Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
ตำรายาแผนโบราณ (เอกสารเลขที่ ชบ.ส.53) เป็นเอกสารโบราณ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสมุดไทยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับตำรายาแก้เลือด ยาขับเลือดยาแก้ไข้สันนิบาต พร้อมทั้งมีชื่อยาเรียกชื่ออื่นๆ เช่น ยาเชียวใหญ่ ยาเชียวน้อย เป็นต้น
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอพนัสนิคมทั้งในทางประวัติศาสตร์และนิยายปรำปรา สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ การปกครอง ประชากร การประกอบอาชีพ กรปศุสัตว์ การประมง การทำเหมืองแร่ การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การธนาคาร การศึกษา การคมนาคม ประเพณี-วัฒนธรรม สถานที่ท่องเทียว เครื่องจักสาน ไร่กุหลาบจีระโรส ผลไม้ดนปั้น รูปปั้นหัวสัตว์ การผลิตของชำร่วย และอาหารดีที่พนัส ซึ้งแต่ละเรื่องที่นำเสนอมานั้นเป็นการกล่าวถึงโดยสังเขปเท่านั้น
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ สภาสงฆ์จังหวัดชลบุรีพิมพ์ขึ้นเป็นอนุสรณ์งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อ พ.ศ. 2525 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยข้อมูลประวัติวัดในเขตอำเภอจำนวน 7 อำเภอ รวมทั้งหมด 262 วัด แบ่งเป็นอำเภอเมือง 44 วัด อำเภอพนัสนิคม 80 วัด อำเภอพานทอง 21 วัด อำเภอบ้านบึง 18 วัด อำเภอศรีราชา 50 วัด อำเภอบางละมุง 34 วัด และอำเภอสัตหีบ 15 วัด แต่ละวัดให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติวัด เสนาสนะสิ่งปลูกสร้างและชื่อเจ้าอาวาส ประวัติพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี จำนวน 7 อำเภอ รวม 283 องค์ แบ่งเป็น อำเภอเมือง 56 องค์ อำเภอพนัสนิคม 89 องค์ อำเภอพานทอง 22 องค์ อำเภอบ้านบึง 20 องค์ อำเภอศรีราชา 48 องค์ อำเภอบางละมุง 32 องค์ และอำเภอสัตหีบ 16 องค์ แต่ละองค์กล่าวถึง ประวัติ สถานะเดิม อุปสมบท วิทยฐานะ คำชำนาญการ งานปกครอง งานเผยแพร่ งานสาธารณูปการ และงานการศึกษาพิเศษและสมณศักดิ์
ดูพิกัด
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี ปี 2534 นายธานี ยิ้มเรือน เกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2547 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุนันอายุ 38 ปี เป็นช่างฝีมือผ้มีความรู้ความชำนาญในการแก่สลักครกหิน เริ่มฝึกฝนตั้งแต่อายุ 12 ปี จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ครกที่เล็กที่สุดในโลก และโม่หินที่เล็กที่สุดในโลกได้ มีชื่อเสียงโด่งดังปรากฎทั้งวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศ ได้รับเชิญให้ไปแสดงผลงานเสมอมา ทั้งยังมีโอกาสได้รับการบันทึกผลงานลงใน "กินเสต์บ๊ก" อีกด้วย นอกจากนี้นายธานี ยิ้มเรือน ยังถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในตำบลเป็นการขยายอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน นับว่าเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วย ทั้งยังเป็นบุคคลที่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง ที่แม้ร่างกายจะพิการ ไม่มีโอกาสได้ศึกษา ก็เพียรพยายามอดทนฟันผ่าอุปสรรคชีวิต ด้วยตั้งมั่นศรัทธาในอาชีพ ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นที่พึ่งของครอบครัวและผ้เดือดร้อน
ดูพิกัด
พระครูพินิจสมาจาร อดีตเจ้าอาวาสวัดนามะตูม ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หลวงพ่อโด่ ชัยเสอม เมื่อสมัยเป็นเด็กได้รับการศึกษา จากพระอาจารย์ปั้น เจ้าอาวาสวัดนามะตูมสมัยนั้น หลวงพ่อโด่ อุปสมบทที่วัดนามะตูมมีพระอาจารย์เพ็ง เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อบวชแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนบาลีคู่กับวิชาคาถาอาคมกับอาจารย์ปั้นและอาจารย์เพ็งเมื่อเรียนจบจากอาจารย์ทั้งสองแล้วก็ออกธุดงค์หาอาจารย์ทางเวชมนต์คาถาอาคมต่อไปอีก เช่น หลวงพ่อสังข์ วัดเนินสังข์ ตำบลไร่หลักทอง และ หลวงพ่อทิม วัดละหานไร่ เป็นต้น หลวงพ่อโด่ เป็นเจ้าอาวาสแทนอาจารย์ปั้น เมื่อพ.ศ. 2440 เป็นเจ้าคณะตำบลนามะตูม เมื่อพ.ศ. 2476 เป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อพ.ศ. 2481 พร้อมกับสมณศักดิ์ พระครูพินิจสมาจาร และได้เป็นพระครูชั้นเอก เมื่อพ.ศ. 2512 หลวงพ่อโด่ เป็นพระอาจารย์ที่มีคาถาอาคมขลัง เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งใกล้ไกล วัดใดทำพิธีปลุกเสกเหรียญและวัตถุมงคลใด ๆ ต้องมีรายนามของหลวงพ่อโด่รวมอยู่ด้วย ทุกครั้ง รวมทั้งการรับนิมนต์ เจิมบ้าน เจิมรถ เจิมป้าย ฯลฯ หลวงพ่อโด่ นอกจากเป็นพระที่มีคาถาอาคมแล้ว ยังเป็นพระหมอยาแผนโบราณรักษาหลายโรค ยังทำให้ท่านมีชื่อเสียง ผู้คนเข้าไปกราบไหว้ขอเป็นเจ้าของวัตถุมงคลไม่ขาดสาย เฉพาะอย่างยิ่งเหรียญงานฝังลูกนิมิต เหรียญรุ่น จปร. และแหนบรุ่นต่าง ๆ หลวงพ่อโด่ มรณภาพเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2515 และสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาเป้นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2518
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดมาจากปู่ของภรรยาซึ่งเป็นช่างประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย เช่น ซอด้วง ซออู้ กลองยาว ทำให้สนใจและได้เรียนรู้เรื่อยมา เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ประดิษฐ์ คือ ซอด้วง เป็นวิทยากรสอนการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย และการเล่นกลองยาวให้กับชาวบ้าน และนักเรียนในสถานศึกษา
ดูพิกัด
ได้รับความรู้มาจากมารดาคือคุณแม่กิมซัว เนื่องจำนง ซึ่งมารดามีอาชีทำขนมจีนขาย ต่อมามารดาเสียชีวิต ก็สืบทอดการทำขนมจีนโดยได้นำสูตรมาพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ให้มีความหลากหลายชนิดขึ้นเช่น น้ำยาปลา เนื้อปู ซึงทำมากว่า 50 ปี แล้ว จนเป็นที่รูจักของผู้คนจำนวนไม่น้อย
ดูพิกัด
พระครูวรเวชวิศาล สุวณฺโณ นามเดิม สมบุญ อินทสังข์ เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 อายุ 63 ปี เจ้าอาวาสวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณและพัฒนาการรักษากระดูก ด้วยระบบความร้อนประกอบกับสมุนไพรจนประสบความสำเร็จได้รับความศรัทธา และเชื่อถือจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และได้ริเริ่มผลิตแก๊สชีวภาพจากรำข้าวขึ้นใช้ประโยชน์ เป็นการประหยัดเงิน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระนักพัฒนา โดยนำความเจริญทุกรูปแบบเข้าสู่วัดและชุมชน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2495 จนถึงปัจจุบัน ท่านปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนา และประยุกต์ให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน และเป็นที่พึ่งของประชาชนในชุมชนตลอดมา ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ พระครธวรเวชวิศาล สุวณฺโณ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (ป้องกันและรักษาโรค) ประจำปี พ.ศ. 2535
ดูพิกัด
ได้รับความรู้การเพาะเห็ดฟางมาจากเจ้าพนักงานเกษตร อำเภอหนองใหญ่ ทำให้เกิดความสนใจ และค้นคว้าหาวิธีการเพาะเห็ดฟางจากที่ต่าง ๆ ทั้งจากการสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์และจากการเรียนรู้ ทำให้เกิดความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการเพาะเห็ดฟาง ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านที่สนใจจะทำอาชีพเพาะเห็ดฟางจนสามารถยึดเป็นอาชีพสร้างรายได้ ได้เป็นอย่างดี
ดูพิกัด
เกษตรหนองซ้ำซาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เป็นประธานศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งนี้ และศูนย์แห่งนี้มีการเกษตรที่มีคุณภาพ การปลูกพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ทำให้ศูนย์ฯ มีจุดเด่นเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรด้านการปลูกพืชเมืองหนาวในพื้นที่ราบที่ผ่านการรับรอง GAP ซึ่งมีตัวอย่างให้ชมกันในแปลง เช่น แตงเมลอน ฟักทองญี่ปุ่น มะละกอ มะเขือเทศ ผักต่าง ๆ ฯลฯ สำหรับการเดินทางเข้าถึงชุมชน หรือศูนย์แห่งนี้ ก็สะดวกตลอดปี นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กันในรัศมี 20 กิโลเมตร อีกหลายแห่ง เช่น เส้นทางจักรยานเสือภูเขาซึ่งผ่านทุ่งนาและเขานมสาว และก็ผาแอ่งน้ำนก นอกจากนี้บริเวณสองข้างทางจะมีกิจกรรม ทางการเกษตรของเกษตรกร เช่น การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ การผลิตเห็ดแบบครบวงจรเพื่อการค้า การปลูกกุยช่ายตัดใบแบบดั้งเดิม การปลูกแก้วมังกรปลอดสารพิษ การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงวัว การอบสมุนไพร การนวดตัว รวมถึงการทำขนมไทย ไข่เค็ม ดอกไม้ประดิษฐ์ และสามารถ ผลิตพืชปลอดสารพิษ เช่น บวบเหลี่ยม แคนตาลูป มะเขือเทศ เมล่อน ฟักทองญี่ปุ่น ถั่วฝักยาว เป็นฟาร์มต้นแบบของการผลิตแบบ GAP และ IMP ของกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และสามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรครบวงจร
ดูพิกัด
วัดใหม่ท่าโพธิ์ก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2440 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2448 ปัจจุบันการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อพ.ศ.2540
ดูพิกัด
วัดรังสีสุนทร ตั้งอยู่ที่ บ้าน ก.ม. 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลาอเนกประสงค์ ฯลฯ วัดรังสีสุนทร ตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน
ดูพิกัด
"วัดกลาง ที่ดินวัดมีเนื้อที่ 17 ไร่ 78 ตารางวา ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2345 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. 2506 อาณาเขต ทิศเหนือจดที่ดินของวัดอุทยานนที และคริตจักรจีน ทิศใต้ จดถนนสาครพิทักษ์และวัดกำแพง ทิศตะวันออก จดที่ดินของวัดเครือวัลย์และวัดราษฎร์บำรุง ทิศตะวันตก จดที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 5 แปลง การบริหารการปกครอง มีโรงเรียนพระประยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อพ.ศ.2345"
ดูพิกัด
วัดเครือศรัทธาธรรม ตั้งอยู่ที่ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา วัดเครือศรัทธาธรรม ตั้งเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2517
ดูพิกัด
วัดบ้านงิ้ว
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 5-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 298 ห้อง ซึ่งได้รับการตกแต่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยแต่ละห้องมี ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศ, เสื้อคลุมอาบน้ำ, หนังสือพิมพ์รายวัน, โต๊ะเขียนหนังสือ, เครื่องเป่าผม โรงแรมในพัทยาแห่งนี้ ยังมี รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ร้านค้า, ลิฟท์, คอฟฟี่ช็อป, บาร์/ผับ เพื่อเติมเต็มการพักผ่อนของคุณให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เข้าพักยังสามารถใช้บริการบริการนวด, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก), จาคุซซี, ห้องฟิตเนส, ซาวน่า, ห้องอบไอน้ำ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โรงแรมที่มีเสน่ห์แห่งนี้ได้รับความนิยมมายาวนาน ทั้งจากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและมาติดต่อธุรกิจในพัทยา
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand