยไม้ประดู่ ที่วัดผ้าขาวใหญ่ พระติ้ววัดหัวถนน บ้านไผ่ล้อม ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม หมู่บ้านบุ้งคล้า และหมู่บ้านหนองปึก
ดูพิกัด
หนังสือตำนานเมืองพระรถเล่มนี้ ใช้เป็นคู่มือท่องเที่ยวและทัศนศึกษาอำเภอพนัสนิคม ตั้งแต่ตรั้งเป็นอินทปัตนครและเมืองพระรถ ภายในเล่มนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ 1. ประวัติพนัสนิคม มีทำเนียบนายดำเภอพนัสนิคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 42 คน พร้อมทั้งการแบ่งพื้อนที่การปกครองเป็น 19 ตำบล รวม 185 หมู่บ้าน 2. อินทปัตนครเกิดก่อนเมืองพระรถ กล่าวถึวประวัติความเป็นมา ของเมืองอินทปัต 3. รถเสนชาดกแบบชาวบ้านเป็นการเล่าเรื่องรถเสนชาดกจากต้นฉบับเดิม 4. อิทธิพลตำนานพระรถเมรี ซึ่งมีการแปลรถเสนชาดกจากภาษามคธเป็นภาษาไทย และได้เปลี่ยนชื่อเป็นพระรถเมรี ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น 5. วัดโบสถ์เกิดก่อนเมืองพนัสนิคม ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่น่าสนใจหลายอย่างของวัดโบสถ์ 6. วัดใต้ต้นลานอดีตหมู่บ้านลาว กล่าวถึงประวัติการสร้างวัดและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัด 7. แหล่งท่องเที่ยวและทัศนศึกษาที่น่าสนใจให้ความเพลิดเพลินและเหมาะแก่การเรียนรู้แต่ละแห่งมีประวัติความเป็นมาอย่างย่อ ๆ 8. จักสานงานอาชีพชาวพนัสนิคม กล่างถึงจักสานที่ผลิตขึ้นเป็นเครื่องใช้ในบ้าน เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ พัฒนาให้เป็นของดีมีราคา อละกลุ่มอาชีพจักสานในแต่ละหมู่บ้านและตำบล 9. พาไปซื้อเครื่องจักสานพนัสนิคมถึงแหล่งผลิตซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5 แห่ง ด้วยกัน
ดูพิกัด
ภายในเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเล่นท่ยโจ๊ก ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่งของจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงการเผยแพร่การเล่นทายโจ๊กในจังหวัด อธิบายถึงองค์ประกอบการเล่นทายโจ๊กได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ ของรางวัล นายโจ๊ก และผู้ทายหรือผู้ร่วมเล่น ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการทายโจ๊ก กติกามารยาทในการทายโจ๊ก พร้อมทั้งต้วอย่างขั้นตอนวิธีการทายโจ๊ก และรูปแบบการทายโจ๊ก ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
เนื้อหาสาระประกอบด้วยความรู้ทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ อาณาเขต ประชากร การแบ่งเขต การปกครอง การศาสนา การศึกษา การประกอบอาชีพ กลุ่มพลังเพื่อสังคม การเงินและเศรษฐกิจ การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคนดีศรีเมืองชลของชาวพนัสนิคม มีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเมืองพนัสนิคม และพนัสนิคมกับรอยอารยธรรมโบราณ พร้อมทั้งให้ความรู้ของเรื่องพระพนัสบดี หลวงพ่อติ้ววัดหัวถนน พระพุทธมิ่งเมือง วัดใต้ต้นลาน วัดโบสถ์ วัดหลวงพรหมาวาส กำแพงเมืองพระรถ พร้อมทั้งแผนผังสังเขป่ของเมืองพระรถ วัดโคกพุทรา สระสี่เหลี่ยม และวัดชุมแสงศรีวนาราม นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเรื่องของดีเมืองพนัส ได้แก่ เครื่องจักสาน ไร่กุหลาบจีระโรส ผลไม้ดินปั้น รูปปั้นหัวสัตว์ การเล่าเรื่องพระรถ-เมรี พร้อมทั้งยังมีการแบ่งเขตตำบลโดยสังเขป
ดูพิกัด
ตำรายาแผนโบราณ เป็นหนังสือสมุดไทย ว่าด้วยตำรายารักษาโรคต่าง ๆ เช่น ยาแก้ไข้ ยารุเลือดบำรุงธาตุ ยาลม ยาพยาธิ ยาทาลิ้น เป็นต้น
ดูพิกัด
น้ำสมุนไพรจากรากสามสิบ เป็นยาสมุนไพรที่มีมานานแล้ว สรรพคุณ คือ ขับปัสสาวะ บำรุงทารกในครรภ์ บำรุงกำลัง รักษาอาการประจำเดือนผิดปกติ มีกรตในกระเพาะมากเกินไป กระเพาะอาหารเป็นแผล อาหารไม่ย่อย แก้บิด ติดเชื้อที่หลอดลม ปวดข้อและคอ ส่วนผสม คือ รากสามสิบ และน้ำสะอาด นำรากสามสิบต้มลงในน้ำเดือด เคี่ยวประมาณ ๓ ชั่วโมง สามารถปรุงรสได้ตามชอบใจโดยเพิ่มน้ำตาลกรวดและใบเตยลงไป เพื่อเพิ่มความหอมหวาน สามารถรับประทานต่างน้ำได้ตลอดวัน ข้อควรระวัง เนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้หายไปจากสังคมมานาน การที่จะนำมาใช้เป็นยาอีกครั้งควรระวัง เพราะสมุนไพรที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสไตรเจน จึงห้ามใช้ในสตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
ดูพิกัด
เป็นงานประจำปีที่ชาวจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันจัดติดต่อกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 โดยรวมงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์ และงานกาชาดไว้ด้วยกัน โดยถือเอาประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปีเป็นวันจัดงานกิจกรรมของงานประกอบไปด้วย ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงโขน ของกรมศิลปากร และการแสดงทางวัฒนธรรม นิทรรศการ และการออกร้าน ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมไว้สืบไป
ดูพิกัด
ประเพณีกองข้าว กระทำกันในช่วงประเพณีสงกรานต์ของชุมชน โดยชุมชนหนองปรือนั้นเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งรกรากมาช้านาน มีวัฒนธรรมประเพณีไทยหลายอย่างที่ยังคงปฏิบัติสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน ประเพณีกองข้าว เป็นกิจกรรมที่สำคัญของประเพณีสงกรานต์ของชุมชนบ้านหนองปรือ ที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจจัดงานเป็นประจำทุกปี เป็นการดำรงเอกลักษณ์ของชุมชนไว้เป็นมรดกถึงลูกหลานในอนาคตต่อไป
ดูพิกัด
ได้จัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรี มีสมาชิก ๔ คน คือ ๑.แม่บ้าน นางรุจี เกิดคล้าย อายุ ๕๑ ปี ประธานกลุ่ม ๒.ทำนา นางวราภรณ์ จริยาจิรวัฒนา อายุ ๓๘ – ๔๐ ปี เลขาฯ ๓.แม่บ้าน นางต้อย ทรงพระนาม อายุ ๓๘ ปี ๔.ทำนา นางอุไร วาจาสัตย์ อายุ ๔๐ ปี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จะทำกระยาสารท ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ของทุกปี ซึ่งจะทำเป็นอาชีพเสริม กระยาสารทมีอยู่ในท้องถิ่นเดิมอยู่แล้วซึ่งทำกันแทบทุกครัวเรือน
ดูพิกัด
ได้เรียนรู้มาจากเจาหน้าที่การเกษตร และได้มาทดลองทำและปรับปรุงสูตรจนเป็นที่ถูกใจลูกค้าโดยทั่วไป โดยการถ่ายทอดความรู้โดยการบรรยาย การทำให้ดูเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้สนใจ
ดูพิกัด
มหัศจรรย์เขาวงกต ที่สุดของความตระการตา เปิดโลกแห่งจิตนาการ ที่สุดของความบันเทิงที่ต้องพิสูจน์ ด้วยสายตาตลอด 20 นาที ของการเดินทางใน "อินฟินนิตี้" พบ ความอัศจรรย์ของแสง สี เสียง และ เอฟแฟค พิเศษอันทันสมัยถึง 16 ห้อง ที่จะนำพาทุกท่านได้เพลิดเพลิน ผ่อนคลายในความสวยงาม ของมิติพิศวง และภาพลวงตาในจักรวาลที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด หรือเป็นกลุ่มประสบการณ์ความตื่นเต้น อลังการใน infinity จะตรึงตราประทับใจแบบไม่รู้ลืม ยากเกินกว่าคำบรรยายใดๆ ริบลิส์ อินฟินนิตี้ เมซ มหัศจรรย์เขาวงกต ... ที่สุดของความบันเทิงทีต้องพิสูจน์ด้วยสายตา พบความอัศจรรย์ของแสง-สี-เสียง และ "เอฟเฟค" พิเศษอันทันสมัยถึง 16 ห้อง ที่จะนำพาทุกท่านได้เพลิดเพลิน ผ่อนครายในความสวยงามของมิติพิศวง และภาพล่วงตา ... จนสุดลูกหูลูกตา ... ยาวเกินกว่าคำบรรยายใดๆ จนไม่สามารถ อดใจที่จะร้อง ..."ว๊าว!"
ดูพิกัด
วัดเขาน้อยพัฒนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาน้อย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 10 ตารางวา
ดูพิกัด
พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาที่แห่งนี้คือ พระพุทธรูปแกะสลักลักษณะพุทธฉายองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรรยากาศโดยรอบถูกตกแต่งด้วยสวนไม้สวยงามให้ความรู้สึกร่มรื่นเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยว เขาชีจรรย์ตั้งอยู่เส้นทางเดียวกับทางไปไร่องุ่นซิลเวอร์เลค เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ บริเวณโดยรอบตกแต่งเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจสวยงาม อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ดูพิกัด
วัดหน้าพระธาตุ ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที 8 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา ตั้งเมื่อพ.ศ.2324 ความเป็นมาของวัดนี้ ตามคำบอกเล่าว่าที่วัดแห่งนี้อยู่ที่เนินธาตุ (พระธาตุ) ซึ่งมีอายุราวประมาณ 1,200-1,600 ปี สมัยทวารวดีตอนต้น ต่อมาที่ตรงนั้นแล้งขาดน้ำ จึงย้ายไปตั้งวัดในที่แห่งใหม่ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของพระธาตุประมาณ 5 เส้น ภายในกำแพงเมืองโบราณชั้นที่ 2 นับจากชั้นในปัจจุบัน จากนั้นไม่ปรากฎหลักฐานว่าตั้งอยู่ในที่นั้นนานเท่าใด แต่คาดการณ์ว่าไม่ต่ำกว่า 500 ปี ต่อมาได้เกิดน้ำท่วมวัดแห่งนี้เป็นประจำ จึงย้ายขึ้นมาสร้างในเนินป่าไผ่สีสุก ซึ่งอยู่ด้านหน้าของพระธาตุ และเป็นที่ตั้งวัดมาจนถึงปัจจุบัน และได้รับการตั้งชื่อว่า วัดหน้าพระธาตุ
ดูพิกัด
วัดหนองขาม ตั้งอยู่ที่ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา วัดหนองขามตั้งเมื่อพ.ศ. 2306 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2503
ดูพิกัด
แหล่งรวมสินค้าบริการเกี่ยวกับยา คลังยา ยาสมุนไพร และยารักษาโรคต่างๆ
ดูพิกัด
โรงแรมสูง 7 ชั้นแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 56 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีบริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น ห้องฟิตเนส นับตั้งแต่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2008 โรงแรมแห่งนี้ได้ผสมผสานบริการชั้นหนึ่งและสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน
ดูพิกัด
การนวดแผนไทยที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพของคนไทย แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทย์แผนปัจจุบัน จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่หลายคนก็ยังเสาะแสวงหาทางเลือกอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน การแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ดูพิกัด
ทำฟัน จัดฟัน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทันตกรรม
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand