Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์แจกในการทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเกาะสีชังและโบราณสถานที่สร้างบนเกาะสีชัง เริ่มแรกกล่าวถึงสภาพที่ตั้ง ภูมิประเทศ การคมนาคมม ในยุคแรกๆ ของเกาะสีชังจากนั้นได้กล่าวถึงการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 4 และการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 5 บนเกาะสีชังและในคราวที่รัชกาลที่ 5 เสด็จเกาะสีชังได้มีดำริบำรุงสถานที่บนเกาะให้เจริญและสร้างพระตำหนักสำหรับเป็นที่ประทับ สร้างสะพาน สร้างประภาคาร ทรงตัดถนนโปรดให้ขุดบ่อน้ำ โปรดให้สร้างวัด 2 วัด คือ วัดอัษฎางคณิมิตร และวัดจุฑาทิศราชธรรมสถาน สร้างพระราชวัง พระจุฑาธุชราชฐาน พระที่นั่งและพระตำหนักต่าง ๆ ในบริเวณพระราชวัง 14 องค์ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง พระราชดำรัสตอบของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการแสดงพิพิธำณฑ์เกาะสีชัง เมื่อปี พ.ศ. 2434 พระราชดำรัสตอนในการเปิดประภาคารเสาธงและสะพานที่เกาะสีชัง เมื่อ พ.ศ. 2434 พระราชดำรัสตอนในการปิดถนนอัษฎางค์ที่เกาะสีชัง ปีพ.ศ. 2434 และรายชื่อพระที่นั่งและสถานที่ต่าง ๆ ที่เกาะสีชัง ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามในรัชกาลที่ 5 เมื่อรัตนโกสินทร์ศก 111
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพชลธารมุนี หรือหลวงพ่อวิเชียร เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึง ประวัติและผลงานของหลวงพ่อขณะมีชีวิตอยู่ รวมข้อมูลที่หลวงพ่อวิเชียร สร้างพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว สมเด็จ ลูกประคำแร่น้ำพี้ สีผึ้งสาริกา และนางกวัก รุ่นต่าง ๆ ระหว่างพ.ศ. 2481 ถึงพ.ศ. 2536 รวม 38 รุ่น แต่ละรุ่นให้ข้อมูลที่พ.ศ. ที่สร้าง รูปแบบขององค์พระ พุทธคุณพร้อมภาพประกอบนอกจากนี้มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ข้อคิดกว่า 10 เรื่อง เช่น สาธุนรธรรม จดหมายจากพญายม เข็มขัดหยก หมูมือคน วิธีดับทุกข์เพราะ...ธรรมะ เจ้าเป็นใคร...เจ้าไปไหน ธรรมดาชีวิต กรรมบันดาล และคาถากันตาย
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่จังหวัดชลบุรีได้ทำการฉลองเรือหลวงชลบุรีอีกครั้งหนึ้ง ในงานประจำปีจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-12 เมษายน 2527 โดยเฉพาะวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2527 กองทัพเรือได้ทำพิธีมอบเรือหลวงชลบุรีให้เป็นสมบัติของชาวชลบุรี มีนายประกิต อุตตะโมต ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ณ บริเวณสวนตำหนักน้ำ ชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเพลงดอกประดู่ ภาพหุ่นจำลองเรือรบ 32 ชลบุรี ความเป็นมาของเรือรบหลวงชลบุรี นอกจากนี้ยังประกอบด้วยเห่เรือหลวงชลบุรี คุณลักษณะทั่วไปของเรือหลวง และรายการของที่ระลึกงานฉลองเรือหลวงชลบุรี
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์(สื่อประสม) นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นผ้มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสรรค์งานขึ้นด้วยกรรมวิธีและเทคนิคต่างๆ อย่างอิสระ ซึ่งเรียกว่า สื่อประสม เช่น การปั้น การแกะสลัก งานโลหะ งานพิมพ์ ฯลฯ ทำให้มีผลงานหลากหลาย เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นคนมีน้ำใจ เสียสละ อุทิศเวลาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ไม่เคยปฏิเสธใคร ไม่เคยย่อท้องต่ออุปสรรและปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นคนเอาใจใส่ดูแลผ้ใกล้ชิด z^hร่วมงานทุกคนเหมือนดั่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันนายเดชาธร จึงเป็นที่เคารพเชื่อถือของบุคคลทั่วไป เพราะ "ทำงานด้วยความเป็นมิตรสร้างงานอย่างดีที่สุด"
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ กรมสามัญศึกษาพิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในงานพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจุฑาทิศนธรรมสภารามวรวิหาร 4 พฤศจิกายน 2515 เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 3 หัวข้อ 2 ข้อแรกเป็นเรื่องเจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ 103 และพระราชดำรัสในพระมหาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลง พระบรมราชาธิบาย แก้ไขการปกครองแผ่นดิน ซึ่งพระพุทธเจ้าหลวงพระราชทานแก่เจ้านายและข้าราชการ อันเป็นประโยชน์ในทางก่อให้เกิดความคิดและทัศนที่ดีงาม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพราะจะช่วยให้เราได้ทราบถึงสติปัญญาความคิดทันเหตุการณ์ในครั้งนั้นเพียงไรและองค์พระมหากษัตย์ผู้ทรงเป็นประมุขบริหารประเทศทรงสนับสนุนและมีพระราชวินิจฉัยอย่างไร หัวข้อที่ 3 คือ ประวัติเกาะสีชังเป้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกาะสีชัง เป็นประวัติย่อ ๆ ว่าเป็นเกาะใหญ่ตั้งอยู่กลางทะเล ห่างจากอำเภอศรีราชา 3 ไมล์ทะเล และขณะนั้นเป็นกิ่งอำเภอเดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาได้โอนมาอยู่กับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี จนถึงปัจจุบัน และทรงพระราชกรณียกิจบนเกาะสีชังด้วย
ดูพิกัด
นายสนอง ช้างแย้ม อายุ ๗๖ ปี เกิดปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เดิมเป็นช่างไม้ ช่างต่อเรือ และได้ทำเครื่องดนตรีเป็นอาชีพเสริม เริ่มหัดทำซออู้ได้ประมาณ ๓ ปี เริ่มปี ๒๕๔๒ เพราะชมรม ผู้สูงอายุมาฝึกเล่นดนตรีไทย ลุงสนองชอบดนตรีไทยโดยเฉพาะซออู้ เลยคิดทำซออู้ขึ้นใช้เพราะอยากมีซออู้ไว้เล่นโดยเฉพาะ ทำครั้งแรก ๓ ตัว ไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ต่อมาก็ดีขึ้น ทำไปแล้วประมาณ ๓๐ กว่าตัว ให้กรุงเทพฯ ๑๒ ตัว ให้วิทยาลัย ๓ ตัว ส่วนมากใช้ไม้ประดู่และไม้แดงจีน แต่อุปสรรคใหญ่ คือ หาไม้ยากมาก โดยเฉพาะไม้แดงจีน ไม้ดีเกลือ ชิงชัน สายเดิม ใช้หางม้า ต่อมาราคาแพงจึงใช้พลาสติกแทน สายขึงเดิมใช้ด้ายขวั้น ปัจจุบันใช้เส้นพลาสติกเหมือนกัน ราคาซออู้ประมาณ ๑,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ตามประเภทของไม้ และการตกแต่งลวดลาย มีการสอนถ่ายทอดต่อไปให้คนในท้องถิ่น แต่ไม่ได้รับการสนใจมากนัก รับทำตามที่มี ผู้สั่ง ซออู้จะใช้หนังวัว หนังแพะ ถ้าแกะสลักลายหนุมานราคาจะสูงกว่าแกะสลักลายอื่น ซอด้วงจะใช้หนังงูทำ ภายในปีนี้คาดว่าจะจัดตู้เก็บเครื่องดนตรี เป็นพิพิธภัณฑ์ราคาซอด้วง ๑,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท ซื้อกะลามาทำจาก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสาคร เพราะกะลามีรูปทรงทุยสวยกว่าที่อื่นๆ และมะพร้าวพันธุ์นี้ปลูกยากในจังหวัดชลบุรี เคยมีผู้นำมาปลูก ๒๐๐ ต้น แต่ขึ้นเพียง ๔ ต้นเท่านั้น ปัจจุบันไม่มีทายาทรับสืบทอดวิชาการทำซออู้ ซอด้วง และกลอง ส่วนมากใช้ไม้ประดู่และไม้แดงจีน แต่อุปสรรคใหญ่ คือ หาไม้ยากมาก โดยเฉพาะไม้แดงจีน ไม้ดีเกลือ ลุงสนองอยากให้ทำสืบต่อๆกัน โดยจะฝึกให้คนที่ชอบจริงๆ เคยสอนเด็กนักเรียนบ้านแหลมแคเล่นดนตรีไทยมี ซอ ขลุ่ย กลองยาว พิณพาทย์ กลองทอม กลองตุ๊ก กลองโทน และลุงสนองมีปู่เป็นนักสร้างโขนสดทำให้มีใจชอบขึ้นมากด้วย ลุงสนอง กล่าวว่าคิดจะต่อตู้เก็บใส่เครื่องดนตรีไทยไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บ้านนี้
ดูพิกัด
เริ่มทำน้ำมันเหลืองมา 20 กว่าปี โดยเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับคำแนะนำจากผู้รู้ นำมาพัฒนาสูตรน้ำมันเหลืองจนมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป โดยมีส่วนผสมประกอบด้วย พิมเสน เมนทอล น้ำมันยูคาลิปตัส ขมิ้น และไพล สรรพคุณที่ดี คือ นำมาทาหรือถูนวดผ่อนคลายความปวด เป็นวิทยากรให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป และเป็นวิทยากรพิเศษให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอพานทอง
ดูพิกัด
เป็นงานประจำปีที่ชาวจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันจัดติดต่อกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 โดยรวมงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์ และงานกาชาดไว้ด้วยกัน โดยถือเอาประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปีเป็นวันจัดงานกิจกรรมของงานประกอบไปด้วย ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงโขน ของกรมศิลปากร และการแสดงทางวัฒนธรรม นิทรรศการ และการออกร้าน ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมไว้สืบไป
ดูพิกัด
"วัดสัตหีบเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี ผู้คนมักจะเรียกกันอย่างแพร่หลายว่าวัดหลวงพ่ออี๋ เนื่องจากหลวงพ่ออี๋เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2442 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระครูวรเวทมุนี หรือที่รู้จักกันว่าหลวงพ่ออี๋นั้น มีประวัติกล่าวว่าท่านเป็นชาวสัตหีบโดยกำเนิด กล่าวกันว่าหลวงพ่ออี๋เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนากรรมฐาน และการบริกรรมคาถา ครั้งเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ได้จัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆ ไว้แจกจ่ายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชนเป็นจำนวนมาก เช่นผ้ายันต์ ผ้าพันหมวกให้ทหารเรือไว้ติดตัว หรือที่ชื่อรู้จักกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด คือ ปลัดขิก ที่มีกิตติศัพท์ในด้าน สิริมงคลทำมาค้าขึ้น ซึ่งผู้คนยังให้ความนิยมและต่างเสาะหากันมาบูชาด้วยศรัทธาที่ไม่เคยจาง"
ดูพิกัด
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์และโฟมเพาะเมล็ดต้นกล้ากับโฟมลงแปลง ที่(พนัสไฮโดรโปรดักส์ ฟาร์มพืชไร้ดิน) เป็นศูนย์ปลูกพืชแบบไร้ดิน ไร้สารพิษ เช่น ผักบุ้งจีน ผักสลัด โดยมีกระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาทำการตรวจสอบและออกใบรับรองการทำการเกษตรแบบไฮโดรโปรนิคส์ ให้ความรู้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
ดูพิกัด
ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอบ่อทองไปทางทิศตะวันออก ไปประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นถ้ำใหญ่จุคนได้นับพันคน มีหินงอกหินย้อยสวยงาม และมีค้างคราวอาศัยอยู่จำนวนมาก
ดูพิกัด
เป็นวัดเก่าเริ่มสร้างในปี พ.ศ.2219 ภายในโบสถ์มีภาพวาดที่ใช้รูปแบบภาพในสมัยอยุธยา ดูได้จากการที่ใช้สีแดงสดเป็นภาพจำลองสวรรค์ชั้นต่างๆ เช่น ชั้นดาวดึงส์ ชั้นพรหม ด้านข้างโบสถ์เป็นศาลาประดิษฐานรูปหล่อเจ้าอาวาสและพระพุทธรูปประจำวันเกิด
ดูพิกัด
ห้องเรียนสมัยขงจื้อเป็นสถานที่จำลองห้องเรียนลัทธิขงจื้อในสมัยก่อน ห้องเรียนแห่งนี้มองจากภายนอกมีลักษณะคล้ายกับศาลาจีนเนื่องจากไม่มีผนังเป็นแบบเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้ ด้วยการตกแต่งแบบศิลปะแบบจีนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว บริเวณด้านหน้าเป็นลานกว้างมีระเบียงไว้ให้นักท่องเที่ยวสามารถชมทัศนียภาพของพัทยา สำหรับห้องเรียนสมัยขงจื้อหาไม่อยากหากเดินจากประตูทางเข้าวังสามเซียนให้เดินตรงไปผ่านกำแพง 24 ยอดกตัญญูแล้วตรงไปจนสุดทางก็จะพบกับห้องเรียนสมัยขงจื้อ วังสามเซียนตั้งอยู่ใกล้วัดพระใหญ่ ทางขึ้นไปเขาพระตำหนักในพัทยาใต้ เป็นสถานที่ประดิษฐาน รูปปั้นของพระโพธิสัตว์ "เจ้าแม่กวนอิม" อยู่กลางสวนน้ำ สวยงามมาก มีทิวทัศน์ต้นไม้ร่มรื่น นอกจากนั้นยังมีห้องเรียนสมัย ขงจื้อ เรื่องราว 24 กตัญญู รูปปั้นจำลอง ราชวงศ์ต่างๆ ของประเทศจีน รูปปั้นจำลอง พระถังซำจั๋งและศิษย์เอก ระฆังแห่งคุณธรรม ม้าศึกกวนอู
ดูพิกัด
วัดเขาดินวนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาดิน ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา วัดเขาดินตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2515 โดยมีนายอินทร์ อาษา, นางเปลี่ยน อาษา,นางสาวดำรงรักษ์ คงประเสริฐ เป็นผู้ถวายที่ดิน และชาวบ้านได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติม รวม 18 ร่ 1 งาน 3 ตารางวา และได้พัฒนามาโดยลำดับ จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2524
ดูพิกัด
ห้องสมุดได้จัดบริการมุมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และตามความต้องการของประชาชน มีการบริการยืม – หนังสือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้ใช้บริการ และจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายประชาชน เช่น โครงการเข้าถึงประชาชน และคาราวานแก้จน ฯลฯ เป็นที่นัดพบของประชาชนในชุมชน
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
โรงแรมที่มีดีไซน์ร่วมสมัยแห่งนี้เหมาะสำหรับวันพักผ่อนของคุณกับเพื่อน ๆ ตัวโรงแรมตั้งอยู่ในซอยที่ไม่พลุกพล่านบนถนนเลียบชายหาดโดยอยู่ห่างจากทะเลเพียงแค่ถนนคั่น คุณสามารถเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ รวมทั้ง Walking Street ได้ด้วยบริการขนส่งสาธารณะ พัทยามีกิจกรรมให้ทำมากมาย ตั้งแต่กีฬาทางน้ำไปจนถึงโชว์คาบาเร่ต์ กอล์ฟ และการช้อปปิ้ง ห้องพักมีอินเตอร์เน็ต Wi-Fi บริการฟรี มีโทรทัศน์ผ่านดาวเดียมและบริการรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการนันทนาการรวมถึง สระว่ายน้ำที่เป็นน้ำเกลือขนาด 30 เมตร ห้องออกกำลังกาย และสปาซึ่งเปิดบริการถึง 4 ทุ่ม โรงแรมวิสต้ามุ่งมั่นที่จะนำความสนุกมาสู่การพักผ่อนในพัทยาของคุณ
ดูพิกัด
สถานที่ออกกำลังกายที่รวมการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 25 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ่อนคลายเหมือนอยู่กับบ้าน ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีบริการซักรีดซักแห้ง ร้านอาหาร และคอฟฟี่ช็อป ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น ห้องฟิตเนส และสวน ด้วยทำเลที่ตั้งอันเหมาะสม พนักงานที่ทุ่มเทให้กับการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ ทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand