Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
ตำรายาแผนโบราณ (เอกสารเลขที่ ชบ.ส.53) เป็นเอกสารโบราณ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสมุดไทยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับตำรายาแก้เลือด ยาขับเลือดยาแก้ไข้สันนิบาต พร้อมทั้งมีชื่อยาเรียกชื่ออื่นๆ เช่น ยาเชียวใหญ่ ยาเชียวน้อย เป็นต้น
ดูพิกัด
เป็นหนังสือสมุดไทยเนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงเมืองโกสินารายราชธานี ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้า ได้ดับขันธ์ไปแล้วได้ 2428 ปี และกล่าวถึงการไหว้ครูบาอาจารย์ โดยกล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระฤาษีตาไฟ พระฤาษีตาวัว เป็นต้น
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิหารเซียน ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะไทย-จีน ชั้นสูง สถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปกรรม และจิตกรรมอันส้ำค่าของจีนที่เป็นของโบราณและงานร่วมสมัยจำนวนมาก พร้อมรวมงานศิลปกรรมชั้นสูงของไทยและผลงานของชั้นครูหลายชิ้นพร้อมภาพประกอบ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของจีน เช่น ชุดเครื่องปั้นดินเผาชุด 18 อรหันต์ หุ่นทหาร ดินเผาและรถม้าสำริดจากสุสานจินซีฮ่องเต้ เครื่องสำริดจีนโบราณ เครื่องปั้นดินเผาจีนโบราณ จิตรกรรมและภาพเขียนสีโบราณและศิลปะร่วมสมัย งานไม้แกะสลัก ชุดหินหยกแกะรูป 18 อรหันต์ งานศิลปะการเขียนลายมือจีน สรรนิพนธ์ขงจื้อ ชุดบัลลังก์ที่ประทับของฮ่องเต้ ชุดกลองในพระราชวังโบราณกรุงปักกิ่ง โอ่งคู่ลงรักแบบโบราณของจีน จากหินฝนหมึกขนาดใหญ่ เครื่องประกอบพิธีทางศาสนาของธิเบต ภาพหินแกรนิตแกะลายติดบนผนังกำแพงบริเวณห้องโถงชั้นใน รวมถึงรูปหล่อโบราณเทวรูป ๆ หล่อฮ่องเต้จีน ฯลฯ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของไทย เช่น รูปหล่อโลหะปิดทองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ภาพจิตรกรรมชุดแปดมหาราชไทย ภาพจิตรกรรมชุดเรื่องรามเกียรติ์ รูปหล่อชุดพระประจำวันปิดทอง ศิลปะแบบคันธราราช หุ่นกระบอกไทย หุ่นละครเล็ก หัวโขนชุดเศียรครูละคร ชุดเครื่องดนตรีไทยฝังมุก ศิลปกรรมประดิษฐแบบจำลอง ชุดเรือพระที่นั่ง ชุดเรือไทยจำลอง ชุดเรือนไทยประจำทั้ง 4 ภาคจำลอง งานไม้จำหลัก รูปเทวดาประจำทิศทั้งแปดทิศของไทย เป็นต้น และสุดท้ายกล่าวถึงมูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ดูพิกัด
หนังสือสมุดไทยประเภทสมุดไทยยาว่าด้วยตำรายาแก้ไข้อีดำ อีแดง ว่าด้วย อาการของธาตุทั้งสี่ในร่างกาย ยาแก้ริดสีดวง (เอกสารเลขที่ ธบ.ส.91)
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ 2543 รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2493 ณ อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง ด้านจิตรกรรม จากวิทยาลัยเพาะช่าง,ศิลปศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ MFA( Painting ) Vivabharati Santiniketan จากประเทศอินเดีย รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านจิตรกรรม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยเฉพาะภาพสีน้ำ สีน้ำมัน จะสะท้อนแนวคิด ที่เป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และวิถีชีวิตชาวประมงภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญนอกจากนี้ยังเป็นนักวิชาการที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย และ ยังเป็นบุคคลที่ร่วมก่อตั้ง กลุ่มบูรพา กลุ่มเพียงตะวันและศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
ดูพิกัด
อุปกรณ์ เตรียม ถุงน่องใยบัว ใยโพลีเอสเตอร์ กระดุม กระดาษสี ริบบิ้น การบูร พิมเสน(พิมเสน ๑ ขีดต่อการบูร ครึ่งโล)ปืนกาว วิธีทำ การบูรรูปตุ๊กตาสวยงาม นำถุงน่องกลัดให้เป็นวงกลมใส่ใยโพลีเอสเตอร์ไว้ข้างใน ประกอบรูปหน้า ปาก และผมโดยใช้ไหมพรม ใช้กระดาษสาทำให้เป็นกรวยผูกลวดพันก้าน นำการบูรใส่ในกระดาษสา โดยใช้ปืนกาวยิง สำหรับการบูรที่ทำสำเร็จเป็นรูปร่างแล้วนั้น สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้หลายอย่างอาทิเช่น แขวนในรถยนต์ ห้องนอน ตู้เสื้อผ้า ตู้หนังสือ ป้องกันกลิ่นอับ นางอุบล แตงไทย อายุ ๕๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๙/๒ หมู่ ๑๐ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม อาชีพเดิม รับราชการครู แต่มีใจรักงานทางด้านนี้ เมื่อลาออกจากราชการจึงยึดการทำการบูรเป็นอาชีพต่อไป โดยการรับสอนอยู่ที่บ้าน โดยสอนโดยไม่คิด มูลค่า ในการทำการบูรนี้ นางอุบลเรียนรู้มาจากหนังสือ ดูโทรทัศน์ และพยายาม นำมาทดลองทำปรับแก้ไขไปเรื่อย ๆ ทุกวันนี้มีผู้มาสั่งทำเป็นจำนวนมาก ทำมาเป็นเวลาประมาณ ๕ ปี แล้ว ต้นทุนตัวละ ๑๗ บาท ราคาขายตัวละ ๓๕ บาท ปัจจุบันนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนชลบุรีสุขบทมาเรียนวิชาดังกล่าวด้ว
ดูพิกัด
เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งสำหรับทำนา ดำนา ใช้แรงควายคู่เป็นกำลังลากไป ตำบลวัดโบสถ์เป็นที่ลุ่มมาก่อน ก่อนที่จะหว่านกล้าจะไถนาเสียก่อนแล้วจึงใช้คราดเกลี่ยดินให้ละเอียด ก่อนดำนาก็จะมีการเตรียมพื้นที่ด้วยไถและคราดนี้เช่นเดียวกัน ปัจจุบันแม้จะเปลี่ยนเป็นนาหว่านแล้ว “คราดนา” ก็ยังมีบทบาทในการปรับดินให้พร้อมที่จะเป็นนาหว่านได้อีกด้วย เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
นายสุริยน แก้วสกุล เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2501 ที่ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 46 ปี เป็นผู้มีใจรักทางด้านการแกะสลักโดยพยายมฝึกหัดและศึกษาด้วยตนเอง ตั้งแต่ยังอยู่ในเยาว์วัย และพยายามฝึกฝนจนชำนาญ ด้วยความขยันหมั่นเพียร ประกอบกับเป็นคนช่างสังเกต นายสุริยน แก้วสกุล จึงเป็นบุคคลที่มีฝีมือทางด้านการแกะสลักอย่างหาตัวจับยากคนหนึ่ง ทั้งยังเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ออกแบบแกะสลักครกด้วยลวดลายวิจิตรบรรจง อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ หลายครั้ง ผลงานที่สำคัญของนายสุริยน แก้วสกุล คือการแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม ได้แกะสลักรูปเจ้าแม่กวนอิม เพื่อนำไปประดิษฐานยังสถานที่ต่าง ๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 10 องค์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีใจเป็นกุศลโดยได้จัดสร้างรอยพระพุทธบาทจำลอง และสร้างพระพุทธรูปเพื่อไปประดิษฐานให้ผู้คนสักการะ โดยไม่คิดค่าใด ๆ อีกด้วย แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าเป็นเรื่องวัตถุดิบหรือเรื่องช่างฝีมือซึ่งเหลือน้อยเต็มที เพราะงานแกะสลักหินเป็นงานที่ต้องอาศัยแรงกาย แรงใจ และความอดทนอย่างมาก แต่นายสุริยน มิได้ย่อท้อ ได้พยายามฝึกหัดช่างฝีมือรุ่นน้องด้วยความมานะอดทน ด้วยใจรักและด้วยความมุ่งหวังที่จะให้งานแกะสลักหินได้คงอยู่ต่อไป ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสุริยน แก้วสกุล เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาการช่างฝีมือ(แกะสลักหิน) ประจำปีพ.ศ.2545
ดูพิกัด
จากการชักชวนของพี่สาวตนเองให้ลองทำไม้กวาดเนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำไม้กวาดมีอยู่ในท้องถิ่นไม่ต้องลงทุนมากนัก หัดทำจนเกิดความชำนาญและยึดเป็นอาชีพตลอดมาจนปัจจุบัน และนางประไพ บุญสวน ได้ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและสามารถทำไม้กวาดดอกหญ้าได้อย่างสวยงามและทนทานจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนอย่างแพร่หลาย
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์ชาวจีน และได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ไต้หวันอาจารย์จากวัดโพธิ์ การอบสมุนไพรจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศธ์ และการนวดตัวที่โรงพยาบาลชลบุรี การนวดเป็นการช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการนวดเพื่อสุขภาพอีกด้วย และไม่อยากให้วามรู้ด้านนี้สูญหายพร้อมที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง
ดูพิกัด
วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม" "ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ อัศจรรย์ สวรรค์ มังกร" ขอเชิญนมัสการ และขอพรองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ (องค์พระจตุรพิธพรชัยเทพ) ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ชื่นชมความงดงามของสถานที่โดยเฉพาะ "มังกร" เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีมากที่สุดใสโลกถึง 2,840 ตัว เป็นศาลเจ้าจีนที่ก่อสร้างอย่างสวยงามใหญ่โต ตั้งอยู่ริมเส้นทางเลียบชายทะเลจากอ่างศิลาไปเขาสามมุข มีตึก 4 ชั้น ภายในโอ่โถงตระการตาด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน ประดิษฐานรูปเคารพของเทพเจ้าจีนมากมายหลายองค์ เช่น เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ เป็นต้น เมื่อเดินขึ้นไปชั้นบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ชายทะเลได้สวยงาม
ดูพิกัด
วัดเขาคันทรง ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาคันทรง ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา วัดเขาคันทรง ตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2522 เดิมนายพยอม พึ่งหิน ได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมกันซื้อที่ดินบริจาคเพิ่มเติมรวมกับที่ดินเดิม เป็นเนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน 18 ตารงวา โดยได้มอบให้นายสกุล สวัสดิมงคล เป็นผู้ขออนุญาต และได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานนวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ดูพิกัด
วัดใหญ่อินทราราม เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรี สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หลักฐานความเป็นมาของวัดใหญ่อินทาราม คือ บรรดาสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ภายในบริเวณวัด เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร ฐานเสมา พระปรางค์ ทั้งนี้ยังมีประวัติเล่าสืบมาว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระเจ้าตากสินได้เคยเสด็จประทับ ณ วัดใหญ่อินทารามครั้งหนึ่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ ให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2518 นับเป็นศูนย์กลางด้านศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
วัดมาบคล้า ตั้งอยู่ที่บ้านมาบคล้า ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนค์ กุฏิสงฆ์ ฯลฯ วัดมาบคล้า ตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2513 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2514
ดูพิกัด
วัดเตาปูน ตั้งเมื่อพ.ศ. 1245 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2513
ดูพิกัด
บริการเสริมสวย ท่านสุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี ตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการดัด โกรก ยืด ทรีทเม้นท์ รักษาเส้นผม ตัด สระ ไดร์ ซอย เซ็ท
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
โรงแรมอิสตินี่ เพลส อยู่ห่างจากชายหาดเพียง 200 เมตรในใจกลางเมืองพัทยาซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบรับความต้องการได้ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาว ผู้สูงอายุผู้ที่ชื่นชอบน้ำทะเล และผู้ที่มองหาการผจญภัยบนบก เด็ก ๆ จะชื่นชอบมินิสยาม และ Underwater World ในขณะที่ผู้ใหญ่จะสนุกสนานไปกับพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงของแปลก และการแสดงที่ตระการตา ในตอนเย็นของวันอันเหนื่อยอ่อนจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ผู้เข้าพักจะรู้สึกดีไปกับบริการนวดของโรงแรม ห้างสรรพสินค้าและถนนคนเดิน (Walking Street) อันเลื่องลือก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมอิสตินี่ เพลสนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อต้องการหาที่พักในพัทยาเนื่องจากมีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและราคาที่สมเหตุสมผล
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand