Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
มีองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ในชลบุรีประทับนั่งหันหน้าออกทะเลมองเห็นเด่นชัด ภายใต้ฐานเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์เล็กอยู่ข้างใน และมีภาพวาดพระโพธิสัตว์กวนอิมปางต่างๆ เขียนไว้ถึง 37 ปาง อยู่ใกล้กับศาลาฤาษี เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป
ดูพิกัด
เรื่อง แขก-ไทย-ลาว-จีน เมืองพนัสนิคม เล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงเกี่ยวกับเรื่องเมืองพนัสนิคมหรือนครอินทปัตถ์ซึ่งมีคน 4 เผ่า เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่โบราณกาลแล้วจึงค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมาจนเป็นเมืองพนัสนิคมในปัจจุบันนี้ คนเหล่านั้น คือ อินเดีย ไทย ลาว และจีน ซึ่งทำให้เราทราบว่าเผ่าพันธุ์ของคนเมืองพนัสนิคมนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไร และเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมผสมผสานด้านอาหารการกิน ประเพณี ภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแนบเนียน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ในแต่ละเรื่องจะมีแผนที่แทรกอยู่ตลอดทั้งเล่ม
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติบุคคลสำคัญ ประวัติต้นพระศีมหาโพธิชลบุรี ประวัติการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 5 และประวัติพระเกจิอาจารย์ เช่น หลวงพ่ออี๋วัดสัตหีบ หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ เป็นต้น นอกจากนี้ได้กาล่าวถึงเรื่องของวรรณคดี วัฒนธรรม และประเพณีของจังหวัดชลบุรี เช่น ประเพณีวิ่งควาย รวมถึงสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น พระจุฑาธุรราชฐานและพระตำนักอื่น ๆ ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้สร้างขึ้น มีการรวบรวมร้านค้าจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ของชำร่วย ร้านอาหาร รวมถึงที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล พร้อมแผนที่ตัวเมืองจังหวัดชลบุรี และแผนที่แต่ละอำเภอในจังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ศูนย์วัฒนธรรมจัวหวัดชลบุรี จัดพิมพ์ขั้นเนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2540 จังหวัดชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของอาคารสถานที่ มณฑป วัดและศิลปะวัตถุของจังหวัดชลบุรี จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ หอพระพุทธสิหิงค์ วัดเขาบางทราย วัดใหญ่อินทราราม ตึกมหาราชและตึกมหาราชินี วัดราษฎร์บำรุง สถาปัตยกรรม วัดญาณวังวรารามวรมหาวิหาร วัดหนองเกตุใหญ่ มณฑปพระพุทธบาท วัดเขาพระวรวิหาร พระจุฑาธุชราชฐานพระราชวังบนเกาะสีชัง และพระพนัสบดี
ดูพิกัด
เป็นหนังสือสมุดไทย หน้าต้นกล่าวถึงธิดาท้าวสุริวงศ์ ฝันว่าได้รถที่สวยงาม จันทวาศ์กับ 2 พราหมณ์เสกรถ ธิดา ท้าวสุริวงศ์ชื่นชอบจันทวาศ หน้าปลาย ท้าวกระเวนทราบว่าพระเจ้าอาทิตยวงศ์มาส่งธิดาจึงมาดักพบจันทวาศ อาสาสู้ศึกและได้เข้ามาขวาง ลูกยักษ์ชื่อจินดาสมุทรเกิดกับนางผีเสื้อตามหาพระบิดาชื่อจันทวาศ ได้ต่อสู้กับนาคแล้วได้ไปอยู่ เมืองนาค
ดูพิกัด
เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาเหมือนในอดีต ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประชาชนมีความเชื่อว่าหากไม่มีการแข่งขันวิ่งควายในแต่ละปีนั้น จะเกิดภัยพิบัติในชุมชน เช่น อัคคีภัย เป็นต้น ซึ่งความเชื่อนั้นเป็นความจริง จึงเป็นเหตุให้มีการวิ่งควายเป็นประจำทุกปี จัดงานในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ขั้นตอนการปฏิบัติของประเพณี (บางกรณีอาจจะมีพิธีกรรมด้วย) คุณค่า (ประโยชน์) ของประเพณีที่มีต่อชุมชน 1. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เกิดความรักความสามัคคี ของประชาชน 3. ประชาชนเกิดความสนุกสนาน
ดูพิกัด
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์และโฟมเพาะเมล็ดต้นกล้ากับโฟมลงแปลง ที่(พนัสไฮโดรโปรดักส์ ฟาร์มพืชไร้ดิน) เป็นศูนย์ปลูกพืชแบบไร้ดิน ไร้สารพิษ เช่น ผักบุ้งจีน ผักสลัด โดยมีกระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาทำการตรวจสอบและออกใบรับรองการทำการเกษตรแบบไฮโดรโปรนิคส์ ให้ความรู้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
ดูพิกัด
วันไหล คือวันทำบุญขั้นปีใหม่ของชาวทะเลในช่วงเทศกาลตรุษสงกรานต์ โดยจะกำหนดหลังวันมหาสงกรานต์ประมาณ 5-6 วัน เดิมเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวพุทธทั่วประเทศเรียกกันว่า ประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล ถือเป็นวันเทศกาลตรุษไทยตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแบบเดิมในเดือน 5 1 ค่ำ ช่วงฤดูร้อนย่างเข้าฤดูฝนวัดใดอยู่ใกล้แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง วัดในบริเวณนั้นก็จะจัดประเพณีก่อพระทรายน้ำไหลขึ้น โดยขนทรายตามชายหาด แม่น้ำ ใกล้วัด หรือขุดลอกทรายที่ฝนซัดไหลมาลงรวมขังอยู่ตามหนอง คลองบึง เป็นการขนทรายเข้าวัด และเป็นการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการรวมคนเพื่อรวมขุดลอกคลอง หนอง บึง ให้สะอาดเมื่อถึงฤดูฝน น้ำจะได้ไหลสะดวก คู คลอง หนอง บึง ไม่ตื้นเขินน้ำไหลได้ตามปกติ ไม่ขังเจิ่งท่วมตามแหล่งต่าง ๆ สิ่งนี้คือประโยชน์ที่ได้จากการก่อพระทรายน้ำไหลในเทศกาลตรุษไทย ทรายที่ขนเข้าวัดนั้น ทางวัดจะได้ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเสนาสนะปูชนียสถานในวัดหรือถมบริเวณวัด
ดูพิกัด
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายธานี ยิ้มเรือน เกิดวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันอายุ 38 ปี เป็นช่างฝีมือผู้มีความรู้ความชำนาญในการแกะสลักครกหิน เริ่มฝึกฝนตั้งแต่อายุ 12 ปี จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ คือ ประดิษฐ์ครกที่เล็กที่สุดในโลกและโม่หินที่เล็กที่สุดในโลกได้ มีชื่อเสียงโด่งดังปรากฏทั่งวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศได้รับเชิญให้ไปแสดงผลงานเสมอมา ทั้งยังมีโอกาสได้รับการบันทึกผลงานลงใน กินเนสต์บุ๊ก อีกด้วย นอกจากนี้ นายธานี ยิ้มเรือน ยังถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในตำบล เป็นการขยายอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนนับว่าเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยทั้งยังเป็นบุคคลที่สมควรรเอาเยี่ยงอย่าง ที่แม้ร่างกายจะพิการไม่มีโอกาสได้ศึกษา ก็พยายามอดทนฟันฝ่าอุปสรรคชีวิต ด้วยตั้งมั่นศรัทธาในอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน นับว่าเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยทั้งยังเป็นบุคคลที่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง ที่แม้ร่างกายจะพิการ ไม่มีโอกาสได้ศึกษาก็เพียรพยายามอดทนฟันฝ่าอุปสรรคชีวิต ด้วยตั้งมั่นศรัทธาในอาชีพ ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นที่พึ่งของครอบครัวและผู้เดือดร้อน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายธานี ยิ้มเรือน เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะ การช่างศิลปะ และการช่างฝีมือ ประจำปี พ.ศ.2534
ดูพิกัด
โดยเริ่มจากการถ่ายทอดความรู้จากชาวบ้านด้วยกัน ซึ่งทำเป็นอาชีพมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ในการทำพัดใบตำลึงต้องรู้จักเลือกไม้ไผ่ ขนาดและความแก่อ่อนของลำไม้ต้องพอดี หลังจากนั้นก็นำไม้ไผ่มาจักตอกเป็นเส้นเล็กใหญ่ตาม ต้องการ นำไปตากแดด แล้วนำไปสานเมื่อสานเสร็จก็จะลงน้ำมันวานิชให้สวยงามและเป็นเงา
ดูพิกัด
วัดเขาโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ที่ ถนนพรประภา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ฯลฯ วัดนี้ตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2527 โดยนายเยื่อ สีแดง เป็นผู้นำในการก่อสร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2529
ดูพิกัด
ตามความชื่อว่า เทพราหูหรือพระราหู สามารถดลบันดาลให้ประโยชน์และโทษให้กับสิ่งต่างๆ ได้ ดังนั้นเพื่อเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นดี จึงมีวิธีการบูชาเทพองค์นี้ขึ้น ด้วยของดำทั้ง 8 อย่าง พร้อมธูปดำ 8 ดอก สำหรับองค์เทพราหูที่วัดอ่างศิลาที่ตั้งอยู่ด้านหน้าติดกับศาลาเจ้าคุณศรี โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาบูชาเทพราหูจะขอพรในเรื่องของโชคลาภให้เกิดความร่ำรวยและขอให้พันจากภัยอันตรายต่างๆ ดังนั้นผู้ที่ไปนมัสการท่านเจ้าคุณศรีแล้วก็ไม่พลาดที่จะแวะไปบูชาเทพราหูเพื่อขอพร แต่ขอย้ำว่าต้องเตรียมของดำไปบูชาเทพราหูด้วยเนื่องจากทางวัดไม่มีของจำหน่าย วัดอ่างศิลาเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง สันนิฐานจากโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุแล้วน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยกรุุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อวัดนอก ตั้งอยู่ใกล้กับวัดใน ภายหลังรวมกันเป็นวัดอ่างศิลา ปฏิสังขรณ์ใน รัชกาล ที่ 4 อยู่ตรงข้ามตลาดอ่างศิลา ก่อนถึงสะพานปลา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัคคือ พระอุโบสถ ที่ไม่มีช่อฟ้าใบระกา ประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบจีน และภาพเขียนภายในพระอุโบสถ
ดูพิกัด
"วัดช่องแสมสาร ตั้งอยู่ที่ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ วัดช่องแสมสาร ตั้งเมื่อพ.ศ. 2473 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2497 ก่อน พ.ศ.๒๔๘๐ พระอาจารย์ใช้ ได้มาพัฒนาวัดบุกเบิกเป็นที่พักสงฆ์ จำเนียรกาลผ่านมาถึง หลวงพ่อทุ่ง มาเป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑-๒๔๙๒ และได้กลับไปจำพรรษาที่บ้านอำเภอ ในระหว่าง พ.ศ.๒๔๙๒-๒๕๐๕ หลวงพ่อเหม มาเป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๕ พระอาจารย์แก้ว กิตฺติปาโล ซึ่งท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และต่อจากพระอาจารย์แก้ว ก็มาเป็นพระอาจารย์ตระการ (หลายท่านอาจมีข้อกังขาว่า หลวงพ่อทัต วรุตฺตโม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออก ไมได้เป็นเจ้าอาวาสหรือ ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสก็จริง ถึงอย่างนั้น หลวงพ่อทัต วรุตฺตโม ท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าอาวาสในการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๑๖ ซึ่งปี ๒๕๑๖ นี้ เป็นปีที่ท่านได้มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๖ รวมสิริอายุได้ ๘๔ ปี ๑๑ เดือน ๑๖ วัน อันว่า ประวัติหลวงพ่อทัตนั้น ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น) เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ มาโดยลำดับ จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๒๒ พระครูสิริสารคุณ (ศรี ติโก) เจ้าอาวาสรูปที่ ๓ ได้พัฒนาวัดช่องแสมสาร เจริญขึ้นโดยลำดับ ท่านพระครูสิริสารคุณได้มรณภาพ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ปัจจุบัน วัดช่องแสมสาร มีพระครูวิสารทสุตากร เป็นเจ้าอาวาส"
ดูพิกัด
ถ้ำเขาชะอางค์ห้ายอด เป็นกลุ่มถ้ำที่สันนิษฐานว่าน่าจะกำเนิดมาในยุคเดียวกันกับเขาชะอางค์ทรงเครื่อง มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนที่มีลักษณะเด่นคือมีสัณฐานเป็นยอดเขาเรียงรายติดต่อกันอยู่ 5 ยอด จึงเรียกว่า”เขาชะอางค์ห้ายอด” ตามลักษณะสัณฐานดังกล่าว บริเวณเขาชะอางค์ห้ายอดนี้มีถ้ำลักษณะเป็นเพิงถ้ำอยู่บริเวณตีนเขาทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ มีหินงอกหินย้อยสวยงาม รอบๆตีนเขาเป็นป่าทึบมีฝูงลิงวอกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากมักพบเห็นได้ทุกเวลาเช้าและเวลาเย็นซึ่งเป็นเวลาลงมาหากินอาหาร นอกจากนี้ยังมีวัดเขาชะอางค์ห้ายอดตั้งอยู่เชิงเขามีพระอุโบสถเป็นทรงจตุรมุขที่งดงามมาก ภายในประดิษฐานพระพุทธรัตนปัญจคีรีนครมีความหมายถึง”พระพุทธเจ้าทรงเป็นรัตนประจำนครแห่งภูเขาทั้งห้า” เป็นพระพุทธรูปลักษณะซุ้มเรือนแก้วที่สวยงามที่สุดและใหญ่ที่สุดในจังหวัดชลบุรี และมีพระอาจารย์ปราโมทย์ สมณวัตร (หลวงพ่อแดง) เจ้าคณะตำบลพลวงทองเป็นเจ้าอาวาส
ดูพิกัด
วัดเขาดินวนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาดิน ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา วัดเขาดินตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2515 โดยมีนายอินทร์ อาษา, นางเปลี่ยน อาษา,นางสาวดำรงรักษ์ คงประเสริฐ เป็นผู้ถวายที่ดิน และชาวบ้านได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติม รวม 18 ร่ 1 งาน 3 ตารางวา และได้พัฒนามาโดยลำดับ จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2524
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 61 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีบาร์ผับ บริการพี่เลี้ยงเด็ก ห้องประชุม และบริการซักรีดซักแห้งเพื่อเติมเต็มการพักผ่อนของลูกค้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แขกผู้เข้าพักจะได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายไปกับสวน ชายหาดส่วนตัว สนามเทนนิส และซาวน่า แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
ขนมหวาน หอมกรุ่น สดใหม่ ทุกวัน
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 14 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 3-ดาว ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มอบความผ่อนคลายจากวันอันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วยบริการนวดภายในโรงแรม ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและพนักงานที่เป็นมิตรเอาใจใส่ จึงไม่น่าแปลกใจที่ลูกค้ากลับมาใช้บริการที่ Joy Seaview Hotel อยู่เป็นประจำ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand