Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
ยามอุบากอง (เอกสารเลขที่ ชบ.ส.118) เป็นเอกสารโบราณ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสมุดไทยมีเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับลักษณะ ยามอุบากองซึ่งมีตารางเทียบว่าวันกี่ค่ำ เวลาเช้าสาย เที่ยง บ่ายเย็น ช่วงเวลาไหรที่ดีหรือไม่ดีสำหรับ การเดินทาง พร้อมทั้งมีภาพยันต์ คาถาเสกน้ำมันคาถามะรุดสระหัว คาถาหาขุนทางทั้งปวง เป็นต้น
ดูพิกัด
ตำรายาแผนโบราณ เป็นหนังสือสมุดไทย ประเภทสมุดไทยขาวว่าด้วย 1.คัมภีร์ธาตุพิกัดพุทธศาสตร์ ฉ้นทศาสตร์ โหราศาสตร์ 2.ตำรายาแก้ไข้ทั้งปวง 3.กล่าวถึงลักษณะแห่งการทรงศีล 7 ประการ 4.ว่าด้วยตำรายารักษาโรคต่าง ๆ ยาแก้ขัดเบา ยาแก้กายภายใน ยาแก้ชัก เป็นต้น
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารประกอบการอบรมทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม(อส.ม.ศ.) จังหวัดชลบุรี เมื่อ 23 ม.ค 51 ณ วัดตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี เนื้อหาภายในเล่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานที่สำคัญในเขตจังหวัดชลบุรี รวม 19 แห่ง ได้แก่ สระสี่เหลี่ยม เมืองพระรถ เมืองพญาเร่ โคกพนมดี วัดใต้ต้นลาน เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง พระจุฑาธุชราชฐาน ตึกมหาราชและตึกราชินี วัดบางเป้ง อาคารพระปริยัติธรรม วัดอ่างศิลา วัดตาลล้อม ศาลจังหวัดชลบุรี (หลังเก่า) วัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองปรือ ศาลจังหวัดชลบุรี(หลังเก่า) วัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองปรือ วัดโบสถ์ วัดต้นสน วัดใหญ่อินทราราม และวัดบางพระวรวิหาร ซึ่งมี 15แห่ง ที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องทรัพย์ในดินชลบุรี เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2536 ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2536 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล รวมทั้งได้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ศูนย์วัฒนธรรมจัวหวัดชลบุรี จัดพิมพ์ขั้นเนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2540 จังหวัดชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของอาคารสถานที่ มณฑป วัดและศิลปะวัตถุของจังหวัดชลบุรี จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ หอพระพุทธสิหิงค์ วัดเขาบางทราย วัดใหญ่อินทราราม ตึกมหาราชและตึกมหาราชินี วัดราษฎร์บำรุง สถาปัตยกรรม วัดญาณวังวรารามวรมหาวิหาร วัดหนองเกตุใหญ่ มณฑปพระพุทธบาท วัดเขาพระวรวิหาร พระจุฑาธุชราชฐานพระราชวังบนเกาะสีชัง และพระพนัสบดี
ดูพิกัด
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2549 นายเกลี้ยง ซุ่นไล้ เกิดเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2462 ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 88 ปี เป็นผู้มีความสามารถ ความชำนาญในงานช่างโลหะ คิดประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องทุ่นแรงหลายชนิด จำนวนมาก และทำด้วยตนเองโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร นายเกลี้ยง ซุ่นไล้ เป็นผู้ทีความวิริยะ อุตสาหะในการในการทำงานเป็นอย่างสูง มีความขยัน ไม่อยู่นิ่ง มีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 40 ปี ผลิตผลงานออกมาจำนวนมากนับหลายร้อยชิ้น เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ทุกชนิดใครจะสั่งให้ทำอะไรก็ทำได้ตามที่สั่ง และทำด้วยฝีมือประณีต แข็งแรง ทนทาน นายเกลี้ยง ซุ่นไล้ นอกจากจะมีความสามารถในการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ทุ่นแรงต่าง ๆ แล้วยังเป็นผู้มีจิตกุศลอันสูงส่ง ทำบุญทำทานอยู่เป็นนิจ เมื่อมีงานประจำปีของวัดคราใดก็มักจะให้ยืมเครื่องมือให้ใช้สอย เช่น เครื่องบีบน้ำอ้อย เครื่องกวนฯ เป็นต้น หรือหากวัดมีงานศพขาดรถเข็นศพก็จะให้ยืมไปใช้ เมื่อใช้แล้วบางโอกาสก็จะบริจาค ให้กับวัดไปใช้ต่อ ซึ่งรถเข็นศพที่ทำขึ้นนั้นมีต้นทุนสูงพอสมควรคันละประมาณ 30,000 บาทและในแต่ละปี นายเกลี้ยงจะบริจาครถเข็นศพให้กับวัด โดยไปบริจาคให้ด้วยตนเองโดยเฉพาะวัดที่ขาดแคลนตามต่างจังหวัด นายเกลี้ยง ซุ่นไล้ เป็นผู้สมถะใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย มีจิตเมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ต่อผู้ยากไร้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต ผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้นายเกลี้ยง ซุ่นไล้ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (ด้านการผลิตและการบริโภค) ประจำปีพ.ศ.2549
ดูพิกัด
ในช่วงวันเข้าพรรษา ชาวสัตหีบผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบร่วมกับอำเภอสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติของประเพณี (บางประเพณีอาจจะมีพิธีกรรมด้วย)เวลาทำพิธี วันแรก เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีหล่อเทียน วันที่สองเวลา ๐๘.๐๐ น. ขบวนแห่รถต้นเทียน มีการแสดงวัฒนธรรมของเยาวชน เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำเภอกล่าวเปิดงาน เจ้าอาวาสวัดสัตหีบกล่าวสัมโมทนียคาถา คุณค่า (ประโยชน์) ของประเพณีที่มีต่อชุมชน - อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย - สร้างความสามัคคีในองค์กรต่างๆ - จรรโลงไว้ซึ่งพระบวรพระพุทธศาสนา
ดูพิกัด
ปัจจุบันกลองยาวของนายประทวน บุญผึ้ง มีการนำผ้าสีมาแต่งให้สวยงามและตกแต่งด้วยแผ่นโลหะที่ตัวกลอง ด้วยลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้น มีการทาสีให้สวยเด่นสะดุดตา เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ของวงกลองยาวนายประทวน บุญผึ้ง ประกอบด้วย ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ซื้อหามาได้ทั่วไปซึ่งการเลือกเครื่องดนตรีประกอบเหล่านี้ ใช้วิธีฟังเสียงที่ตีออกมาจากเครื่องดนตรีชิ้นนั้น ๆ โดยอาศัย ประสบการณ์ของผู้เล่น
ดูพิกัด
ศาลาฤาษีเขาสามมุข ตั้งอยู่บนเขาสามมุข เป็นที่สถิตของร่างทรงปู่ฤาษีนารอดที่ได้ลงมาโปรดผู้คนให้หายจากโรคภัย ไข้เจ็บ จนเป็นที่นับถือของผู้คนทั่วไป ถ้าใครเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ก็จะมากราบไหว้ขอพรและมักจะได้สมตามปรารถนา ภายในมีปูชนียวัตถุมากมายให้กราบไหว้ อาธิ องค์พระนารายณ์ องค์ปู่ฤาษีนารอด หนุมาน พระสังกัจจายน์ เป็นต้น ศาลาฤาษีเขาสามมุข อำเภอเมือง ประวัติพอสังเขปก่อนที่จะมาเป็น ศาลาฤาษี มีอาจารย์วสันต์เป็นคนไม่เชื่อเรื่องการเข้าทรง มีอาชีพขับรถแท็กซี่ ต่อมาก็มีอาจารย์เป๋าเอิน ท่านอยู่ที่โบสถ์พราหมณ์มาชี้บอกว่าอาจารย์วสันต์ เป็นร่างทรงของปู่ฤาษีนารอด แต่อาจารย์วสัตน์ไม่เชื่อ อาจารย์เป๋าเอินจึง สวดมนต์ อาจารย์วสัตน์รู้สึกมืนงง อาจารย์เป๋าเอินบอกว่าอาจารย์วสันต์เป็น ร่างทรงของปู่ฤาษีนารอดต่อไปข้างหน้า จะแผ่บารมีช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ ได้ยากและพวกที่ถูกภูตผีปีศาจรังแก เป็นองค์ที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ชาวบ้าน อาจารย์สวันต์ก็เลยอยู่กับท่านมาตั้งแต่นั่นถึงบัดนี้ก้อ 40 กว่าปี ต่อมาอาจารย์ท้วม มาชวนไปช่วยสร้างวัดแสนสุข เพื่อไปช่วยกันบูรณะวัด อาจารย์สวันต์ก็เลย ไปอยู่กับอาจารย์ท้วมหลายปี ปู่ฤาษีนารอดมาเข้าฝันอาจารย์ท้วมว่าอยากอยู่ บนเขาช่วยบอกกับร่างที่ใช้ทรงช่วยซื้อที่ดิน ตอนนั้นเงินก็ไม่มีจะไปซื้อ ต่อมาท่าน ก็บันดาลโชคให้ก็เลยไปซื้อที่ดินที่ตั้งของศาลาฤาษี และเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อ ปี 2506 มาเสร็จเรียบร้อยในปี 2509
ดูพิกัด
ในอดีตชาวบ้านมีอาชีพทำไร่ ทำนาเป็นส่วนมาก หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ชาวบ้านจะเอาข้าวเปลือกมาตากรวมกัน ณ ลานวัด ซึ่งเป็นลานกว้างหลังจากนั้นจึงเก็บเข้ายุ้งฉาง โดยส่วนหนึ่งจะแบ่งให้วัด ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ลานตากข้าว ซึ่งส่วนมากจะนำมาตาก ณ วัดบึงบวรสถิตหรือวัดบึงล่าง และก่อนนำข้าวเปลือกเก็บเข้ายุ้งฉางนั้น ชาวบ้านก็จะจัดให้มีพิธีกรรมที่เรียกว่า ทำขวัญข้าวเปลือก ขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของข้าวและชาวบ้านรวมทั้งจะทำให้ได้รับผลผลิตที่ดีในการทำนาครั้งต่อไป อีกเหนือจากการทำขวัญข้าวเปลือกแล้ว ชาวบข้านก็จะมีการนัดหมายกันนำสำรับข้าวปลาอาหารทั้งคาวหวานมากองรวมกันแล้วเชิญภูตผีทั้งหลายมากิต โดยมีความเชื่อว่าภูตผีจะไม่ทำอันตรายชีวิต ครอบครัวและทรัพย์สินของตนเอง หลังพิธีเส้นไว้แล้วชาวบ้านจะล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การละเล่นพื้นบ้าน การร้องรำทำเพลงเป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ของชาวบ้านบึง ปฏิบัติเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่เก่าก่อน โดยจะจัดในเดือนห้าของทุกปีเรียกว่างาน "บุญกองข้าว" ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า "งานบุญบ้านบึง" โดยจัด ณ บริเวณวัดบึงบวรสถิตย์ มีประชาชนในชุมชนต่างๆ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ดูพิกัด
วัดนาพร้าวเก่า ตั้งอยู่ที่ บ้านนาพร้าว ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 74 ตารางวา
ดูพิกัด
วัดแหลมประดู่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ตั้งเมื่อพ.ศ.2486 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.2508
ดูพิกัด
วัดหนองกระดูกควาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา ตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2539 ลักษณะพื้นที่ตั้งวัดและบริเวณโดยรอบเป็นที่ลุ่มล้อมรอบด้วยทุ่งนาและหมู่บ้าน เริ่มก่อสร้างมาเป็นเวลา 22 ปี และตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้านส่วนความเป็นมาของหมู่บ้าน จากคำบอกเล่าของผู้สุงอายุเล่าว่า หมู่บ้านนี้ตั้งมากว่า 150 ปี มีอาชีพทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เมื่อมีสัตว์เลี้ยงตายชาวบ้านจะนำซากสัตว์มาทิ้งลงในหนองน้ำที่อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ซึ่งบริเวณรอบหนองน้ำเป็นป่า เมื่อเวลาผ่านไปบริเวณหนองน้ำได้มีซากกระดูกสัตว์เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหนองนี้ว่า หนองกระดูกควาย ผู้บริจาคที่ดินให้ตั้งวัด คือ นายเต็งเฮียง-นางสำเนียง แซ่ตั๊น พร้อมกันนี้ได้เป็นประธานในการดำเนินการก่อสร้าง โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม
ดูพิกัด
วิหารเซียนหรือ"เอนกุศลศาลา" สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบห้ารอบ ภายในมีอาคารใหญ่มีรูปทรงเป็นวิหารแบบจีนสูงสามชั้น ชั้นล่างด้านหน้ามีรูปสลักหินจากประเทศจีนกว่า 60 รายการ โถงชั้นล่างของวิหารเป็นการจำลองท้องพระโรงของพระราชวังจีน ชั้นสองมีรูปหล่องของลื้อท่งปิงเป็นหนึ่งในแปดเซียนของลัทธิเต๋า รูปหล่อจักรพรรดิจีน รูปหล่อท่า 18 อรหันต์เส้าหลินและรูปหล่อวิธีชีวิตชาวจีน ในชั้นสุดท้ายมีพระพุทธชินราชจำลองที่เป็นพระประธานของวิหารแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่มายังวิหารเซียนแห่งนี้ต่างต้องตลึงถึงความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรม ศิลปะแบบไทย-จีนที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว อเนกกุศลศาลาเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชั้นสูงของจีน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุอันมีค่า ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวองค์ใหญ่ รูปปั้นทหารและม้าจากสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ พระแท่นบัลลังก์ทองของจักรพรรดิ ภาพเขียนเก่า และเครื่องปั้นดินเผา เปิดให้เข้าชมทุกวันระหว่างเวลา 08.00–17.00 น.
ดูพิกัด
เจดีย์สีขาวสะดุดตาที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดญาณสังวรามวรมหาวิหาร ภายในมีส่วนจัดแสดงประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) พร้อมทั้งแสดงเครื่องอัฐบริขารต่างๆ ที่ทรงเคยใช้ นอกจากนี้ชั้นบนสุดของเจดีย์เป็นที่ี่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งผู้ที่มายังวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารแล้วต้องไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นหนึ่งในสถานที่แนะนำของทางวัด วัดญาณสังวราราม มีเนื้อที่กว้างขวางถึง 366 ไร่ แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิทตรง กม. 160 ไปอีก 5 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ การเดินทางมายังวัดจากหาดจอมเทียนหรือพัทยา ใช้ ถ. สุขุมวิทไปทาง อ. สัตหีบ ผ่านทางเข้าชุมชนบ้านอำเภอไปราว 2 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามป้ายบอกทางไปวัดญาณฯ อีก 5 กม.
ดูพิกัด
บริการเสริมสวย ท่านสุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี ตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการดัด โกรก ยืด ทรีทเม้นท์ รักษาเส้นผม ตัด สระ ไดร์ ซอย เซ็ท
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่หลังห้างสรรพสินค้า Royal Garden Plaza ที่อยู่ในพัทยากลาง โดยทำเลแห่งนี้ทำให้คุณสามารถเดินไปยังชายหาด ไปช้อปปิ้งและไปสัมผัสสีสันยามค่ำคืนบนถนนคนเดินได้สะดวก เคาน์เตอร์บริการนำเที่ยวในโรงแรมสามารถช่วยจัดการเรื่องท่องเที่ยวให้คุณได้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาทางน้ำหรือการเล่นกอล์ฟ ห้องพักทั้งหมดที่โรงแรมมีอ่างอาบน้ำและฝักบัว รวมถึงมี Wi-Fi ให้บริการด้วย โรงแรมรอยัล ทวิน โดดเด่นด้วยทำเลที่อยู่ใจกลางเมืองและราคาแสนประหยัด
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand