Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีเล่มนี้ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีโรงเรียนชลกันยานุกูล ได้รวบรวมเรียบเรียงขึ้นเพื่อประโยชย์ในการสืบค้นของชนรุ่งหลัง เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่1 กล่าวถึงประวัติจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกกอลด้วยแผนที่ตั้ง การปกครอง แระวัติการเข้ามาใช้แระโยชน์ในผืนดินจังหวัดชลบุรีและราชวงศ์จักรีกับการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ตอนที่ 2 ประเพณี่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีวันไหล ประเพณีทำบุญกลางบ้าน และประเพณีกองข้าว ตอนที่ 3 เป็นประเภทของประเพณีท้องถิ่นซึ่งแบ่งเป็น 1 ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดที่กำลังจะสูญหาย คือ ประเพณีคนตายตีฆ้องและประเพณีถีบกระดาน 2ประเพณีเฉพาะท้องถิ่นที่สืบทอดอยู่ในปัจจุบัน คือ ประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีเกี่ยวกับการละเล่นและการบันเทิง
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดเป็นหนังสือทางด้านประวัติศาสตร์ของเกาะสีชัง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็นพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื้อหาภายในเล่มกล่างถึงลักษณะภูมิประเทศ ความเป็นมาและประวัติศาสตร์องเกาะสีชัง ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 เกาะสีชังเป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และอยู่ในลักษณะเป็นส่วนที่มีความอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเคยเป็นเกาะที่เสด็จประพาสและที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินถึง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชการที่ 6 พร้อมทั้งมีภาพแผนที่เกาะสีชังของพ.ศ. 2453 ประกอบด้วย และได้กล่าวถึงประวัติ ความเป็นมาความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับพระราชวังจุฑาธุชราชฐานและวัดอัษฎางคนิมิตร อละวัดทิศธรรมสภาราม มีการเล่าเรื่องการเปิดโรงเรียนที่เกาะสีชัง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเกาะสีชังในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเก็บความจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา เช่น เรื่องเสด็จประพาสเกาะสีชัง การรื่นเริงงานครบรอบพระชนมพรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ ฯลฯ
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องทรัพย์ในดินชลบุรี เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2536 ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2536 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล รวมทั้งได้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์(สื่อประสม) นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นผ้มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสรรค์งานขึ้นด้วยกรรมวิธีและเทคนิคต่างๆ อย่างอิสระ ซึ่งเรียกว่า สื่อประสม เช่น การปั้น การแกะสลัก งานโลหะ งานพิมพ์ ฯลฯ ทำให้มีผลงานหลากหลาย เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นคนมีน้ำใจ เสียสละ อุทิศเวลาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ไม่เคยปฏิเสธใคร ไม่เคยย่อท้องต่ออุปสรรและปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นคนเอาใจใส่ดูแลผ้ใกล้ชิด z^hร่วมงานทุกคนเหมือนดั่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันนายเดชาธร จึงเป็นที่เคารพเชื่อถือของบุคคลทั่วไป เพราะ "ทำงานด้วยความเป็นมิตรสร้างงานอย่างดีที่สุด"
ดูพิกัด
พระพนัสบดี ค้นพบเมื่อพ.ศ.2472 ที่บริเวณตำบลหน้พระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระพนัสบดีเป็นพระพุทธรูปจำหลักจากศิลาดำ เนื้อละเอียดเป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี มีพระพุทธลักษณะแปลกกว่าพระพุทธรูปทั้งหลายคือ เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนบนดอกบัวยกพระหัตถ์ทั้งสองเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ทั้งสองเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ผ่าพระหัตถ์ทั้งสองมีลายธรรมจักร เบื้องพระปฤษฎางค์มีประภามณฑลประทับยืนบนสัตว์ที่แปลกพิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลายคือเกิกจากการนำสัตว์ โค ครุฑ หงส์ มารวมเป็นสัตว์ต้วเกียวกัน มีจงอยปากเป็นครุฑมีเขาเป็นโคมีปึกเป็นหงส์ ซึ้ง โค ครุฑ หงส์ เป็นพาหนะของพระเป็นเจ้าทั้งสาม พระพนัสบดี เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวชลบุรีและชาวพนัสนิคมต่อมา เป็นต้นแบบหล่อโลหะเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ให้หอพระของอำเภอพนัสนิคมเป็นศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาของชาว
ดูพิกัด
มีการออกทะเลหาปลา , ปลาหมึก เพื่อนำมาขายสดต่อพ่อค้าคนกลางนำออกไปสู่ตลาดใหญ่ และยังมีสวนที่นำมาผ่าตากเป็นหมึกแห้ง ด้วยการเรียนรู้จากตัวเองและประสบการณ์ในการทำใช้เวลาประมาณ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปีปัจจุบัน อาหารแปรรูปที่ทำอยู่ คือ ปลาหมึกแห้ง ปลาหมึกแดดเดียว กุ้งแห้ง กะปิ และมีการเป็นวิทยากรให้แก่กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนเกาะสีชังและกลุ่มแม่บ้านในอำเภอเกาะสีชัง
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดจากบิดา โดยดูบิดาทำมาตั้งแต่เป็นเด็กและบิดาได้สอนวิธีการทำให้แก่ตนโดยจะเน้นชิ้นงานที่ละเอียดอ่อน และเทคนิคในการทำ นอกจากนี้ยังจำผลงานของบุคคลอื่นบ้างและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชิ้นงานแต่ละชิ้นมีความคงทนถาวร สวยงาม ประณีตเป็นที่ถูกใจของผู้ที่มาว่าจ้างให้ทำ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุตรหลานในครอบครัว
ดูพิกัด
เริ่มทำน้ำมันเหลืองมา 20 กว่าปี โดยเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับคำแนะนำจากผู้รู้ นำมาพัฒนาสูตรน้ำมันเหลืองจนมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป โดยมีส่วนผสมประกอบด้วย พิมเสน เมนทอล น้ำมันยูคาลิปตัส ขมิ้น และไพล สรรพคุณที่ดี คือ นำมาทาหรือถูนวดผ่อนคลายความปวด เป็นวิทยากรให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป และเป็นวิทยากรพิเศษให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอพานทอง
ดูพิกัด
นายวิไลพงษ์ กระบอกโท อายุ 40 ปี มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน เป็นบุตรคนที่ 2 ของนายสังทอง และนางแพน กระบอกโท จังหวัดสกลนคร สมรสกับนางจินดา อุปทิพย์มีบุตรชาย 2 คน มีอาจารย์คนแรกคือ นายเอิบ รอดดี เป็นผู้ฝึกสอนวิชาการปั้นหุ่นพระพุทธรูปเป็นลูกมืออยู่เป็นเวลานาน จนเกิดความชำนาญในการปั้นหุ่น อาจารย์จึงให้ทดลองปั้นเป็นครั้งแรก แต่ก็ปั้นได้ไม่ดีเท่าที่ควรหลังจากอยู่กับอาจารย์มานานหลายปี ก็ได้ออกมารับจ้างปั้นหุ่นตามโรงหล่อพระต่าง ๆ ครั้งล่าสุดได้มาอยู่ที่โรงหล่อพระพิมพ์ทองเจริญการช่าง ตั้งอยู่ที่ถนนบายพาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ได้อยู่กับวงการปั้นพระมา 28 ปี และตลอดเวลาที่ปั้นจะฝึกทักษะความชำนาญด้วยมือและด้วยสายตาโดยมิได้ใช้เครื่องจักรใด ๆ เข้าช่วยในการปั้นซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาโดยแท้จริง นายวิไลพงษ์มีความต้องการถ่ายทอดวิชาการปั้นหุ่นให้กับลูกหลานหรือผู้สนใจเป็นการสืบทอดศิลปะทางศาสนาและอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
ดูพิกัด
งานประดับมุก เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีมาแต่โบราณเป็นงานช่างฝีมือ ที่ต้องใช้ทักษะในการฉลุเปลือกหอยมุกประดับเป็นลวดลาย ใช้ความประณีตและมีระยะเวลาในการทำงาน ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มในสมัยใด
ดูพิกัด
แหลมแท่น สถานที่นี้อยู่บริเวณหาดบางแสนเลยมาทางเขาสามมุขเป็นสถานที่สวยงาม เป็นแหลมที่ยื่นออกไปไม่มากนัก บริเวณนี้มักจะมีผู้คนมาตกปลากันมาก มีปติมากรรมรูปปลาโลมาสวยงามมาก ในช่วงเย็นๆ ก็จะมีผู้คนจากที่ต่างๆ ในจังหวัดและที่อื่นมาพักผ่อนกันมากมาย มีร้านขายอาหารแต่จะมากก็ช่วงวันศุกร์-เสาร์ อาหารก็มีตั้งแต่ ส้มตำ อาหารทะเล เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ในปัจจุบันนี้ต่างจากเมื่อก่อนมากมีการจัดแต่งได้สวยงาม มีการดูแลความสะอาดที่ดี ที่สำคัญ อย่าลืมถ่ายรูปคู่กับหินก้อนใหญ่เพราะเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ และเป็นจุดชมวิวที่ดีทีเดียว ท่านสามารถมองจากที่นี่ไปที่เขาสามมุขได้โดยจะเห็นเขาทั้งลูก ส่วนทางด้านหาดบางแสนก็จะสามารถมองเห็นแนวหาดบางแสนเป็นแนวยาวสุดตา
ดูพิกัด
วัดพระประทานพร ตั้งอยู่ที่ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา วัดประทานพรตั้งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2509 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ.2511
ดูพิกัด
วัดยางใหญ่ ตั้งอยู่ที่ บ้านต้นยาง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 21 ไร่ วัดนี้ตั้งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2529 เดิมเป็นที่พักสงฆ์ของหมู่บ้านต้นยาง ต่อมานางอ้อยแสงพิทักษ์ คุณแม่กฐิน กุยทานนต์ ได้ถวายที่และขอสร้างวัด จนได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ตั้งวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในเวลาต่อมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2534 มีเจ้าอาวาส คือ พระครูติตตสังวร มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ดูพิกัด
วัดเจ็ดเนิน ตั้งอยู่ที่ ต.เกาะจันทร์ กิ่งอ.เกาะจันทร์ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 28 ร่ 2 งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง วิหาร และฌาปนสถาน วัดเจ็ดเนิน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536 โดยนายตังฮวด อมรเอกอิทธ ถวายที่ดินจำนวย 11 ไร่ 2 งาน และนายรอด สุขแสงจันทร์ ถวายที่ดิน จำนวน 11 ร่ เพื่อเป็นที่ตั้งวัด เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 มีเจ้าอาวาสคือ พระสงวน กนฺตสีโล
ดูพิกัด
สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2480 เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยแห่งแรกของชลบุรีซึ่งเป็นศาสนสถานเก่าแก่อันสง่างาม ภายในมีพระอุโบสถทรงเจดีย์ 7 ชั้น ประดิษฐานพระปฎิมาพระบรมศาสดาศากยมุนีพุทธเจ้า ยอดเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีวิหารพระรัตนตรัยนับเป็นวัดในนิกายมหายานแห่งที่ 3 ของไทย
ดูพิกัด
เชิญนั่งเอนหลังพักผ่อนที่หนึ่งในห้องพักทั้ง 53 ห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ที่ที่คอยสร้างความสุขให้แก่การเดินทางของลูกค้า หลังจากวันอันเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือการท่องเที่ยว ก็ได้เวลากลับมาผ่อนคลายกับห้องอบไอน้ำ บริการนวด ห้องฟิตเนส โรงแรมที่มีเสน่ห์แห่งนี้ได้รับความนิยมมายาวนาน ทั้งจากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและมาติดต่อธุรกิจในพัทยา
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ขนมหวาน หอมกรุ่น สดใหม่ ทุกวัน
ดูพิกัด
ดินแดนหรรษาที่คุณจะจดจำไม่มีวันลืมเลือน
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand