Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน

ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากร ปัจจุบันเหลือเนื้อที่รอบถ้ำเพียง 4 ไร่เท่านั้น น่าเสียดายที่บริเวณปากถ้ำสภาพก้อนหินได้เสื่อมสลายไปตามธรรมชาติเกือบหมดแล้ว 

ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ศูนย์วัฒนธรรมจัวหวัดชลบุรี จัดพิมพ์ขั้นเนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2540 จังหวัดชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของอาคารสถานที่ มณฑป วัดและศิลปะวัตถุของจังหวัดชลบุรี จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ หอพระพุทธสิหิงค์ วัดเขาบางทราย วัดใหญ่อินทราราม ตึกมหาราชและตึกมหาราชินี วัดราษฎร์บำรุง สถาปัตยกรรม วัดญาณวังวรารามวรมหาวิหาร วัดหนองเกตุใหญ่ มณฑปพระพุทธบาท วัดเขาพระวรวิหาร พระจุฑาธุชราชฐานพระราชวังบนเกาะสีชัง และพระพนัสบดี
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีไม่ใช่เมืองพระรถในประวัติศาสตร์ เล่มนี้ เขียนโดยอาจารย์เจริญ ชยุติมันดำรง ซึ่งได้รวบรวมบทความต่าง ๆ ที่เคยเขียนและพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เสียงเมืองชล ประมาณ 44 เรื่อง โดยให้ชื่อคอลัมน์ว่า นครอินทปัตถ์ที่ถูกลืม หรือ พนัสนิคมไม่ใช่พระรถ แต่ละบทความจะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ความเจริญทางด้านวัฒนธรรม การปกครอง ประชากร วัตถุโบราณ โบราณสถานของอำเภอพนัสนิคม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงตำนานเรื่องพระรถ-เมรี โดยย่อ ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องวัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เล่มนี้เรียบเรียงโดยอาจารย์ วินัย ธรรมสาโรช ท่านได้กล่าวถึงประวัติของวัดนามะตูม ประวัติความเป็นมาของเมืองพนัสนิคม กับแขวง อำเภอ และตำบลนามะตูม การค้นหาชื่อจริงของเมืองโบราณที่พนัสนิคม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพนัสนิคม ได้แก่ การขุดค้นสำรวจที่โคกพนมดี ศิลปวัตถุที่เมืองที่เมืองพระรถ ตำบลหน้าพระธาตุ จารึกวัดเกาะแก้ว นครสวรรค์ที่พนัสนิคม พระพุทธพนัสบดี และกระถางปักธูป พร้อมภาพประกอบของโบราณวัตถุ และวัดที่สำคัญของพนัสนิคมมากมาย ท้ายเล่มผู้เขียนได้นำเสนอแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่องการตายกเมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี เมืองบางละมุง 3 เมืองนี้รวมเข้าในมณฑลปราจีณบุรี ซึ่งึดจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 11 แผ่นที่ 44 วันที่ 27 มกราคม รัตนโสนทรศก 27 113 และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระพนัสบดีด้วย ภายในเล่มมีภาพสีของพระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูมองค์ปัจจุบัน ภาพจิตรกรรมฝาผนังและพระประธานในโบสถ์หลังใหม่ ภาพบุษบก พระพุทธรูป คชสีห์อยู่ในศูนย์ศิลป์ โรงเรียนพนัสวิทยาคาร ภาพพระพนัสบดีจำลอยและหอพระ ซึ่งเป็นภาพสีสวยงามมาก
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องผลการวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่แหล่งโบราณคดี โคกพนมดี จังหวัดชลบุรี เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์วิจัยโบราณวัตถุที่ได้จาการขุดค้น เนื้อหาของหนังสือเป็นการศึกษาทางมนุษยวิทยากายภาพการวัดส่วนและมานุษยวิทยากายภาพการไม่วัดส่วน เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของคนก่อนประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งชีวิตความาเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณี ภายในเล่มกล่าวถึงประวัติการศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดค้นจากแหล่งโบราณคดีแหล่งต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ให้ข้อมูลความรู้ของแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน แหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดชลบุรี ประวัติความเป็นมาของเนินดินโคกพนมดี และการดำเนินการขุดค้นนอกจากนี้ยังกล่าวถึงขั้นตอน วัสดุและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาผลการวิเคราะห์พร้อมทั่งสรุปและบทวิจารณ์ ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
อุปกรณ์ เตรียม ถุงน่องใยบัว ใยโพลีเอสเตอร์ กระดุม กระดาษสี ริบบิ้น การบูร พิมเสน(พิมเสน ๑ ขีดต่อการบูร ครึ่งโล)ปืนกาว วิธีทำ การบูรรูปตุ๊กตาสวยงาม นำถุงน่องกลัดให้เป็นวงกลมใส่ใยโพลีเอสเตอร์ไว้ข้างใน ประกอบรูปหน้า ปาก และผมโดยใช้ไหมพรม ใช้กระดาษสาทำให้เป็นกรวยผูกลวดพันก้าน นำการบูรใส่ในกระดาษสา โดยใช้ปืนกาวยิง สำหรับการบูรที่ทำสำเร็จเป็นรูปร่างแล้วนั้น สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้หลายอย่างอาทิเช่น แขวนในรถยนต์ ห้องนอน ตู้เสื้อผ้า ตู้หนังสือ ป้องกันกลิ่นอับ นางอุบล แตงไทย อายุ ๕๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๙/๒ หมู่ ๑๐ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม อาชีพเดิม รับราชการครู แต่มีใจรักงานทางด้านนี้ เมื่อลาออกจากราชการจึงยึดการทำการบูรเป็นอาชีพต่อไป โดยการรับสอนอยู่ที่บ้าน โดยสอนโดยไม่คิด มูลค่า ในการทำการบูรนี้ นางอุบลเรียนรู้มาจากหนังสือ ดูโทรทัศน์ และพยายาม นำมาทดลองทำปรับแก้ไขไปเรื่อย ๆ ทุกวันนี้มีผู้มาสั่งทำเป็นจำนวนมาก ทำมาเป็นเวลาประมาณ ๕ ปี แล้ว ต้นทุนตัวละ ๑๗ บาท ราคาขายตัวละ ๓๕ บาท ปัจจุบันนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนชลบุรีสุขบทมาเรียนวิชาดังกล่าวด้ว
ดูพิกัด
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2548 สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (ด้านการป้องกันและรักษาโรค) นายอุดม ลดหวั่น เป็นผ้มีความรู้ความสามารถ ด้านการเกษตร จนเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป และได้รับการยกย่องเป็นเกษตรกรตัวอย่างของจังหวัดชลบุรี นายอุดม ลดหวั่น สนใจศึกษาวิชาการแพทย์สมุนไพร การรักษาโรคภูมิแพ้และพัฒนาการรักษากระดูกมาเป็นเวลานาน เป็นผ้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรแขนงต่างๆ ซึ่งนำมาบำบัดรักษาโรคจนประสบความสำเร็จ ได้รับความศรัทธา เชื่อถือจากประชาชนบุคคลหลากหลายอาชีพ หลายหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา อีกทั้งได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมความรู้การเป็นครูผ้รับมอบตัวศิษย์ สาขาการแพทย์แผนไทย กองประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และรับสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา ภูมิปัญญท้องถิ่น จากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ นายอุดม ได้คิดริเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างบคุ้มค่า ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผลงานเป็นที่รู้จัก สร้างความภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัวและสังคมตลอดมา
ดูพิกัด
นางนิยม สร้อยสน ทำข้าวหลามเป็นที่รู้จักในชุมชนและหนองมนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงให้เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสำหรับประชาชนที่จะหาช่องทางประกอบอาชีพนี้ก็พร้อมที่จะสอนและสาธิตวิธีการทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
ดูพิกัด
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2539 นายสุกรี แสงจิตร เกิดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ 2502 ที่ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 37 ปี มีความสนใจในด้านกีฬา และงานกิจกรรมแม่ไม้มวยไทยตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มจากในวัยเด็กได้ฝึกฝนการใช้ศิลปะป้องกันตัว โดยใช้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายฝึกให้ทีความอดทน แข็งแรง ว่องไว่ ใช้ไหวพริบในการรุกรับตอบโต้ เข้ารับความรู้พื้นฐานด้านกีฬาแม่ไม้มวยไทยจากค่ายวายุบุตร บางแสน ได้รับการถ่ายทอดวิชาต่าง ๆ จนเกิดความชำนาญ สามารถใช้ศิลปะป้องกันตัวในแบบฉบับของแม่ไม้มวยไทยได้เป็นอย่างดี จากความสนใจและมีใจรักในด้านกีฬาและกิจการรมด้านแม่ไม้มวยไทย จึงแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากครูยอดธง เสนานันท์ หรือนายยอดธง ศรีวราลักษณ์ เจ้าของค่ายมวยศิษย์ยอดธง และนำความรู้จากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ นำมาผสมผสานประยุกต์ให้เหมาะสมและถ่ายทอดวิให้แก่นักเรียน เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นควรยกย่องเชิดชูเดียรติให้นายสุกรี แสงจิตร เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขานันทนาการ ด้านการเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย (แม่ไม้มวยไทย)ประจำปีพ.ศ. 2539
ดูพิกัด
เริ่มแรกไปฝึกงานที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 1 ปี ต่อมาได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์จากบิดามารดานำมาซื้ออุปกรณ์สร้างเรือนเพาะชำกล้วยไม้ ต่อมาเปลี่ยนเป็นไม้ประดับมีการพัฒนาปรับปรุงจนประสบความสำเร็จ และได้แนะนำความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับให้แก่ผู้สนใจและผู้ที่เข้าชมสวนอยู่เป็นประจำ
ดูพิกัด
"เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ มีชายหาดเล็กๆ น้ำทะเลใสสะอาด ที่พักหลายแห่ง ช่องแสมสารเป็นแหล่งดำน้ำ ตกปลาที่ดีแห่งหนึ่งมีเกาะหลายเกาะ เช่น เกาะแรด เกาะจวง เกาะจาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในเวลากลางวัน แต่ไม่อนุญาตให้พักค้างคืน ที่อยู่ : เส้นทางสัตหีบท่าเรือพาณิชย์-สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การเดินทาง : เส้นทางสัตหีบท่าเรือพานิชสัตหีบ แยกซ้ายมือก่อนถึงท่าเรือ"
ดูพิกัด
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการปรับปรุงสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น สำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชม วัตถุประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เพื่อการพัฒนาการวิจัยด้านพฤติกรรมและการเพาะขยายพันธุ์ปลาทะเลในกลุ่มปลากระดูกอ่อน ได้แก่ ปลาฉลาม ปลาโรนัน และปลากระเบนชนิดต่างๆ ในตู้เลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพิ่งได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 1 ใน 31 แหล่งทั่วประเทศไทย เมื่อเดือนมิถุนายน 2550 โดยมีผลการดำเนินงานและแผนการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ดูพิกัด
สวนหลวง ร. 9 ชลบุรี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสวนสุขภาพเพื่อการออกกำลังกาย สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง
ดูพิกัด
จากถนนสุขุมวิทเข้าถนนพรประภานิมิตรมาประมาณ 5 กิโลเมตรและเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางไปมาบยายเลีย 2 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างประเทศให้ความสนใจ เนื่องจากได้รับความรู้เกี่ยวกับชีวิตของช้างและชมวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนกับช้าง เช่น การให้อาหาร ช้างสอนคน คนฝึกช้างให้ทำงาน ซึ่งจะมีวันละ 1 รอบ เวลา 14.30 น. ใช้เวลาการนั่งชม 1.5 ชั่วโมง การนั่งช้างชมทัศนียภาพภูเขาและทะเลสาบ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง นอกจากที่หมู่บ้านช้าง ในเลตเมืองพัทยายังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่นักท่องเที่ยวสามารถชมการแสดงของช้างและนั่งช้างชมป่า เช่น บ้านช้างไทย อุทยานช้าง โชว์ ถิ่นช้างไทย สวนช้าง ฟาร์มข้างไทย เป็นต้น
ดูพิกัด
พระบรมธาตุเจดีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุมัติให้เป็น “พระบรมธาตุเจดีย์ มหาจักรีพิพัฒน์” และได้เสด็จทรงวางศิลาพระฤกษ์ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ มีความหมาย “พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุเพื่อความพิพัฒนาสถาพรแห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์” น้อมเกล้าฯ ถวายพระบรมราชวงศ์จักร มีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นองค์ปฐม และสมเด็จพระภัทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถพิตร รัชกาลที่ ๙ เป็นองค์ปัจจุบัน
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 4-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 540 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก นอกจากนี้ยังมีรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมงห้องพักชั้นพิเศษ คอฟฟี่ช็อป บาร์ผับ บริการซักรีดซักแห้ง และห้องประชุม ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น บริการนวด สโมสรสำหรับเด็ก ห้องฟิตเนส ซาวน่า และสนามเทนนิส โรงแรมที่มีเสน่ห์แห่งนี้ได้รับความนิยมมายาวนาน ทั้งจากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและมาติดต่อธุรกิจในพัทยา
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 9 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 3-ดาว ห้องพักทุกห้องของที่นี่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีร้านอาหาร บริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน และสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ ผู้เข้าพักจะได้สนุกกับสระว่ายน้ำกลางแจ้งเพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ โรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก คุณจึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand