Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารประกอบการอบรมทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม(อส.ม.ศ.) จังหวัดชลบุรี เมื่อ 23 ม.ค 51 ณ วัดตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี เนื้อหาภายในเล่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานที่สำคัญในเขตจังหวัดชลบุรี รวม 19 แห่ง ได้แก่ สระสี่เหลี่ยม เมืองพระรถ เมืองพญาเร่ โคกพนมดี วัดใต้ต้นลาน เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง พระจุฑาธุชราชฐาน ตึกมหาราชและตึกราชินี วัดบางเป้ง อาคารพระปริยัติธรรม วัดอ่างศิลา วัดตาลล้อม ศาลจังหวัดชลบุรี (หลังเก่า) วัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองปรือ ศาลจังหวัดชลบุรี(หลังเก่า) วัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองปรือ วัดโบสถ์ วัดต้นสน วัดใหญ่อินทราราม และวัดบางพระวรวิหาร ซึ่งมี 15แห่ง ที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้เนื้อหา-ในเล่มประกอบด้วยประวัติและความเป็นมาของเทศบาลเมืองชลบุรี รวมประเพณีการวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เช่น คนตายตีฆ้อง กองข้าวบวงสรวง ประเพณีการถีบกระดาน ประเพณีวันไหล พร้อมภาพประกอบ
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ 2543 รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2493 ณ อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง ด้านจิตรกรรม จากวิทยาลัยเพาะช่าง,ศิลปศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ MFA( Painting ) Vivabharati Santiniketan จากประเทศอินเดีย รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านจิตรกรรม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยเฉพาะภาพสีน้ำ สีน้ำมัน จะสะท้อนแนวคิด ที่เป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และวิถีชีวิตชาวประมงภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญนอกจากนี้ยังเป็นนักวิชาการที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย และ ยังเป็นบุคคลที่ร่วมก่อตั้ง กลุ่มบูรพา กลุ่มเพียงตะวันและศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องวัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เล่มนี้เรียบเรียงโดยอาจารย์ วินัย ธรรมสาโรช ท่านได้กล่าวถึงประวัติของวัดนามะตูม ประวัติความเป็นมาของเมืองพนัสนิคม กับแขวง อำเภอ และตำบลนามะตูม การค้นหาชื่อจริงของเมืองโบราณที่พนัสนิคม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพนัสนิคม ได้แก่ การขุดค้นสำรวจที่โคกพนมดี ศิลปวัตถุที่เมืองที่เมืองพระรถ ตำบลหน้าพระธาตุ จารึกวัดเกาะแก้ว นครสวรรค์ที่พนัสนิคม พระพุทธพนัสบดี และกระถางปักธูป พร้อมภาพประกอบของโบราณวัตถุ และวัดที่สำคัญของพนัสนิคมมากมาย ท้ายเล่มผู้เขียนได้นำเสนอแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่องการตายกเมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี เมืองบางละมุง 3 เมืองนี้รวมเข้าในมณฑลปราจีณบุรี ซึ่งึดจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 11 แผ่นที่ 44 วันที่ 27 มกราคม รัตนโสนทรศก 27 113 และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระพนัสบดีด้วย ภายในเล่มมีภาพสีของพระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูมองค์ปัจจุบัน ภาพจิตรกรรมฝาผนังและพระประธานในโบสถ์หลังใหม่ ภาพบุษบก พระพุทธรูป คชสีห์อยู่ในศูนย์ศิลป์ โรงเรียนพนัสวิทยาคาร ภาพพระพนัสบดีจำลอยและหอพระ ซึ่งเป็นภาพสีสวยงามมาก
ดูพิกัด
ประวัติของท่านไม่ปรากฎแน่ชัดนัก ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงเรื่องที่เล่าต่อ ๆ กันมาว่าท่านเกิดราวปลายรัชกาลที่ 2 ครอบครัวเป็นชาวประมง จังหวัดเพชรบุรี ท่านได้อุปสมบทที่วัดพระทรงและต่อมาในภายหลังได้ออกธุดงค์ไปสักระยะหนึ่งท่านก็มาบูรณปฎิสังขรณ์วัดเครือวัลย์ที่จังหวัดชลบุรี หลวงพ่อแก้วท่านมีคุณธรรมเป็นเวทมนต์คาถาอาคม ขลังและศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในองค์พรหมวิหาร มีเมตตาและอุเบกขาเป็นภาคพื้นของใจ เมื่อมีอุเบกขาเป็นที่พำนัก ท่านจึงชอบสร้างพระเป็นรูปแบบปิดตา พรพแบบปิดตาเป็นสัญลักษณ์หมายถึงไม่ดูไม่มองอะไร ตั้งความเมตตาและกรุณาเที่ยงตรงต่อเพื่อนมนุษย์ แลสัตว์เหล่าอื่นเสมอเหมือนกันหมด ซึ่งปัจจุบันพระปิดตาที่ท่านสร้างขึ้นเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและท่านก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดพระเกจิชื่อด้งองค์หนึ่ง
ดูพิกัด
มีประสบการณ์ในการรับราชการและมีโอกาสได้ทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท คือ คอยตามเสด็จและคอยจดบันทึกกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องเกษตรเป็นเวลา 15 ปี จึงได้รับความรู้และเรียนรู้มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจากพ่อแม่จึงนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาทำการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวทฤษฏีใหม่ ไม่พึ่งพาสารเคมี
ดูพิกัด
นางละม่อม พูลศิริมงคลชัย เป็นชาวอ่างศิลาโดยกำเนิด ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำกะปิมาจากมารดา ซึ่งตนเองทำกะปิมากว่า ๒๐ ปี ลักษณะเด่นที่แตกต่างไปจากกะปิที่อื่น คือ ทุกขั้นตอนสะอาด วัตถุดิบเป็นกุ้งเคยล้วนๆ ไม่มีหอย หรือ ส่วนอื่นมาเจือปน เริ่มต้นด้วยการนำกุ้งเคยที่ช้อนได้จากทะเลมาล้างให้สะอาด เคล้าด้วยเกลือแล้วใส่หลัวทิ้งไว้ วันที่ ๒ นำหลัวกุ้งเคยไปตากแดด ขย้ำน้ำออก ทำเช่นนี้ ๕ - ๖ วัน จนน้ำหมดและกุ้งเคยแหลก นำกุ้มเคยที่แหลกมาปั้นเป็นก้อน แล้วตากอีก ๒ แดด นำก้อนเคยมายีให้แหลกมาอัดใส่ในตุ่ม ไม่เปิดฝ่าเป็นเวลา ๖ เดือน จึงเปิดออกรับประทานได้ กุ้งเคยที่เป็นวัตถุดิบจะมีมากในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
ดูพิกัด
ได้รับความรู้การเพาะเห็ดฟางมาจากเจ้าพนักงานเกษตร อำเภอหนองใหญ่ ทำให้เกิดความสนใจ และค้นคว้าหาวิธีการเพาะเห็ดฟางจากที่ต่าง ๆ ทั้งจากการสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์และจากการเรียนรู้ ทำให้เกิดความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการเพาะเห็ดฟาง ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านที่สนใจจะทำอาชีพเพาะเห็ดฟางจนสามารถยึดเป็นอาชีพสร้างรายได้ ได้เป็นอย่างดี
ดูพิกัด
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรว่านหางจระเข้ อุปกรณ์ ว่านหางจระเข้ วิธีทำ นำว่านหางจระเข้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผลิตผลที่ได้ น้ำว่านหางจระเข้ วิธีทำ/ส่วนผสม ๑. ใบว่านหางจระเข้ ๒ ใบ ๒. น้ำต้มสุก ๑ ถ้วย ๓. น้ำเชื่อม ๑/๓ ถ้วย วิธีผสม เลือกใบว่านหางจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ โตเต็มที่ ปอกเปลือก ล้างน้ำให้หมดยางสีเหลือง ใส่เครื่องปั่นให้ละเอียด กรองด้วยผ้าขาวบาง เติมน้ำเชื่อมเล็กน้อยใส่ขวด เก็บไว้ในตู้เย็น ควรเตรียมไว้ดื่มไม่เกิน ๒ วัน
ดูพิกัด
ก่อนที่จะมาทำปลาร้าขาย เดิมประกอบอาชีพทำนามาก่อน แต่น้ำท่วมบ่อยมากทำให้เกิดปัญหามีหนี้สินมากมาย และเห็นว่ามีปลามากเลยหันมาทำปลาร้า เดิมทีทำกินเองเฉพาะในครัวเรือน แล้วมีความคิดว่าน่าจะลองทำขายเลยลองทำขายที่หน้าบ้านจนภายหลังส่งออกขายตามตลาดอำเภอพนัสนิคม และมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเองในบ้าน ทำการถ่ายทอดให้กับกลุ่มแม่บ้าน นักเรียนนักศึกษาให้เป็นแหล่งความรู้ชุมชน
ดูพิกัด
วัดคลองพลู ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองพลูล่าง ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 78 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดคลองพลูตั้งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2526 โดยได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ประมาณปี 2481 จัดว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดแรกของอำเภอหนองใหญ่ มีเจ้าอาวาสปกครองมาตามลำดับ ต่อมาเกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ ทำลายเสนาสนะและทรัพย์สินของวัดไปเป็นจำนวนมากเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่ แต่ขณะนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน
ดูพิกัด
วัดทุ่งโปร่ง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองหญ้า ต.พลูตาหลวง อ.ศรีราชา วัดทุ่งโปร่ง ตั้งเมื่อ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2517 เดิมอยู่ริมทะเลบ้านทุ่งโปรง ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2515 ทางกองทัพเรือต้องการที่ดินเพื่อใช้ในหน่วยราชการ จึงออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน กองทัพเรือได้รื้อถอนวัดทุ่งโปรงเดิมและขนย้ายไปสร้างที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ต่อมาเปลี่ยนจากหมู่ที่ 7 เป็นหมู่ที่ 8 เนื่องจากทางราชการได้ตั้งหมู่บ้านเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน สำหรับที่ตั้งวัดในปัจจุบันได้รับบริจาค จากนางผูก ดิษฐสาคร เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2533 โดยมีพระครูอุดมพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอสัตหีบขณะนั้นเป็นผู้รับมอบ และการะทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ย้ายวัด เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2517
ดูพิกัด
วัดธรรมนิมิตต์ ตั้งเมื่อพ.ศ. 2484 ซึ่งมี นายธรรมนูญ สิงคารวนิช อยู่บ้านซอยท่าเรือ อำเภอเมือง เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๗๑ วา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ มีเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างที่มีัอยู่แล้ว และยังใช้การได้ คือ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎี หอระฆัง อาคารเรียนปริยัติธรรมของวัด และอาคารในวันที่ใช้เป็นโรงเรียนที่วัด ๑ หลัง ปัจจุบัน พระครูสังฆรักษ์สมทรง ทนฺตวิโร รักษาการเจ้าอาวาส
ดูพิกัด
วัดอรุณรังษี ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองสรวง ต.หนองอิรุณ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 54 ไร่ 2 งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ วันนี้ตั้งเมื่อพ.ศ. 2483 เดิมชื่อวัดหนองสรวง โดยมีนายใจ ลำธาระ นายเพิ่ม ทองธรรมชาติ ได้ชักชวนชาวบ้านบริจาคเงินซื้อที่ดินสร้างวัด ตั้งชื่อวัดหนองสรวง ประมาณพ.ศ.2499 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณรังษีจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ดูพิกัด
จากชลบุรีมุ่งหน้าไปทางหาดบางแสน โดยใช้เส้นทางเรียบทะเลผ่านวัดอ่างศิลาไปไม่นานนักจะพบกับสะพานปลาอ่างศิลาที่อยู่ตรงโค้งพอดี เนื่องจากที่นี้เป็นท่าเทียบเรือประมงชาวประมงจะมาขึ้นของทะเลตั้งแต่ตอนเช้าๆ กันเลยทีเดียว สะพานปลาแห่งนี้จึงเป็นตลาดสดซื้อขายอาหารทะเลในราคาถูกๆ ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา มีให้เลือกกันละลานตาไปหมดหลายขนาดหลายราคา สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่ตลาดสดแห่งนี้ก็มีร้านอาหารไว้คอยบริการในราคาที่ไม่แพงอีกด้วย สำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารทะเลไม่ควรพลาดที่ตลาดสดสะพานปลาอ่างศิลาอย่างแน่นอน สะพานปลาอ่างศิลาตั้งอยู่โค้งแรกที่มองเห็นทะเลเมื่อเข้าเขตบ้านอ่างศิลา ตรงเข้าไปจะเห็นสะพานปลา ที่มีเรือประมงจอดอยู่มากมาย นั่นก็คือ ตลาดอ่างศิลา หรือสะพานปลาอ่างศิลานั่นเอง ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2499 ตามข้อเรียกร้องของชาวประมง จังหวัดชลบุรี ด้วยเหตุที่ว่าจังหวัดชลบุรีนั่นไม่มีที่จอดเรือสาธารณะ
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 2.5-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 104 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง และร้านค้า ผู้เข้าพักที่ต้องการออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจก็จะได้สนุกไปกับห้องฟิตเนส บริการนวด โรงแรมได้ผสมผสานการบริการอย่างเชี่ยวชาญกับสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจ
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 1 ห้อง ลูกค้าจะได้พบกับห้องแฟมิลี่รูม Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ ภายในโรงแรมผู้เข้าพักสามารถใช้บริการ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและพนักงานที่เป็นมิตรเอาใจใส่ จึงไม่น่าแปลกใจที่ลูกค้ากลับมาใช้บริการที่เรนทรีพูลวิลลาวิลเลจอยู่เป็นประจำ
ดูพิกัด
เชิญนั่งเอนหลังพักผ่อนที่หนึ่งในห้องพักทั้ง 76 ห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและทันสมัย โรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก คุณจึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 2-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 29 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีที่จอดรถ บริการซักรีดซักแห้ง และร้านอาหาร โดยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการชั้นยอด แขกผู้เข้าพักจะได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายไปกับห้องอบไอน้ำ ห้องฟิตเนส ด้วยทำเลที่ตั้งอันเหมาะสม พนักงานที่ทุ่มเทให้กับการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ ทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand