Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เนื้อหาภายในเล่ม เริ่มแรกกล่าวถึงประวัติของพระครูวิจิตร ธรรมรัตน์เจ้าอาวาสวัดนามะตูม ประวัติพระครูพินิจสมาจารหรือหลวงพ่อโด่ อดีตเจ้าอาวาสวัดนามะตูม ต่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิสุงคามสีมา ประวัติวัดนามะตูม ประวัติความเป็นมาของเมืองพนัสนิคม ความเป็นมาของการสร้างอุโบสถหลังใหม่ ปิลินทวรรคที่ 40 ว่าด้วยผลแห่งการถวายไทยธรรมอันสมควร มนต์พิธี ประวัติการสร้างพระประธานหลวงพ่อพุทธสุโขทัยใจดี ผอบทองลงยาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่วัดนามะตูม พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดนามะตูม พิธีหล่อพระประธานหลวงพ่อพุทธสุโขทัยใจดี พิธีขอรับและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมข้อมูลและภาพของผู้อุปถัมภ์วัดนามะตูม
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงจังหวัดชลบุรีในประวัติศาสตร์และกล่าวถึงโบราณสถานโบราณวัตถุ และสถานที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี เช่น เมืองพระรถ เมืองพญาแร่ เมืองศรีพโล วัดใหญ่อินทราราม วัดตันสน วัดอ่างศิลา วัดราษฎร์บำรุง วัดเสม็ด วัดใต้ต้นลาน วัดโบสถ์ วัดเขาบางทราย วัดเขาบางพระวรวิหาร พระตำหนักเกาะสีชัง ตำหนักมหาราชและตำหนักราชินี ศาลาศรีชโบธรเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี วัดญาณสังวราราม จิตตภาวันวิทยาลัย หอพระพุทธสิหิงค์ชลบุรี พระมงคลนิมิตต์ พระพนัสบดี รวมถึงประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เช่น วิ่งวัววิ่งควาย คนตายตีฆ้อง กองข้าวบวงสรวง ประเพณีวันไหล ประเพณีถีบกระดาน และทำเนียบศูนย์วัฒนธรรมในจังหวัดชลบุรี 4 ศูนย์
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมภาพที่สำคัญและจดหมายเหตุฉบับที่มีความสำคัญเกี่ยวกับวัดเขาบางทราย ชลบุรี และจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานสมโภช 120 ปี วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ชลบุรีภายในเล่มได้ประมวลภาพปูชนียสถานของวัดเขาบางทราย ชลบุรี ซึ่งมีดังนี้ 1. พระพุทธรูป พระประธานในพระอุโบสถ 2. มณฑปพระพุทธบาท 3. พระเจดีย์โพรง 4. พระเจดีย์ตัน 5. พระดจดีย์ศรีมหาโพธิ์ 6. หอระฆัง 7. พระเจดีย์หลังพระอุโบสถ 8. พระป่าเลไลยค์ พร้อมทั้งปูชนียบุคคลของวัดเขาบางทรายชลบุรี และในท้ายเล่ม ประกอบด้วยสำเนาลิขิตประวัดวัดเขาบางทราย ซึ่งเป็นคำถวายพระพรของปฐมเจ้าอาวาสวัดเขาบางทรายชลบุรี รวมทั้งจดหมายเหตุรัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดเขาบางทราย พ.ศ. 2430และจดหมายเหตุยกวัดเขาบางทรายเป็นพระอารามหลวง
ดูพิกัด
เป็นหนังสือสมุดไทย ประเภทสมุดไทยขาว ว่าด้วยตำรายารักษา โรคต่างๆ เช่น ยาแก้ไข้ 3 ฤดู ยาแก้ไข้สาริบาต ยาแก้ริดสีดวง ยาแก้ตานขโมย ว่าด้วยคาถาและตำรายาในการรักษา (เอกสารเลขที่ ธบ.ส 90)
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้พิมพ์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เนื่องในวันเสด็จสวรรคตครบ 80 ปี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระอารามนี้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2430 เนื้อหาภายในเล่มผู้เขียนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขาพระบาทบางทรายชลบุรีว่าตั้งอยู่บนเขาหย่อม ๆ ทางด้านเหนือของจังหวัดชลบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 3 กิโลเมตร รอบ ๆ บริเวณเขาบางทราย มีโบราณสถานตั้งอยู่หลายแห่ง เช่น พระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระเจดีย์ พระวิหารล่าง ศาลาเก้าห้อง หอระฆังปูน มณฑปพระพุทธบาท พระพุทธบาทสององค์ พระจันทร์ศิลา และพระเจดีย์ตัน แต่ละแห่งจะให้รายละเอียดรูปลักษณะและบริเวณที่ตั้งพร้อมภาพประกอบ ท้ายสุดของเล่มมีจดหมายเหตะพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดเขาบางทราย ชลบุรี พ.ศ. 2430
ดูพิกัด
ในสมัยเป็นเด็กมีความรักและชื่นชอบกลองยาวมากได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคนในหมู่บ้านที่ประดิษฐ์กลองยาวได้ยึดหัดทำและเล่นมาเป็นระยะเวลานาน 2 ปี จนเกิดเป็นความชำนาญ ได้ประดิษฐ์กลองยาวให้กับโรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และได้เป็นวิทยากรสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ตลอดจนชาวบ้านใกล้เคียงที่มีความสนใจ
ดูพิกัด
องค์กรสตรีตำบลเสม็ด ได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพ "ผ้าบาติก หัตถศิลป์ดินไทย" เพื่อดำเนินการตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในชุมชน ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อจัดหาวัสดุและวิทยากรมาให้ความรู้ เรื่องกระบวนการจัดทำผ้าบาติก และทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผ้าบาติกที่จังหวัดภูเก็ต เริ่มทำจากการทำผ้าเช็ดหน้า โดยลอกลายตามแบบในหนังสือ ปัจจุบันการผลิตของกลุ่มมีการพัฒนามากขึ้น กลุ่มได้คิดแบบลายขึ้นเอง ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวทะเล เช่น ลาย ปู ปลา กุ้ง หอย ปลาหมึก และรับสั่งตามควารมต้องการของลูกค้า จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป นอกจากการทำเสื้อแล้ว กลุ่มได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เช่น ผ้าเป็นชิ้น หมวก กระเป้า เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ดูพิกัด
ได้เรียนรู้มาจากเจาหน้าที่การเกษตร และได้มาทดลองทำและปรับปรุงสูตรจนเป็นที่ถูกใจลูกค้าโดยทั่วไป โดยการถ่ายทอดความรู้โดยการบรรยาย การทำให้ดูเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้สนใจ
ดูพิกัด
ได้จัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรี มีสมาชิก ๔ คน คือ ๑.แม่บ้าน นางรุจี เกิดคล้าย อายุ ๕๑ ปี ประธานกลุ่ม ๒.ทำนา นางวราภรณ์ จริยาจิรวัฒนา อายุ ๓๘ – ๔๐ ปี เลขาฯ ๓.แม่บ้าน นางต้อย ทรงพระนาม อายุ ๓๘ ปี ๔.ทำนา นางอุไร วาจาสัตย์ อายุ ๔๐ ปี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จะทำกระยาสารท ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ของทุกปี ซึ่งจะทำเป็นอาชีพเสริม กระยาสารทมีอยู่ในท้องถิ่นเดิมอยู่แล้วซึ่งทำกันแทบทุกครัวเรือน
ดูพิกัด
นายถาวร แสงจิต เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2483 ที่ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 60 ปี มีความสามารถในศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทย โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการเล่นระนาดเอก และระนาดทุ้มโดยเฉพาะระนาดทุ้ม เป็นเครื่องดนตรีที่ถนัดมากที่สุด โดยเริ่มเล่นดนตรีไทยมาตั้งแต่อายุ 7 ขวบได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้มาจากบรรพบุรุษเมื่ออายุ 17 ปี จึงประกอบอาชีพด้านดนตรีไทย โดยมีภรรยาและบุตร ร่วมปฏิบัติงานเป็นครอบครัว ฝึกฝนและถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน และเยาวชนที่สนใจทั่วไปรวมทั้งก่อตั้งวงดนตรีไทย เป็นหัวหน้าวงคณะปี่พาทย์ คณะ ถาวร แสงจิต รับงานแสดงทั่วไป และช่วยเหลือสังคม แสดงเพื่อการกุศล ในงานของชุมชนสม่ำเสมอตลอดมา เป็นที่ร จักและยอมรับในความสามารถ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปึก มีกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยในคณะปี่พาทย์เป็นที่รู้จักยอมรับในจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก ประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลัง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายถาวร แสงจิต เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2542
ดูพิกัด
พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีสถานท่องเที่ยวมากมายทั้งทางบกและทางน้ำ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเริ่มจากการที่ทหารอเมริกันได้แวะขึ้นฝั่ง และเช้าบ้านพักตากอากาศที่พัทยาเป็นประจำทุกสัปดาห์ ต่อมาพัทยาจึงได้เปลี่ยนสภาพจากหมู่บ้านชายทะเลที่เงียบสงบมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศและพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปทัยา สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา-ตราด)มีแยกขวาเข้าพัทยา หรือเดินทางไปตามเส้นทาวงหลวงพิเศษ(motor way)
ดูพิกัด
อยู่ด้านทิศเหนือของเกาะล้าน ห่างจากเกาะล้านไปประมาณ 600 เมตร เช่าเรือเร็วจากหาดพัทยา ใช้เวลา 20 นาที เป็นเกาะขนาดเล็ก โค้งเป็นรูปเกือกม้าหงาย มีหาดทรายขาวนวลอยู่ 2 หาด ทางด้านเหนือและใต้มีทางเดินติดต่อกันได้ มีแนวปะการัง บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
ดูพิกัด
วัดเขาห้ายอด ตั้งอยู่ที่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 55 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วิหาร หอระฆัง มีพระพุทธรูป จำนวน 35 องค์ ประดิษฐานอยู่ใน ถ้ำ วัตถุโบราณ ได้แก่ หม้อ ไห มีดหิน จานหิน สันนิษฐานว่า เป็นช่วงรอยต่อระหว่างยุคหินกลางกับยุคหินใหม่ วัดเขาห้ายอด ตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ตั้งอยู่ใกล้เขาซึ่งมีลักษณะเป็นเนิน 5 ยอด ชาวบ้านจึงเรียกว่า เขา 5 ยอด โดยมีผู้ใหญ่อำนวย ชื่นประกรณ์ เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด และร่วมกับประชาชนที่มีศรัทธาก่อสร้างวัดขึ้น เจ้าอาวาสคือพระครูปราโมทย์สมณวัตร
ดูพิกัด
วัดหนองบอนแดง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบอนแดง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 12 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะอื่น ๆ อีก คือ เมรุ,โรงครัว,ปูชนียวัตถุ ฯลฯ วัดหนองบอนแดง ตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2486 โดยมีนายกิมเล้ง วิวัฒนาวานิช เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 5 ไร่ ในการสร้างวัด ต่อมามีผู้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก 7 ไร่ และได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้านได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2493 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ดูพิกัด
ตั้งอยู่ในเขต อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เป็นเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี ผังเมืองเป็นรูปวงรี 2 ชั้น มีคูนำคันดินล้อมรอบ คูเมืองชั้นนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1,100 เมตร ปัจจะบันยังคงมีแนวปรากฎให้เห็นชัดเจนทางด้านเหนือของเมือง ส่วนด้านอื่น ๆ ถูกทำลายไปเกือบหมด คูเมืองชั้นในมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 600 เมตร ภายในเมืองไม่พบเนินโบราณสถาน จากคำบอกกล่าวของชาวบ้านกล่าวว่าเคยพบโครงกระดูก กำไลสำริด และหม้อดินเผาจากหลักฐานทางโบราณคดีสันนนิษฐานว่าเมืองพญาเร่นี้คงเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในเส้นทางการติดต่อระหว่างชุมชนในเขตชลบุรีและระยองในราวสมัยพุทธศตวรรษที่ 12-16 เป็นส่วนหนค่งของเครือข่ายการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนในสมัยโบราณของภาคตะวันออก
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 234 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 3.5-ดาว ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักที่ต้องการออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจก็จะได้สนุกไปกับห้องฟิตเนส แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand