Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เป็นหนังสือสมุดไทย ประเภทสมุดไทยขาว ว่าด้วยตำรายารักษา โรคต่างๆ เช่น ยาแก้ไข้ 3 ฤดู ยาแก้ไข้สาริบาต ยาแก้ริดสีดวง ยาแก้ตานขโมย ว่าด้วยคาถาและตำรายาในการรักษา (เอกสารเลขที่ ธบ.ส 90)
ดูพิกัด
ยามอุบากอง (เอกสารเลขที่ ชบ.ส.118) เป็นเอกสารโบราณ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสมุดไทยมีเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับลักษณะ ยามอุบากองซึ่งมีตารางเทียบว่าวันกี่ค่ำ เวลาเช้าสาย เที่ยง บ่ายเย็น ช่วงเวลาไหรที่ดีหรือไม่ดีสำหรับ การเดินทาง พร้อมทั้งมีภาพยันต์ คาถาเสกน้ำมันคาถามะรุดสระหัว คาถาหาขุนทางทั้งปวง เป็นต้น
ดูพิกัด
"การจัดทำหนังสือเล่มนี้เพื่อสืบสานเรื่องราวของการจัดตั้งอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี จากบันทึก เอกสาร หนังสือ คำบอกเล่าของบุคคลเหตุการณ์ เพื่อหาข้อเท็จจริงของการจัดตั้งชุมชนอำเภอบ้านบึงในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาเกี่นวกับเรื่องประวัติและเค้าโครงเการก่อตั้งอำเภอบ้านบึง ซึ้งกล่าวถึงการก่อตั้งถิ่นฐานชุมชนดั้งเดิม ตระกูลที่สร้างความเจริญให้กับอำเภอบ้านบึงจนถึงปัจจุบัน การผลิตน้ำตาล ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีกินเจ ศาลเจ้าเซียนซือไท้และสิงโตหิน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงประวัดวัดบุญญฤทธยาถม(บ้านบึง) ประวัติวัดบึงบวรสถิตย์ซึ่งให้ข้อมูลดังนี้ 1ชั้นและอุปจารวัด 2 การด่อสร้างเริ่มแรก 3 ลำดับเจ้าอาวาสปกครองวัด 4 ปูชนียวัตคุภายในวัด 5 เสนาสนะวัตถุภายในวัด 6 งานประจำปีของวัด 7 ขนบธรรมเนียมภายในวัด และเรื่องประวัติการก่อตั้งศาลโป๋ยเซียนโจวซือและศีลธรรมสมาคม(เม่งซิมตั๋ว) โดยสังเขป."
ดูพิกัด
เนื้อหาสาระในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงที่ตั้ง พื้นที่ อาณาเขต การแบ่งเขตการปกครอง ประชากร การศึกษา การศาสนา การประกอบอาชีพ การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การเงินและเศรษฐกิจ ของจังหวัดในช่วง พ.ศ. 2528 รวบถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของจังหวัดชลบุรี พร้อมแผนผังการใช้ที่ดินบริเวณแหลมฉบังและประเพณีต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก ของฝาก พร้อมรูปภาพศาลากลางจังหวัดและรูปภาพอื่นๆ
ดูพิกัด
ตำรายาแผนโบราณ เป็นหนังสือสมุดไทย ประเภทสมุดไทยขาวว่าด้วย 1.คัมภีร์ธาตุพิกัดพุทธศาสตร์ ฉ้นทศาสตร์ โหราศาสตร์ 2.ตำรายาแก้ไข้ทั้งปวง 3.กล่าวถึงลักษณะแห่งการทรงศีล 7 ประการ 4.ว่าด้วยตำรายารักษาโรคต่าง ๆ ยาแก้ขัดเบา ยาแก้กายภายใน ยาแก้ชัก เป็นต้น
ดูพิกัด
ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของจังหวัดชลบุรี ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีของชาวไร่ ชาวสวน หรือเกษตรกร เป็นประเพณีท้องถิ่นซึ่งประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดสืบต่อกันมา ประเพณีวิ่งควายอำเภอบ้านบึงเดิมจัดให้มีงานในวันขึ้น ๑๕๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ซึ่งวันแรม ๑ ค่ำ เดืน ๑๑ เป็นวันเทศกาลอกพรรษา มีงานทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ เมื่อชาวไร่ชาวสวน นำสินค้ามาจำหน่าย จะเป็นกล้วย มะพร้าว ใบตอง ข้าวเหนียว ฯลฯ บรรทุกเกวียนมาจำหน่ายให้ชาวบ้าน แล้วก็จะมาพักควายไว้ในบริเวณวัด และเมื่อจับจ่ายขายสินค้า ซึ้อหาสิ่งของต้องประสง๕เสร็จสิ้นแล้ว ก็ถือโอกาสที่ได้พบปะกันนานทีปีหน จูงควายเข้าเที่ยวตลาดจนกลายมาเป็นวิ่งควายรอบๆ ตลาดด้วยความสนุกสนาน ปีต่อๆ มาก็เพิ่มการตกแต่งควายให้สวยงาน เป็นการทำขวัญควายไปในตัว เช่นทำถุงสวมเขาควาย ตกแต่งเชือจูงควาย ปฏักเฆี่ยนควาย ทำฉบังแต่งหน้าควายและเพ่มการตกแต่งคนขี่ควายให้สวยงาม จนกลายเป็นประเพณีวิ่งควาย ที่จะต้องแต่งตัวทั้งคนและควาย สืบทอดต่มาตราบเท่าทุกวันนี้
ดูพิกัด
นายสงบ ทองเทศ เกิดเมื่อพ.ศ. 2479 ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 68 ปี เป็นผู้มีความสามารถในการเล่นดนตรีไทยโดยเฉพาะระนาดเอก และฆ้อง ได้ฝึกเล่นดนตรีไทยมาตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงปัจจุบันรวมเวลาประมาณ 40 ปี มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการเล่นดนตรีไทย เป็นอย่างยิ่ง นอกจากฝึกฝนการเล่นดนตรีไทอยู่เป็นประจำแล้ว ได้ถ่ายทอดความรู้การเล่นดนตรีไทยให้กับผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันต่าง ๆอาทิเช่น โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา โรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเชิญให้ฝึกสอนดนตรีไทยชนิดต่าง ๆ ตามแต่ผู้เรียนชอบและสนใจ นักเรียนที่ฝึกซ้อมได้รับเกียรติบัตรรจากการประกวดเล่นดนตรีไทยอยู่เนือง ๆ เคยแสดงวงอังกะลุง เฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงละครแห่งชาติกรุงเทพมหานคร เมื่อปีพุทธศักราช 2519 ยังความภาคภูมิใจแก่นายสงบเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยงได้ผลิตผลงานชิ้นสำคัญ ได้แก่ การประพันธ์บทเพลงสำหรับวงดนตรีมหาดุริยางค์ไทย ชื่อเพลง โหมโรงโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา และเพลง ลอยกระทงเถา ปัจจุบันนายสงบ ทองเทศ ยังคงฝึกฝนเล่นดนตรีไทยอย่างสม่ำเสมอ มุ่งมั่นที่จะสืบทอดและอนุรักษ์การเล่นดนตรีไทยต่อไป โดยต้องการให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสงบ ทองเทศ เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ประจำปีพ.ศ. 2546
ดูพิกัด
เป็นเรือยาวใช้ฝีพายมากกว่า ๑๐ คน เป็นเรือขุดจากไม้ ชาววัดโบสถ์มีไว้สำหรับเทศกาลแข่ง เรือยาวในงานประเพณีลอยกระทงบ้าง ในเทศกาลทอดกฐินบ้าง เพราะคลองกว้างที่ผ่านหน้าวัดอุทกเขปสีมารามในสมัยก่อนทั้งกว้างและยาวกว่าในปัจจุบันมาก จึงสนุกสนานและประทับใจชาวบ้านมาจนทุกวันนี้ สมัยต่อมาเมื่อเรือเลิกใช้แล้วจึงบริจาคให้วัดโบสถ์เก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
ได้รับการศึกษาจบระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล และเรียนด้านการนวดและทางด้านกายภาพ และได้ลาออกจากการรับราชการที่โรงพยาบาลศิริราช กลับมาอยู่บ้านเกิดของตัวเองที่เกาะสีชัง โดยก่อตั้งเรือนสุขภาพสีชังเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และการใช้สมุนไพรแห่งแรก และแห่งเดียวของอำเภอเกาะสีชัง โดยเปิดให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และการอบรมให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจรวมทั้งผู้ที่ต้องการเยี่ยมชมการทำงาน การดูแลกิจการร้านเรือนสุขภาพสีชังซึ่งเริ่มเปิดบริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพ/การบริการทั้งในหมู่คนไทย และชาวต่างชาติ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐจัดการอบรมให้ผู้บริการนวด และเปิดกิจการนวดของกลุ่มพัฒนาการนวดเพื่อสุขภาพบริเวณชายหาดถ้ำพัง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของเกาะสีชังชื่อร้าน “ถ้ำพังบีชสมาย” หลังจากเริ่มดำเนินการตั้งตั้งแต่เดือนธันวาคมปี พ.ศ.2550 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน และเยาวชนที่สมัครเข้ามาเรียนรู้ มาให้บริการนวดทำให้กลุ่มเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถขยายประโยชน์ไปสู่เรื่องอื่น ๆ ได้อีก เช่น การให้ความรู้แก่เยาวชนในวันเสาร์ - อาทิตย์
ดูพิกัด
นายส่วน พนมวัฒนากุล ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2541 จังหวัดชลบุรี สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน นายส่วน พนมวัฒนากุล เป็นคนมีมานะอดทด มัธยัสถ์ จนสามารถเปิดกิจการธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องหนังจระเข้ได้ เนื่องจากมีนิสัยรักธรรมชาติ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มสะสมหิน ซึ่งมีรูปร่างและลวดลายงดงามตามธรรมชาติ และไม้กลายเป็นหิน อายุ 1 – 65 ล้านปี จากจังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และไม้ดัดไทยเป็นต้น จนเป็นอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา และเปิดให้เข้าชมเป็นทางการเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2535 ในเนื้อที่ 100 กว่าไร่ จัดตกแต่งวางหิน ปลูกต้นไม้และไม้ตัดไทย ปรับปรุงเป็นดิน อนุรักษ์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นศิลปวัฒนธรรม รักษาป่าไม้ต้นน้ำลำธารและถ่ายทอดความรู้เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งขายพันธ์สัตว์ป่าให้แก่ชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้
ดูพิกัด
"สวนไม้ดอกไม้ประดับบนที่สร้างได้อย่างสวยงามบนเนื้อที่ 1500 ไร่ ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 163 เส้นทางพัทยา-สัตหีบ เป็นแนวคิดการจัดสวนให้คนมาเที่ยวของคุณนงนุช ตันสัจจา สวนนงนุชแห่งนี้มีการจัดสวนมากมายหลายแบบ ทั้ง สวนกล้วยไม้ สวนสัปปะรดสี สวนตุ๊กตากระถาง สโตนเฮนจ์ (Stoneheng) สวนเนินดอกไม้ สวนเฟื้องฟ้า สวนฝรั่งเศส สวนกระบองเพชร สวนปาล์มโลก สวนหิน สวนพุทธรักษา สวนผีเสื้อและอื่นๆ สวนที่เป็นสัญลักษณ์ของสวนนงนุชและไม่ควรพลาดที่จะแวะชมคือสวนน้ำพุ ที่มีการตกแต่งสวนดอกไม้กับน้ำพุได้อย่างลงตัว หรือหากต้องการชมสวนนงนุชในมุมสูงก็ต้องเดินบนทางเดินลอยฟ้า (Sky walk) ที่จะทำให้ท่านได้ชมภาพมุมสูงของสวนนงนุชได้อย่างเต็มอิ่มอย่างแน่นอน เวลาให้บริการ : 8:00-18:00 ทุกวัน ค่าบริการ : ชมสวน ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก (ต่ำกว่า 11 ปี 50 บาท ชมการแสดงศิลปะและช้างแสนรู้ 09:45 น., 10:30 น., 15:00 น. และ 15:45 น. (1 ชั่วโมง) ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท เบอร์โทรศัพท์ : +66 (0) 3870 9358 - 61"
ดูพิกัด
วัดห้วยสูบ นามวัดที่ประชาชขนนิยมเรียก วัดหนองจิก วัดนี้เริ่มสร้าง พ.ศ.2362 ซึ่งมีนายบุญ นางอรุณ สุขเจริญ อยู่บ้านเลขที่ 51 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน 16 ไร่ 2 งาน 3 วา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.2378 ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด เมื่อวันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2385 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2394 เนื้อที่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง 16 เมตร ยาว 28 เมตร มีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด 16 ไร่ 2 งาน 3 วา มีที่ธรณีสงห์ 42 ไร่ 3 งาน 2
ดูพิกัด
วัดเฉลิมลาภ ตั้งอยู่ที่ บ้านเฉลิมลาภ ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ ฯลฯ วัดเฉลิมลาภ ตั้งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2525 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในวัด
ดูพิกัด
"วัดสามัคคีบรรพต ตั้งอยู่ที่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ วัดสามัคคีบรรพต ตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2508 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2510 เมื่อปีพุทธศักราช 2491 หลวงพ่อพระอธิการทองอยู่ จนทสาโร แต่เดิมแล้วท่านมิได้มีแนวคิดที่จะทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น "" วัดสามัคคีบรรพต "" ที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ แต่เนื่องจากท่านเองเป็นผู้ที่ชอบความสงบเพื่อการปฎิบัติสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ท่านจึงปลีกตัวมาหาที่วิเวกตามชายภูเขา เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฎิบัติธรรมและสถานที่ของวัดสามัคคีบรรพตแห่งนี้ ในอดีตก็เป็นสถานที่สงบ ซึ่งหลวงพ่อก็มักใช้เป็นสถานที่ในการนั่งวิปัสสนากัมมัฏฐานปฎิบัติธรรม"
ดูพิกัด
วัดเขาซก ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาซก ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาพักร้อน ฯลฯ วัดเขาซก ตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2539 มีเจ้าอาวาส คือ พระสมนึก สุมโน
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 300 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 4-ดาว ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีคอฟฟี่ช็อป และร้านอาหาร ไว้ให้บริการ ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการ จาคุซซี ซาวน่า และสระว่ายน้ำ สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยการให้บริการและต้อนรับด้วยไมตรีจิต จึงรับประกันได้ว่าท่านจะพึงพอใจกับการเข้าพักที่โรงแรมมณเฑียรพัทยา
ดูพิกัด
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเมืองพัทยาเปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี โรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลมาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ส่วนราชการและองค์กรต่างๆ รวมถึงบริษัทประกันชีวิตทั้งในและต่างประเทศ
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand