Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หลวงพ่อเหมือน เป็นบุตรของนายเคน นางหนู เคโกศรี เป็นชาวบ้านกลางโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2405 มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 5 คน เริ่มบวชเป็นพระที่วัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2439 มีฉายาว่า อินฺทสโร ย้ายไปจำพรรษาที่วัดบ้านกลาง เมื่อพ.ศ. 2441 ได้รับแต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาสต่อจากพระอธิการ เพ็ง ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อ พ.ศ. 2479 หลวงพ่อเหมือน เป็นพระภิกษุทางสายวิปัสสนา ซึ่งท่านได้ศึกษามาจากพระอาจารย์บา วัดใต้ต้นลาน ตำบลไร่หลักทอง เป็นพระบริสุทธิ์ มีอัธยาศัยไมตรีโอบอ้อมอารีต่อบุคคลทั่วไปนอกเหนือไปจากการก่อสร้างถาวรวัตถุ พัฒนาวัดพัฒนาหมู่บ้าน เช่นสร้างพระอุโบสถ หลังใหม่ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ สร้างโรงเรียนประชาบาลในบริเวณวัดและสร้างกุฏิใหม่ ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น หลวงพ่อเหมือน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง และพระอุปัชฌาย์มาจนสิ้นอายุไขย ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2489 รวมอายุได้ 85 ปี สมณเพศ 50 พรรษา
ดูพิกัด
คัมภีร์โรคนินทาน เป็นหนังสือสมุดไทยประเภทสมุดไทยขาว ว่าด้าย 1.ตำราแก้ธาตุ ทั้ง 4 ของร่างกาย คือ ปฎวิธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ 2.ตำราดูฤกษ์ในการดินยา 3.ยาแก้โรคต่างๆ เช่นยามะบันจบ ยาแก้ไข้ ยาแก้ปาก ยาทาตัว เป็นต้น (เอกสารที่ ชบ.ส.87)
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุครบ 80 ปี ของพระครูศรีสัตยาภิวัฒน์(ประพันธ์ กิตตสาโร) เจ้าอาวาสวัดกลาง และเจ้าคณะอำเภอเมือง ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2529 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยชีวประวัติ สมณศักดิ์และตำแหน่ง พร้อมทั้งผลงานในด้านต่าง ๆของพระครูศรีสัตยาภิวัฒน์ซึ่งได้บันทึกโดยนายมนู ธรรมสุนทร ไวยาวัจกรวัดกลาง และเรื่องเล่าความเป็นมาของวัดกลาง ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเล่าโดยนายสุนทร ตั๊นตระกูล อดีตมรรคทายคของวัดกลาง นอกจากนี้ยังได้นำบทความเกี่ยวกับธรรมะมาจัดพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ประมาณ 8 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเจริญอายุ คติเตือนใจ แก้จนคนดี ฯลฯ
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิหารเซียน ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะไทย-จีน ชั้นสูง สถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปกรรม และจิตกรรมอันส้ำค่าของจีนที่เป็นของโบราณและงานร่วมสมัยจำนวนมาก พร้อมรวมงานศิลปกรรมชั้นสูงของไทยและผลงานของชั้นครูหลายชิ้นพร้อมภาพประกอบ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของจีน เช่น ชุดเครื่องปั้นดินเผาชุด 18 อรหันต์ หุ่นทหาร ดินเผาและรถม้าสำริดจากสุสานจินซีฮ่องเต้ เครื่องสำริดจีนโบราณ เครื่องปั้นดินเผาจีนโบราณ จิตรกรรมและภาพเขียนสีโบราณและศิลปะร่วมสมัย งานไม้แกะสลัก ชุดหินหยกแกะรูป 18 อรหันต์ งานศิลปะการเขียนลายมือจีน สรรนิพนธ์ขงจื้อ ชุดบัลลังก์ที่ประทับของฮ่องเต้ ชุดกลองในพระราชวังโบราณกรุงปักกิ่ง โอ่งคู่ลงรักแบบโบราณของจีน จากหินฝนหมึกขนาดใหญ่ เครื่องประกอบพิธีทางศาสนาของธิเบต ภาพหินแกรนิตแกะลายติดบนผนังกำแพงบริเวณห้องโถงชั้นใน รวมถึงรูปหล่อโบราณเทวรูป ๆ หล่อฮ่องเต้จีน ฯลฯ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของไทย เช่น รูปหล่อโลหะปิดทองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ภาพจิตรกรรมชุดแปดมหาราชไทย ภาพจิตรกรรมชุดเรื่องรามเกียรติ์ รูปหล่อชุดพระประจำวันปิดทอง ศิลปะแบบคันธราราช หุ่นกระบอกไทย หุ่นละครเล็ก หัวโขนชุดเศียรครูละคร ชุดเครื่องดนตรีไทยฝังมุก ศิลปกรรมประดิษฐแบบจำลอง ชุดเรือพระที่นั่ง ชุดเรือไทยจำลอง ชุดเรือนไทยประจำทั้ง 4 ภาคจำลอง งานไม้จำหลัก รูปเทวดาประจำทิศทั้งแปดทิศของไทย เป็นต้น และสุดท้ายกล่าวถึงมูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติชลบุรี สถานที่สำคัญในชลบุรี และประเพณีท้องถิ่นจำนวน 14 รายการ ดังนี้ ประวัติชลบุรี ประวัติหนองมน ประวัติตำหนักมหาราช ตำหนักมหาราชินี ประวัติอ่างศิลา ประวัติเจ้าแม่สามมุข ประวัติเกะสีชัง ประเพณีคืออะไร ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประเพณีบุญกลางบ้าน และเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคม ประเพณีถีบกระดาน ประเพณีกองข้าวศรีราช ประเพณีต่อยมวยตับจาก ประเพณีพระทรายวันไหลบางแสน ประเพณีไอ้เมฆอีหมอกและประเพณีการทายโจ๊ก
ดูพิกัด
วิธีทำ นำผักตบชวามาเลือกเอาเฉพาะต้นที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไป ตัดใบทิ้งนำมาล้างให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง นำไปอบกำมะถัน นำไปตัดหรือขวั้นตามแต่งานที่จะทำ แล้วทาด้วยน้ำมันวานิช ผลผลิตที่ได้ กระเป๋าถือ ตระกร้าของขวัญ กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ตระกร้าใส่ขวดไวน์ พัดรูปหัวใจ ผู้ทำ นางมลิวัลย์ แจ่มอ้น อายุ ๕๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑/๑ หมู่ ๒ ต.วัดโบสถ์ อ.พัสนิคม แต่เดิมเป็นครูสอนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา สอนวิชา สปช. ภาษาไทย และจักสาน ปัจจุบันลาออกแล้ว และมาเริ่มตั้งกลุ่มจักสานผักตบชวา เนื่องมาจากมีวัสดุในท้องถิ่นจึงคิดทำแปรรูป โดยเรียนรู้จากวิทยากรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาช่วยสอน ปัจจุบันทำเป็นอาชีพเสริม และรับทำตามสั่งการถ่ายทอด มีการสอนให้กับลูกหลาน และกลุ่มผู้สนใจ ซึ่งได้แก่โรงเรียนต่าง ๆ อาทิเช่น นักเรียน จากโรงเรียนชลบุรีสุขบทเป็นต้น
ดูพิกัด
นายเปี่ยมศักดิ์ นิคมชัยประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2487 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 59 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และฝีมือในการซ่อมเครื่องจักรกลต่าง ๆ สนใจและเรียนรู้ชีวิตการเป็นช่างยนต์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2500 และได้คิดริเริ่มทำคันไถควาย ใบไถ ท่อสูบน้ำ หัวผานไถ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ นายเปี่ยมศักดิ์ ได้พัฒนางานฝีมือของตนเองเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับกันมากยิ่งขึ้น เช่น การผลิตเครื่องนวดข้าว รวมทั้งอุปกรณ์การเลี้ยงกุ้ง จากนั้นได้ขยายกิจการการผลิตเครื่องมือสร้างขึ้นป็นธุรกิจ โดยตั้งชื่อบริษัทว่า ทะเลทอง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั้งในและต่างประเทศ นายเปี่ยมศักดิ์ นิคมชัยประเสริฐ เป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องอย่างยิ่งสามารถสร้างฐานะของตนได้อย่างมั่นคง อุทิศตนช่วยเหลือสังคมอย่างดี มีความประพฤติเป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน มีความเป็นผู้นำ เป็นนักคิดนักประดิษฐ์ ขยันและใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนับได้ว่า นายเปี่ยมศักดิ์ เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของจังหวัดชลบุรี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายเปี่ยมศักดิ์ นิคมชัยประเสริฐ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (การผลิตและการบริโภค)ประจำปีพ.ศ. 2545
ดูพิกัด
ในสมัยก่อนเมื่อมีคนตายที่บ้านใด บ้านนั้นจะต้องตีฆ้องเป็นสัญญาณบอกให้เพื่อนบ้านทราบ เรียกกันว่าตีฆ้องคนตาย ดังนั้นเมื่อมีเสียงดังกังวานขึ้นในหมู่บ้านใดไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ก็จะเป็นสัญญาณบอกให้ชาวบ้านทราบว่ามีคนตายขึ้นแล้วตำบลนั้น ภราดรภาพ (คามเป็นพี่น้องกัน) จะเกิดขึ้นทันที ทุกคนจะหยุดงานที่ทำมายังบ้านเจ้าของเสียงฆ้องทันที่ ใครถนัดและมีความสามารถทางใดก็จะช่วยกันทางนั้น ใครเป้นช่างก็ช่วยไสไม้ต่อหีบ ผู้หญิงทำอาหารเลี้ยงพระ ใครมีข้าวของเครื่องใช้เงินทาองก็นำช่วยกันด้วยความเต็มใจ โดยไม่ต้องเชิญหรือใช้บัตรเชิญ เมื่อมีคนตายขึ้นทุกครั้ง จึงมีประเพณีตีฆ้องในบ้านศพ เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งข่าวให้ชาวบ้านใกล้เคียงทราบ และถือเป็นประเพณีประจำถิ่นของเมืองชลบุรี แต่ปัจจุบันประเพณีคนตายตีฆ้องไม่มีปรากฏให้เห็นแล้ว
ดูพิกัด
ศึกษาธรรมชาติของมะม่วงจนสามารถปลูกมะม่วงซึ่งให้ผลผลิตนอกฤดูกาลได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ เกษตรกรทั่วไป ในการพัฒนาความคิดริเริ่มและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียน,นักศึกษา, หน่วยงานราชการและชาวต่างชาติที่สนใจงานด้านเกษตร
ดูพิกัด
นายวิไลพงษ์ กระบอกโท อายุ 40 ปี มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน เป็นบุตรคนที่ 2 ของนายสังทอง และนางแพน กระบอกโท จังหวัดสกลนคร สมรสกับนางจินดา อุปทิพย์มีบุตรชาย 2 คน มีอาจารย์คนแรกคือ นายเอิบ รอดดี เป็นผู้ฝึกสอนวิชาการปั้นหุ่นพระพุทธรูปเป็นลูกมืออยู่เป็นเวลานาน จนเกิดความชำนาญในการปั้นหุ่น อาจารย์จึงให้ทดลองปั้นเป็นครั้งแรก แต่ก็ปั้นได้ไม่ดีเท่าที่ควรหลังจากอยู่กับอาจารย์มานานหลายปี ก็ได้ออกมารับจ้างปั้นหุ่นตามโรงหล่อพระต่าง ๆ ครั้งล่าสุดได้มาอยู่ที่โรงหล่อพระพิมพ์ทองเจริญการช่าง ตั้งอยู่ที่ถนนบายพาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ได้อยู่กับวงการปั้นพระมา 28 ปี และตลอดเวลาที่ปั้นจะฝึกทักษะความชำนาญด้วยมือและด้วยสายตาโดยมิได้ใช้เครื่องจักรใด ๆ เข้าช่วยในการปั้นซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาโดยแท้จริง นายวิไลพงษ์มีความต้องการถ่ายทอดวิชาการปั้นหุ่นให้กับลูกหลานหรือผู้สนใจเป็นการสืบทอดศิลปะทางศาสนาและอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
ดูพิกัด
สยามเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมายาวนานตามที่ได้มีบันทึกถึงความรุ่งเรืองทางด้าน พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ดังปรากฏให้เห็นผ่านทางสถาปัตยกรรมและซากโบราณสถานต่าง ๆ ที่ได้ถูกค้นพบในภายหลังตามช่วงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรในสมัยต่าง ๆ ดังนี้ *ก่อนที่จะรวมเป็นประเทศไทย *ทวาราวดี 1.2 ศรีวิชัย 1.3 ลพบุรี *หลังจากรวมเป็นประเทศไทย *ล้านนา (เชียงแสน) 2.2 สุโขทัย 2.3 อู่ทอง *อยุธยา 2.5 ธนบุรี 2.6 รัตนโกสินทร์ ในปัจจุบัน โบราณสถานและโบราณวัตถุของอาณาจักรต่าง ๆ ยังเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นเอกราชของไทย แต่ยิ่งเวลาผ่านไป โบราณสถานเหล่านั้นมีแต่จะยิ่งทรุดโทรมลง การไปเยี่ยมชมสถานที่เหล่านั้นซึ่งกระจายกันอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาเดินทางเป็นอันมาก เมืองจำลองสยามจึงได้รวบรวมสถานที่สำคัญเหล่านั้น นำมาย่อส่วนให้เป็นแบบจำลองให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ด้านวัฒนธรรมให้ชนรุ่นหลังได้มีไว้ค้นคว้าและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำนุบำรุงรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้สืบไป เมืองจำลองสยาม เริ่มต้นโครงการด้วยการค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 บนที่ดินขนาด 29 ไร่ โดยแบ่งเป็น เมืองจำลองสยาม และเมืองจำลองยุโรป พื้นที่ส่วนอื่นได้จัดสรรเป็นโถงขายบัตรเข้าชม พื้นที่เช่าสำหรับร้านขายของที่ระลึก และที่จอดรถ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นแบบจำลองชิ้นแรก.
ดูพิกัด
วัดศรีธรรมาราม อยู่ที่บ้านทุ่งกราด ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน วัดนี้ตั้งเมื่อ 18 กันยายน พ.ศ.2512 เริ่มสร้างโดยมีพระอาจารย์วัชรินทร์ จากวัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม. ได้มาพักจำพรรษาในพื้นที่ของนายล้วน พลอยประดับ ต่อมานายล้วนกับนายเล็ก ได้ร่วมกันถวายที่ดินสร้างวัดในปีพ.ศ.2502 และได้เริ่มก่อสร้างเรื่อยมา โดยใช้ฉายาพระอาจารย์วัชรินทร์ คือ ธมฺมรกฺขิตฺโต เป็นชื่อวัด ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีธรรมาราม จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2512
ดูพิกัด
วัดไร่หลักทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน ตั้งเมื่อพ.ศ. 2300 เริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2300 โดยชาวบ้านและพระสงฆ์ที่อพยพมาจากกรุงเก่า ต่อมาเมื่อมีหมู่บ้านชาวบ้านจึงพร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นและได้สร้างโบสถ์หลังแรกโดยสร้างด้วยอิฐดินเผาไฟไม่มีการเสริมเหล็ก และไม่มีการยึดอิฐด้วยปูนซีเมนต์ ปัจจุบันอุโบสถหลังนี้อยู่ในสภาพทรุดโทรม จึงได้ก่อสร้างหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อพ.ศ. 2505 ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านใช้เป็นแหล่งศึกษาทุกรูปแบบเป็นสถานที่อบรมศึกษาศีลธรรมของชาวบ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2496
ดูพิกัด
มหัศจรรย์เขาวงกต ที่สุดของความตระการตา เปิดโลกแห่งจิตนาการ ที่สุดของความบันเทิงที่ต้องพิสูจน์ ด้วยสายตาตลอด 20 นาที ของการเดินทางใน "อินฟินนิตี้" พบ ความอัศจรรย์ของแสง สี เสียง และ เอฟแฟค พิเศษอันทันสมัยถึง 16 ห้อง ที่จะนำพาทุกท่านได้เพลิดเพลิน ผ่อนคลายในความสวยงาม ของมิติพิศวง และภาพลวงตาในจักรวาลที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด หรือเป็นกลุ่มประสบการณ์ความตื่นเต้น อลังการใน infinity จะตรึงตราประทับใจแบบไม่รู้ลืม ยากเกินกว่าคำบรรยายใดๆ ริบลิส์ อินฟินนิตี้ เมซ มหัศจรรย์เขาวงกต ... ที่สุดของความบันเทิงทีต้องพิสูจน์ด้วยสายตา พบความอัศจรรย์ของแสง-สี-เสียง และ "เอฟเฟค" พิเศษอันทันสมัยถึง 16 ห้อง ที่จะนำพาทุกท่านได้เพลิดเพลิน ผ่อนครายในความสวยงามของมิติพิศวง และภาพล่วงตา ... จนสุดลูกหูลูกตา ... ยาวเกินกว่าคำบรรยายใดๆ จนไม่สามารถ อดใจที่จะร้อง ..."ว๊าว!"
ดูพิกัด
"วัดห้วยใหญ่ วัดนี้เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2186 ซึ่งมีนายโพธิ์ นางเผือก ห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน ๕ ไร่ ๒ งาน ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.2191 ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด เมื่อวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2191 ได้รับพระราชขทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2245 เนื้อที่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง 9.50 เมตร ยาว 16 เมตร ปัจจุบันวัดนี้มีัเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด ๒๙ ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์ ๒ ไร่ ๒ งาน เป็นที่ดินมีโฉนด มี น.ส.๑๓"
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
การนวดแผนไทยที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพของคนไทย แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทย์แผนปัจจุบัน จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่หลายคนก็ยังเสาะแสวงหาทางเลือกอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน การแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ดูพิกัด
เชิญนั่งเอนหลังพักผ่อนที่หนึ่งในห้องพักทั้ง 75 ห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีร้านอาหาร และคอฟฟี่ช็อป ไว้คอยสร้างความสุขให้แก่การเดินทางของลูกค้า ผู้เข้าพักจะได้สนุกกับสระว่ายน้ำกลางแจ้ง เพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยทำเลที่ตั้งอันเหมาะสม พนักงานที่ทุ่มเทให้กับการบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ ทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand