Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
คัมภีร์โรคนินทาน เป็นหนังสือสมุดไทยประเภทสมุดไทยขาว ว่าด้าย 1.ตำราแก้ธาตุ ทั้ง 4 ของร่างกาย คือ ปฎวิธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ 2.ตำราดูฤกษ์ในการดินยา 3.ยาแก้โรคต่างๆ เช่นยามะบันจบ ยาแก้ไข้ ยาแก้ปาก ยาทาตัว เป็นต้น (เอกสารที่ ชบ.ส.87)
ดูพิกัด
หนังสือประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีเล่มนี้ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีโรงเรียนชลกันยานุกูล ได้รวบรวมเรียบเรียงขึ้นเพื่อประโยชย์ในการสืบค้นของชนรุ่งหลัง เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่1 กล่าวถึงประวัติจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกกอลด้วยแผนที่ตั้ง การปกครอง แระวัติการเข้ามาใช้แระโยชน์ในผืนดินจังหวัดชลบุรีและราชวงศ์จักรีกับการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ตอนที่ 2 ประเพณี่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีวันไหล ประเพณีทำบุญกลางบ้าน และประเพณีกองข้าว ตอนที่ 3 เป็นประเภทของประเพณีท้องถิ่นซึ่งแบ่งเป็น 1 ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดที่กำลังจะสูญหาย คือ ประเพณีคนตายตีฆ้องและประเพณีถีบกระดาน 2ประเพณีเฉพาะท้องถิ่นที่สืบทอดอยู่ในปัจจุบัน คือ ประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีเกี่ยวกับการละเล่นและการบันเทิง
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชลบุรีในประวัติศาสตร์ประกอบด้วยชุมชนโบราณในเขตจังหวัดชลบุรี ได้แก่เมือพระรถ เมืองพญาเร่ เมือศรีพโลและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชลบุรี รวมกล่าวถึงสถาปัตยกรรมไทยในศาสนสถานในสถานที่สำคัญในพระพุทธรูป มณฑป เจดีย์ จำนวน 22 แห่ง และประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 8 ประเพณี พร้อม คำขวัญ ตราประจำจังหวัดและต้นไม้ประจำจังหวัด
ดูพิกัด
ศิลปปินดีเด่น ประจำปี 2550 นายสุรชัย มั่งมี เป็นผ้มีใจรักทางด้านการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับมีพรสวรรค์ อีกทั้งยังได้คลุกคลีกับการวาดภาพมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเพราะชึวิตในวัยศึกษาพำนักอยู่ในวัยถึง 8 ปี เนื่องจากบวชเป็นสามเณร 4 ปี และบวชพระอีก 4 ปี ที่วัดสว่างอารมณ์ และที่วัดแห่งนี้มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นายสุรชัยได้เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา นายสุรชัยได้รังสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมากกว่า 40 ชิ้นงาน และยังคงจะวาดต่อไป นายสุรชัยได้ฝากข้อคิดสำหรับเยาวชนว่า อยากจะเห็นเยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจและเห้นคุณค่าของงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นงานศิลปะ ควรธำรงไว้ให้อยู่คู่ชาติตลอดไป
ดูพิกัด
เนื้อหาสาระในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงที่ตั้ง พื้นที่ อาณาเขต การแบ่งเขตการปกครอง ประชากร การศึกษา การศาสนา การประกอบอาชีพ การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การเงินและเศรษฐกิจ ของจังหวัดในช่วง พ.ศ. 2528 รวบถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของจังหวัดชลบุรี พร้อมแผนผังการใช้ที่ดินบริเวณแหลมฉบังและประเพณีต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก ของฝาก พร้อมรูปภาพศาลากลางจังหวัดและรูปภาพอื่นๆ
ดูพิกัด
ในการนำใบขลู่ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมีสรรพคุณในการช่วยรักษาโรคมากมาย เช่น ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยขับปัสสาวะ ในฐานะที่ใบขลู่เพิ่งเป็นที่รู้จักไม่นาน คุณยุวดีมีความตั้งใจส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม อสม. มีงานทำ ประกอบกับคุณยุวดี เป็นแพทย์มีความรู้เรื่องสมุนไพรอยู่บ้างจึงได้คิดค้นวิธีการนำใบขลู่มาพัฒนาให้ใบขลู่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน โดยการนำใบขลู่มาแปรรูปให้อยู่ในรูปของใบชาขลู่เพื่อรักษาสุขภาพ
ดูพิกัด
เริ่มทำน้ำมันเหลืองมา 20 กว่าปี โดยเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับคำแนะนำจากผู้รู้ นำมาพัฒนาสูตรน้ำมันเหลืองจนมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป โดยมีส่วนผสมประกอบด้วย พิมเสน เมนทอล น้ำมันยูคาลิปตัส ขมิ้น และไพล สรรพคุณที่ดี คือ นำมาทาหรือถูนวดผ่อนคลายความปวด เป็นวิทยากรให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป และเป็นวิทยากรพิเศษให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอพานทอง
ดูพิกัด
ชอบการประดิษฐ์คิดค้นมาตั้งแต่หนุ่มได้รับการถ่ายทอดการทำสายรุ้งมาจากบิดา ทั้งฉัตร ตุ้ม และมะโหด เพื่อใช้ในพิธีต่างๆ เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า บวชนาค เป็นต้น ในสมัยก่อนการจัดงานดังกล่าวจะต้องมีการจัดสายรุ้ง และประดับบริเวณศาลาวัด ในหมู่บ้าน และรอบๆ บ้าน
ดูพิกัด
วงกลองยาว “เพชรไพลิน” นายสุรินทร์ มีจั่นเพชร เป็นคนที่ศรีราชาบริเวณที่พักอาศัยเป็นภูเขา เป็นบริเวณทางเข้าวัดเขากิเลน มีบุตรชาย ๒ คน บุตรหญิง ๒ คน แต่ก่อนมีฐานะไม่ดี จึงอาศัยดูและลักจำในด้านการแสดงและวิธีการทำกลองยาวจากญาติผู้ใหญ่ เคยศึกษาที่โรงเรียนศรีราชาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต่อมาได้บวชเป็นเณร และศึกษาวิธีการทำกลองยาว และเริ่มทำจริง เมื่ออายุ ๑๗ ปีโดยทำไปเล่นที่งานสงกรานต์ อำเภอสัตหีบ วัสดุในการทำกลองยาวหาได้จากป่า บริเวณใกล้บ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นภูเขาไม้ขนุนส่วนมากจะหาได้จากอำเภอสัตหีบ หรือหาตามป่าใกล้เคียง ตามการก่อสร้างที่มีการตัดต้นไม้เพื่อทำหมู่บ้านหรือโครงการต่าง ๆ อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๗ หมู่ ๒ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรว่านหางจระเข้ อุปกรณ์ ว่านหางจระเข้ วิธีทำ นำว่านหางจระเข้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผลิตผลที่ได้ น้ำว่านหางจระเข้ วิธีทำ/ส่วนผสม ๑. ใบว่านหางจระเข้ ๒ ใบ ๒. น้ำต้มสุก ๑ ถ้วย ๓. น้ำเชื่อม ๑/๓ ถ้วย วิธีผสม เลือกใบว่านหางจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ โตเต็มที่ ปอกเปลือก ล้างน้ำให้หมดยางสีเหลือง ใส่เครื่องปั่นให้ละเอียด กรองด้วยผ้าขาวบาง เติมน้ำเชื่อมเล็กน้อยใส่ขวด เก็บไว้ในตู้เย็น ควรเตรียมไว้ดื่มไม่เกิน ๒ วัน
ดูพิกัด
วัดเขาห้วยมะระ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยมะระ ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา วัดห้วยมะระ ตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2532 โดยนายสมพงษ์ ลีศรานนท์ (ไต๋พัง แซ่ลี้ ), นายตง แซ่ลี้ ,นายดุสิต(เคี้ยง) แซ่ลี้ และพี่น้องตระกูลลี้ ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินและสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นเมื่อพ.ศ. 2519 และนิมนต์พระครูธรรมธนวัฒน์มาจำพรรษา ต่อมาพระฉันนะได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์ และได้พัฒนามาตามลำดับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
ดูพิกัด
"กรรม" คือ การกระทำ ทำดี เรียก "กุศลกรรม" ทำชั่วเรียก "อกุศลกรรม" กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏร์ ใครทำดีกรรมดีย่อม ได้ผลของกรรมดี ใครทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลของกรรมชั่ว ผู้ที่ทำดีย่อมมีวิบากเกิดในภพภูมิที่ดี เช่น สวรรค์ จะได้รับแต่สิ่งที่ดี สวยงามเป็นของทิพย์ แต่บนสวรรค์ก็ยังมิใช่สิ่งจีรัง เมื่อหมดอายุขัยตาม กาลเวลาก็ต้องจุติไปเกิดในภพภูมิอื่นต่อไปตามกฏของกรรม์
ดูพิกัด
วิหารเซียนหรือ"เอนกุศลศาลา" สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบห้ารอบ ภายในมีอาคารใหญ่มีรูปทรงเป็นวิหารแบบจีนสูงสามชั้น ชั้นล่างด้านหน้ามีรูปสลักหินจากประเทศจีนกว่า 60 รายการ โถงชั้นล่างของวิหารเป็นการจำลองท้องพระโรงของพระราชวังจีน ชั้นสองมีรูปหล่องของลื้อท่งปิงเป็นหนึ่งในแปดเซียนของลัทธิเต๋า รูปหล่อจักรพรรดิจีน รูปหล่อท่า 18 อรหันต์เส้าหลินและรูปหล่อวิธีชีวิตชาวจีน ในชั้นสุดท้ายมีพระพุทธชินราชจำลองที่เป็นพระประธานของวิหารแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่มายังวิหารเซียนแห่งนี้ต่างต้องตลึงถึงความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรม ศิลปะแบบไทย-จีนที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว อเนกกุศลศาลาเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชั้นสูงของจีน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุอันมีค่า ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวองค์ใหญ่ รูปปั้นทหารและม้าจากสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ พระแท่นบัลลังก์ทองของจักรพรรดิ ภาพเขียนเก่า และเครื่องปั้นดินเผา เปิดให้เข้าชมทุกวันระหว่างเวลา 08.00–17.00 น.
ดูพิกัด
ช่องอิศริยาภรณ์หรือช่องเขาขาด มีลักษณะเป็นช่องเขาขาดออกจากกัน ตั้งอยู่ด้านหลังของเกาะ หากนั่งเรือผ่านจะเห็นเป็นช่องเขา ในบริเวณมีสะพานสำหรับเดินชมทิวทัศน์ สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงาม มีหาดหินกลม ซึ่งเต็มไปด้วยหินกลมๆ ขนาดต่างๆ มากมาย ที่เกิดจากอิทธิพลของลม ที่พัดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกในเดือนมีนาคม-กันยายน ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับชมทิวทัศน์ของรัชกาลที่ 5 ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั้งเกาะ หน้าผา และทะเล ซึ่งทรงใช้เป็นหอดูดาวอีกด้วย
ดูพิกัด
ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการและความสนใจของประชาชน มีบริการยืม – คืนหนังสือ สื่อวีดีทัศน์ บริการมุมอินเตอร์เนตแบบรายชั่วโมง ๆ ละ 10 บาท และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้ใช้บริการ จัดกิจกรรมโครงการเข้าถึงประชาชน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2021 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand