Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
ศิลปปินดีเด่น ประจำปี 2550 นายสุรชัย มั่งมี เป็นผ้มีใจรักทางด้านการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับมีพรสวรรค์ อีกทั้งยังได้คลุกคลีกับการวาดภาพมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเพราะชึวิตในวัยศึกษาพำนักอยู่ในวัยถึง 8 ปี เนื่องจากบวชเป็นสามเณร 4 ปี และบวชพระอีก 4 ปี ที่วัดสว่างอารมณ์ และที่วัดแห่งนี้มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นายสุรชัยได้เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา นายสุรชัยได้รังสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมากกว่า 40 ชิ้นงาน และยังคงจะวาดต่อไป นายสุรชัยได้ฝากข้อคิดสำหรับเยาวชนว่า อยากจะเห็นเยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจและเห้นคุณค่าของงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นงานศิลปะ ควรธำรงไว้ให้อยู่คู่ชาติตลอดไป
ดูพิกัด
เรื่อง แขก-ไทย-ลาว-จีน เมืองพนัสนิคม เล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงเกี่ยวกับเรื่องเมืองพนัสนิคมหรือนครอินทปัตถ์ซึ่งมีคน 4 เผ่า เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่โบราณกาลแล้วจึงค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมาจนเป็นเมืองพนัสนิคมในปัจจุบันนี้ คนเหล่านั้น คือ อินเดีย ไทย ลาว และจีน ซึ่งทำให้เราทราบว่าเผ่าพันธุ์ของคนเมืองพนัสนิคมนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไร และเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมผสมผสานด้านอาหารการกิน ประเพณี ภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแนบเนียน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ในแต่ละเรื่องจะมีแผนที่แทรกอยู่ตลอดทั้งเล่ม
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ อดีต ร.ม.ต. ช่วยกระทรงอุตสาหกรรมพิมพ์ เป็นอนุสรณ์ในงานทำบุญคล้ายวันสิ้นชีพตักษัย ปีที่ 10 ของนายนารถ มนตเสวี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 14 มิถุนายน 2528 เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงประวัติและงานสำคัญของ กรมขุนสุนทรภูเบศร์ผู้ซึ่งเป้นต้นสกุล สุนทรกุล ณ ชลบุรี และผู้ซึ่งเคยเป็นมรรคนายกวัดใหญ่อินทรารามที่มีบรรดาศักดิ์ พร้อมประวัติและผลงานพระองค์เจ้าชายขุนเณรและกรมหมื่นนรินทร์พิทักษ์(หม่อมมุก)
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติบุคคลสำคัญ ประวัติต้นพระศีมหาโพธิชลบุรี ประวัติการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 5 และประวัติพระเกจิอาจารย์ เช่น หลวงพ่ออี๋วัดสัตหีบ หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ เป็นต้น นอกจากนี้ได้กาล่าวถึงเรื่องของวรรณคดี วัฒนธรรม และประเพณีของจังหวัดชลบุรี เช่น ประเพณีวิ่งควาย รวมถึงสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น พระจุฑาธุรราชฐานและพระตำนักอื่น ๆ ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้สร้างขึ้น มีการรวบรวมร้านค้าจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ของชำร่วย ร้านอาหาร รวมถึงที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล พร้อมแผนที่ตัวเมืองจังหวัดชลบุรี และแผนที่แต่ละอำเภอในจังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนและคณะได้รวบรวมวิธีการทายโจ๊กซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชลบุรี จากประสบการณ์ เนื้อหาภายในเล่มได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทายโจ๊กเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของปริศนาและโจ๊ก วิวัฒนาการของโจ๊ก รูปแบบโจ๊กปริศนา 10 แบบ คำประพันธ์ที่จะนำมาสร้างโจ๊ก การสร้างโจ๊ก ประโยชน์ของโจ๊ก นายโจ๊กที่ดี ผู้ทายโจ๊กที่ดี ระเบียบการทายโจ๊ก แบบฝึกทายปริศนา แบบฝึกหัดทายโจ๊ก เฉลยปริศนาและเฉลยแบบฝึกหัดทายโจ๊ก
ดูพิกัด
อุปกรณ์ เตรียม ถุงน่องใยบัว ใยโพลีเอสเตอร์ กระดุม กระดาษสี ริบบิ้น การบูร พิมเสน(พิมเสน ๑ ขีดต่อการบูร ครึ่งโล)ปืนกาว วิธีทำ การบูรรูปตุ๊กตาสวยงาม นำถุงน่องกลัดให้เป็นวงกลมใส่ใยโพลีเอสเตอร์ไว้ข้างใน ประกอบรูปหน้า ปาก และผมโดยใช้ไหมพรม ใช้กระดาษสาทำให้เป็นกรวยผูกลวดพันก้าน นำการบูรใส่ในกระดาษสา โดยใช้ปืนกาวยิง สำหรับการบูรที่ทำสำเร็จเป็นรูปร่างแล้วนั้น สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้หลายอย่างอาทิเช่น แขวนในรถยนต์ ห้องนอน ตู้เสื้อผ้า ตู้หนังสือ ป้องกันกลิ่นอับ นางอุบล แตงไทย อายุ ๕๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๙/๒ หมู่ ๑๐ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม อาชีพเดิม รับราชการครู แต่มีใจรักงานทางด้านนี้ เมื่อลาออกจากราชการจึงยึดการทำการบูรเป็นอาชีพต่อไป โดยการรับสอนอยู่ที่บ้าน โดยสอนโดยไม่คิด มูลค่า ในการทำการบูรนี้ นางอุบลเรียนรู้มาจากหนังสือ ดูโทรทัศน์ และพยายาม นำมาทดลองทำปรับแก้ไขไปเรื่อย ๆ ทุกวันนี้มีผู้มาสั่งทำเป็นจำนวนมาก ทำมาเป็นเวลาประมาณ ๕ ปี แล้ว ต้นทุนตัวละ ๑๗ บาท ราคาขายตัวละ ๓๕ บาท ปัจจุบันนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนชลบุรีสุขบทมาเรียนวิชาดังกล่าวด้ว
ดูพิกัด
ในระยะแรกไปศึกษาวิธีทำไม้ดอกไม้ประดับจากเพื่อนรุ่นพี่ที่เปิดร้านขายไม้ดอกไม้ประดับที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้นำความรู้กลับมาฝึกทำไม้ประดับออกขายตามบ้านเพื่อนและคนที่ตนรู้จัก จนในปัจจุบันเป็นที่รู้จักในวงการไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป และได้แนะนำและสอนวิธีการเสียบยอดไม้โมกให้แก่เพื่อน ๆ และผู้ที่สนใจจะทำไม้ประดับทั่ว ๆ ไป โดยไม่หวงวิชา จนในปัจจุบันมีคนที่สามารถทำไม้ประดับจากการเสียบยอดแล้วจำนวนมาก
ดูพิกัด
น้ำสมุนไพรจากรากสามสิบ เป็นยาสมุนไพรที่มีมานานแล้ว สรรพคุณ คือ ขับปัสสาวะ บำรุงทารกในครรภ์ บำรุงกำลัง รักษาอาการประจำเดือนผิดปกติ มีกรตในกระเพาะมากเกินไป กระเพาะอาหารเป็นแผล อาหารไม่ย่อย แก้บิด ติดเชื้อที่หลอดลม ปวดข้อและคอ ส่วนผสม คือ รากสามสิบ และน้ำสะอาด นำรากสามสิบต้มลงในน้ำเดือด เคี่ยวประมาณ ๓ ชั่วโมง สามารถปรุงรสได้ตามชอบใจโดยเพิ่มน้ำตาลกรวดและใบเตยลงไป เพื่อเพิ่มความหอมหวาน สามารถรับประทานต่างน้ำได้ตลอดวัน ข้อควรระวัง เนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้หายไปจากสังคมมานาน การที่จะนำมาใช้เป็นยาอีกครั้งควรระวัง เพราะสมุนไพรที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสไตรเจน จึงห้ามใช้ในสตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
ดูพิกัด
เริ่มแรกไปฝึกงานที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 1 ปี ต่อมาได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์จากบิดามารดานำมาซื้ออุปกรณ์สร้างเรือนเพาะชำกล้วยไม้ ต่อมาเปลี่ยนเป็นไม้ประดับมีการพัฒนาปรับปรุงจนประสบความสำเร็จ และได้แนะนำความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับให้แก่ผู้สนใจและผู้ที่เข้าชมสวนอยู่เป็นประจำ
ดูพิกัด
จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุที่เคยผ่านพบประเพณีแห่พญายม รวมทั้งผู้สืบเชื้อสายมาจากผู้เคยเป็นผู้ริเริ่มประเพณีแห่พญายมนั้น พบว่า ประเพณีแห่พญายมได้เกิดขึ้นมานานแล้ว สมารถแบ่งเป็น 7 ยุค สำหรับการจัดประเพณีแห่พญายม แรงจูงใจที่ทำให้เกิดประเพณีนี้ขึ้นมานั้น สันนิษฐานว่า ในสมัยนั้นอาณาบริเวณหมู่บ้านบางพระ และบริเวณหมู่บ้านไร่ดินแดงนั้นยังเป็นป่าดงดิบมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นเต็มไปหมด นอกจากนั้นยังมีสัตว์ร้ายและภัยนานาชนิดชุกชุม ชาวบ้านเจ็บป่วยเป็นไข้ป่ากันเป็นประจำ การรักษาก็เป็นไปตามพื้นบ้าน จงคิดที่จะมุ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มุ่งที่จะขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หมดไป เพื่อชาวบ้านจะได้รอดพ้นจากทุกข์การเจ็บไข้ได้ป่วยกัน จึงมีการสร้างหุ่น พญายม ขึ้น จากความเชื่อที่ว่า พญายมนี้เป็นเทพเจ้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลภูติผีปีศาจมารร้ายทั้งปวง การสร้างหุ่นพญายม ก็เพื่อให้จับเก็บสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ไว้กับตัวพญายมไปปล่อยทะเลเสีย จะได้เป็นการปลดปล่อยสิ่งชี่วร้าย ชาวบ้านก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป สำหรับที่ปั้นหุ่นพญายมยังคงอยู่ที่บริเวณท้ายบ้าน (ข้างร้านบางพระซีฟู้ดในปัจจุบัน)
ดูพิกัด
วัดบ้านศาลา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเหล็กทรงไทย กุฎิสงฆ์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหาร เป็นอาคารคอนกรีต วัดบ้านศ่าลา ตั้งเมื่อ พ.ศ.2377 ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง เดิมอุโบสถสร้างด้วยไม้ในปี พ.ศ. 2491 พระอธิการทองดี ได้สร้างอุโบสถขึ้นใหม่ และสร้างศาลาการเปรียญ 1 หลัง และได้บูรณะปฎิสังขรณ์ และพัฒนาตลอดมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492
ดูพิกัด
วัดหนองกาน้ำ ตั้งอยู่ที่ บ้านกาน้ำ ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 17 ไร่ 42 ตารางวา วัดนี้ ตั้งเมื่อพ.ศ. 2422 ความเป็นมาของชื่อวัด คำว่าหนองกาน้ำ ในสมัยก่อน ๆ มีหนองน้ำแล้วมีนกกาน้ำมาเล่นน้ำ จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหนองกาน้ำ ตั้งแต่นั้นมา ส่วนการสร้าววัดนั้น มีผู้ศรัทธาบริจาคที่ดิน จำนวน 17 ไร่ 42 ตารางวา เพื่อยกให้เป็นที่สร้างวัด คือนายใส-แม่จือ แซ่เฮ้ง ชาวบ้านหนองกาน้ำ โดยการนำของพระครูธรรมธนวัฒน์(ทรัพย์) เจ้าอาวาสวัดบ้านงิ้ว ต.หนองกะขะ อ.พานทอง เมื่อยกที่ให้แล้วจึงได้สร้างเป็นที่พักสงฆ์ ชื่อสำนักสงฆ์สันติวัน อยู่ในความปกครองดูแลของพระครูธรรมธนวัฒน์ (ทรัพย์) เป็นสำนักปฏิบัติธรรม เมื่อพระครูธรรมธนวัฒน์มรณภาพแล้ว ชาวบ้านได้อาราธนาพระอาจารย์แกะ จากวัดห้วยยาง อ.พานทอง มาเป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์ และต่อมาได้ขออนุญาตตั้งวัด และสร้างวัดตามลำดับ เมื่อเป็นวัดแล้ว พระอธิการแกะ ได้ทำการพัฒนาวัดตลอดมา วางศิลาฤกษ์อุโบสถเมื่อพ.ศ.2523 สร้างกำแพงหน้าวัดโดยเฉพาะศาลาการเปรียญ นายทิม นางบุญธรรม คงเมฆ ได้เป็นผู้สร้างถวาย ด้วยทรัพย์ของตนเอง และยังได้สร้างเสนาสนะอื่น ๆ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2533
ดูพิกัด
วัดลิงงอย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที 7 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา ตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 การบริหารการปกครองมีเจ้าอาวาสคือพระวิชิต นนฺทสาโร อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาเอนกประสงค์
ดูพิกัด
อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์" เป็นโชว์ที่หลายหาย ครบครันไปด้วยศิลปะการแสดงจากนานาประเทศที่ทันสมัย เหนือจินตนาการ ทั้งระบบฉาก แสงสี เสียง และระบบเวทีที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับการกล่าวขวัญ ว่าเป็น "สุดยอดแห่ง คาบาเรต์ไทย" ผู้นำความทันสมัยของระบบเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมได้เต็มอิ่มกับการแสดงซึ่งถูกรวบรวมไว้ทั้งหมด 18 ชุดการแสดง อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์" เป็นโชว์ที่หลายหาย ครบครันไปด้วยศิลปะการแสดงจากนานาประเทศที่ทันสมัย เหนือจินตนาการ ทั้งระบบฉาก แสงสี เสียง และระบบเวทีที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับการกล่าวขวัญ ว่าเป็น "สุดยอดแห่ง คาบาเรต์ไทย" ผู้นำความทันสมัยของระบบเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมได้เต็มอิ่มกับการแสดงซึ่งถูกรวบรวมไว้ทั้งหมด 18 ชุดการแสดง
ดูพิกัด
ตั้งอยู่บนเขาห่างจากท่าเรือเทววงศ์ไปทางด้านเหนือของเกาะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกาะสีชังให้ความเคารพนับถือลักษณะเป็นถ้ำซึ่งดัดแปลงเป็นศาสนสถานที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมขีนและไทย จากบริเวณศาลมองเห็นทิวทัศน์บ้านเรือนด้านหน้าเกาะได้ชัดเจน
ดูพิกัด
เชิญนั่งเอนหลังพักผ่อนที่หนึ่งในห้องพักทั้ง 20 ห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไว้อำนวยความสะดวก มีรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง และร้านอาหาร โดยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการชั้นยอด ผู้เข้าพักจะได้สนุกกับสปา บริการนวด เพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 60 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด นอกจากนี้ยังมีคอฟฟี่ช็อป บริการซักรีด/ซักแห้ง และรูมเซอร์วิส ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการ บริการนวด เพื่อผ่อนคลายและออกกำลังกาย ลูกค้าที่แสวงหาส่วนผสมที่ลงตัวของความเอาใจใส่และสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย จะพบกับสิ่งเหล่านั้นได้ที่โรงแรมยอดเยี่ยมแห่งนี้
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 70 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 2.5-ดาว ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีบริการซักรีดซักแห้ง คอฟฟี่ช็อป และรูมเซอร์วิส หลังจากวันอันเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือการท่องเที่ยว ก็ได้เวลากลับมาผ่อนคลายกับสระว่ายน้ำกลางแจ้ง โรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก คุณจึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
ดูพิกัด
ขนมหวาน หอมกรุ่น สดใหม่ ทุกวัน
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand