Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
ภายในเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเล่นท่ยโจ๊ก ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่งของจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงการเผยแพร่การเล่นทายโจ๊กในจังหวัด อธิบายถึงองค์ประกอบการเล่นทายโจ๊กได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ ของรางวัล นายโจ๊ก และผู้ทายหรือผู้ร่วมเล่น ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการทายโจ๊ก กติกามารยาทในการทายโจ๊ก พร้อมทั้งต้วอย่างขั้นตอนวิธีการทายโจ๊ก และรูปแบบการทายโจ๊ก ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
เป็นหนังสือสมุดไทยเนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงเมืองโกสินารายราชธานี ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้า ได้ดับขันธ์ไปแล้วได้ 2428 ปี และกล่าวถึงการไหว้ครูบาอาจารย์ โดยกล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระฤาษีตาไฟ พระฤาษีตาวัว เป็นต้น
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรมฝาผนัง) นายสุรชัย มั่งมี เป็นผ้มีใจรักทางด้านการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอย่างยิ่งประกอบกับมีพรสวรรค์ อีกทั้งยังได้คลุกคลีกับการวาดภาพมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเพราะชีวิตในวัยเด็กพำนักอยู่ในวัดถึง 8 ปี ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา นายสุรชัย ได้รังสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมากกว่า 40 ชิ้นงาน และยังคงจะวาดต่อไป นายสุรชัย ได้ฝากข้อคิดสำหรับเยาวชนว่า อยากจะเห็นเยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจและเห็นคุณค่าของงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นงานศิลปะ ควรธำรงไว้ให้อยู่คู่ชาติตลอดไป
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดพิมพ์ถวายมุทิตาสักการะทำบุญมงคลอายุครบ 6 รอบ (72 ปี ) แต่เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทราราม (พระอารามหลวง) เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษให้พระปริยัติธาดาเข้าอาวาสวัดใหญ่อินทราราม รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุร เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชเทินนามที่ พระราชสิทธิวิมล เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกกล่าวถึงสัญญาบัตรและประวัติของพระราชสิทธิวิมล ประวัติวัดใหญ่อินทราราม โดยการให้ข้อมูลอย่างละเอีอดตามลำดับตั้งแต่ที่มาของวัด ผู้สร้างวัด ที่ตั้งของวัด พร้อมเหตุการณ์ของวัดตามพงศวดาร เริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ระหว่างพระเจ้าตากกับนายทองอยู่น้อยและวัดใหญ่อินทาราม อาณาเขตที่พระเจ้าตากตั้งตัวเป็นอิสระ พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันทบุรี และเมืองตราด รวมถึงข้อมูลบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวัดใหญ่อินทาราม ในช่วงที่ 2 เป็นภาคผนวก ให้ข้อมูลสัญญาบัตรของวัดใหญ่อินทราราม ข้อความหลังแผ่นป้ายชื่อวัดใหญ่อินทราราม พระอารามหลวงพร้อมรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาขอรับผ้ากฐินพระราชทานทอดถวายวัดใหญอินทราราม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ถึงพ.ศ. 2550 รายชื่อปางพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ จำนวน 55 ปาง รายชื่อพระพุทธเจ้า ในอดีตจำนวน 24 พระองค์ รวมถึงภาพปริศนาธรรมด้านทิศตะวันออกหน้าพระประธาน ภาพปริศนาธรรมฝาผนังด้านทิศตะวันตก หลังพระประธาน ภาพปริศนาธรรมเรื่องธรรมาธรรมะสงคราม ความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารของหลวงพ่อเฉย กรรมวิธีการเทปูนฉาบฝาผนังและการเขียนภาพ รวมถึงภาษิต-คำคม คำกลอน ข้อคิด สมบัติของผู้ดีที่น่าศึกษา พร้อมภาพประกอบภายในเล่ม
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องประวัติวัดจังหวัดชลบุรี เล่มที่ 1 ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลแหล่งศิลปกรรมและโบราณสถาน ได้แก่ วัดต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี แหล่งศิลปกรรมและโบราณสถาน ได้แก่วัดต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพานทอง และอำเภอพนัสนิคม โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้าง ที่ตั้ง ทำเนียบเจ้าอาวาส ตลอดจนพื้นที่เสนาสนะ อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญที่ทรงคุณค่าความงามของศิลปกรรมอันเป็นมรดกตกทอดทางด้านสถาปัตยกรรม ที่บรรพบุรุษของชาวจังหวัดชลบุรี ได้สร้างไว้ให้ ถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลังเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุในท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติตลอดไป
ดูพิกัด
นายพิทักษ์ ทองแพง เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2497 ที่ตำบลบ้านหนองสังข์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 47 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีฝีมือในการปั้น เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักโฟมให้เป็นลายไทย ศิลปะเกี่ยวกับการใช้สีให้กับกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ เป็นวิทยากรด้านจริยธรรมให้กับโรงงานตามอำเภอต่าง ๆ เป็นที่รู้จักของชุมชนในอำเภอต่าง ๆ เป็นอย่างดี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายพิทักษ์ ทองแพง เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาการช่างฝีมือ (ภาพปั้น) ประจำปีพ.ศ. 2543
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์ชาวจีน และได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ไต้หวันอาจารย์จากวัดโพธิ์ การอบสมุนไพรจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศธ์ และการนวดตัวที่โรงพยาบาลชลบุรี การนวดเป็นการช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการนวดเพื่อสุขภาพอีกด้วย และไม่อยากให้วามรู้ด้านนี้สูญหายพร้อมที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง
ดูพิกัด
ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของจังหวัดชลบุรี ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีของชาวไร่ ชาวสวน หรือเกษตรกร เป็นประเพณีท้องถิ่นซึ่งประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดสืบต่อกันมา ประเพณีวิ่งควายอำเภอบ้านบึงเดิมจัดให้มีงานในวันขึ้น ๑๕๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ซึ่งวันแรม ๑ ค่ำ เดืน ๑๑ เป็นวันเทศกาลอกพรรษา มีงานทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ เมื่อชาวไร่ชาวสวน นำสินค้ามาจำหน่าย จะเป็นกล้วย มะพร้าว ใบตอง ข้าวเหนียว ฯลฯ บรรทุกเกวียนมาจำหน่ายให้ชาวบ้าน แล้วก็จะมาพักควายไว้ในบริเวณวัด และเมื่อจับจ่ายขายสินค้า ซึ้อหาสิ่งของต้องประสง๕เสร็จสิ้นแล้ว ก็ถือโอกาสที่ได้พบปะกันนานทีปีหน จูงควายเข้าเที่ยวตลาดจนกลายมาเป็นวิ่งควายรอบๆ ตลาดด้วยความสนุกสนาน ปีต่อๆ มาก็เพิ่มการตกแต่งควายให้สวยงาน เป็นการทำขวัญควายไปในตัว เช่นทำถุงสวมเขาควาย ตกแต่งเชือจูงควาย ปฏักเฆี่ยนควาย ทำฉบังแต่งหน้าควายและเพ่มการตกแต่งคนขี่ควายให้สวยงาม จนกลายเป็นประเพณีวิ่งควาย ที่จะต้องแต่งตัวทั้งคนและควาย สืบทอดต่มาตราบเท่าทุกวันนี้
ดูพิกัด
ได้รับสืบทอดภูมิปัญญาการทำน้ำปลาเค็มมาจากมารดา จุดเด่นที่ปลาเป็นที่นิยมรับประทานเนื่องจากความสะอาดในการทำ และการคัดปลาที่มีคุณภาพดี มีความสด กรรมวิธีการผลิต คือ นำปลามาขอดเกล็ด ควักไส้ และเหงือกออก ล้างให้สะอาด นำไปหมักกับเกลือทิ้งไว้ ๑ คืน รุ่นขึ้นนำปลาที่หมักแล้วมาล้างแล้วตากบนตระแกรงโปร่งๆ ตาก ๒ แดด แล้วจึงนำออกจำหน่าย โดยจะมีผู้มารับซื้อถึงที่บ้าน และนำมาขายที่ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี หน้าฝนจะมีอุปสรรคเรื่องการตากปลา จึงต้องทำราวตากปลาไว้ในที่ร่ม แล้วนำปลามาผูกไว้ให้สะเด็ดน้ำ ปลาเค็มจะไม่มีหนอน สามารถเก็บไว้ได้นานในตู้เย็น
ดูพิกัด
ชอบการประดิษฐ์คิดค้นมาตั้งแต่หนุ่มได้รับการถ่ายทอดการทำสายรุ้งมาจากบิดา ทั้งฉัตร ตุ้ม และมะโหด เพื่อใช้ในพิธีต่างๆ เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า บวชนาค เป็นต้น ในสมัยก่อนการจัดงานดังกล่าวจะต้องมีการจัดสายรุ้ง และประดับบริเวณศาลาวัด ในหมู่บ้าน และรอบๆ บ้าน
ดูพิกัด
นามวัดราษฎร์บำรุง นามวัดที่ประชาชนนิยมเรียก วัดราษฎร์ วัดนี้เริ่มสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๒๐ ซึ่งมี นางจ้อย จิรวัธน์ ตำบลบางปลาสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน ๖ ไร่ ๒ งาน ๗๕ วา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อพ.ศ.๒๔๒๐ เนื่องที่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ปัจจุบันมีเนื้อที่ ที่ตั้งวัดทั้งหมด ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๔๗ วา เป็นที่ดินมีโฉนด โฉนดที่ ๓๕๐๖ โฉนดที่ ๙๑๘ เสนาสนะ สิ่งปลูกสร้าง คือ อุโบสถา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ขนาดกลาง วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ขนาดกลาง สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร ขนาดกลาง สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ รั่ว หรือกำแพง ก.ด้านทิศเนือ ยาว ๙๐ เมตร ข.ด้านทิศตะวันตก ยาว ๗๐ เมตร หอระฆัง กวาง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร ขนาดกลาง สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ และมีอาคารเรียนปริยัติธรรมของวัด ๑ หลัง ขนาดใหญ่ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ ปัจจุบัน พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เป็นเจ้าอาวาส
ดูพิกัด
วัดบ้านงิ้ว เป็นวัดรุ่นใหม่อายุราว ๕๐ - ๖๐ ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนใน อ.พานทอง เนื่องจากที่วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งร่างของหลวงพ่อทรัพย์ ท่านเจ้าอาวาสองค์ก่อน ซึ่งสิ้นไปแล้วแต่ศพกลับไม่เน่าเปื่อย จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านทั่วไปมีคนมากราบไหว้อยู่เป็นเป็นประจำ นอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ที่เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพระอริยบทประทับนั่งบนก้อนศิลาพระบาทสองข้างวางบนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุ พระหัตถ์ขวาหงายบนพระชานุและมีช้างกับลิงหมอบอยู่ โดยช้างใช้งวงจับกระบอกน้ำถวายส่วนลิงถือรวงผึ้งถวาย
ดูพิกัด
วัดหนองปรือ ที่ดินตั้งวัดเนื่อที่ 27 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา ตั้งเมื่อพ.ศ. 2455 โดยมีนายดำ-นางอิ่ม ดอกไม้คลี่ เป็นผู้บริจาคที่สร้างวัด จำนวน 10 ไร่ 2 งาน และได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2512
ดูพิกัด
วัดเขาน้อยพัฒนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาน้อย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 10 ตารางวา
ดูพิกัด
วัดอัษฎางค์นิมิตร ตั้งอยู่บนยอดเขาด้านหลังพระจุฑาธุชราชฐาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2435 แทนวัดปลายแหลมที่มีมาแต่เดิม พระอุโบสถเป็นอาคารทรงกลม มีเจดีย์ทรงลังกาซ้อนอยู่ข้างบน มีการประดับตกแต่งตามศิลปแบบโคธิคคือมีประตูและหน้าต่างป็นรูปโค้งยอดแหลม มีช่องแสงประดับด้วยกระจกสีเป็นลวดลาย อีกทั้งยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งนำมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียมาปลูกไว้ด้วย จากองค์พระเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพบริเวณพระราชฐานและภูมิทัศน์ทางทะเลที่สวยงาม
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
การนวดแผนไทยที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพของคนไทย แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทย์แผนปัจจุบัน จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่หลายคนก็ยังเสาะแสวงหาทางเลือกอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน การแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
เชิญนั่งเอนหลังพักผ่อนที่หนึ่งในห้องพักทั้ง 43 ห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลักห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีบริการซักรีดซักแห้ง ที่จอดรถ และรูมเซอร์วิส เพื่อเติมเต็มการพักผ่อนของลูกค้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผ่อนคลายจากวันอันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วยสระว่ายน้ำในร่มภายในโรงแรม โรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก คุณจึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand