Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เป็นหนังสือสมุดไทย หน้าต้นกล่าวถึงธิดาท้าวสุริวงศ์ ฝันว่าได้รถที่สวยงาม จันทวาศ์กับ 2 พราหมณ์เสกรถ ธิดา ท้าวสุริวงศ์ชื่นชอบจันทวาศ หน้าปลาย ท้าวกระเวนทราบว่าพระเจ้าอาทิตยวงศ์มาส่งธิดาจึงมาดักพบจันทวาศ อาสาสู้ศึกและได้เข้ามาขวาง ลูกยักษ์ชื่อจินดาสมุทรเกิดกับนางผีเสื้อตามหาพระบิดาชื่อจันทวาศ ได้ต่อสู้กับนาคแล้วได้ไปอยู่ เมืองนาค
ดูพิกัด
ตำรายาแผนโบราณ เป็นหนังสือสมุดไทย ประเภทสมุดไทยขาวว่าด้วย 1.คัมภีร์ธาตุพิกัดพุทธศาสตร์ ฉ้นทศาสตร์ โหราศาสตร์ 2.ตำรายาแก้ไข้ทั้งปวง 3.กล่าวถึงลักษณะแห่งการทรงศีล 7 ประการ 4.ว่าด้วยตำรายารักษาโรคต่าง ๆ ยาแก้ขัดเบา ยาแก้กายภายใน ยาแก้ชัก เป็นต้น
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ สภาสงฆ์จังหวัดชลบุรีพิมพ์ขึ้นเป็นอนุสรณ์งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อ พ.ศ. 2525 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยข้อมูลประวัติวัดในเขตอำเภอจำนวน 7 อำเภอ รวมทั้งหมด 262 วัด แบ่งเป็นอำเภอเมือง 44 วัด อำเภอพนัสนิคม 80 วัด อำเภอพานทอง 21 วัด อำเภอบ้านบึง 18 วัด อำเภอศรีราชา 50 วัด อำเภอบางละมุง 34 วัด และอำเภอสัตหีบ 15 วัด แต่ละวัดให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติวัด เสนาสนะสิ่งปลูกสร้างและชื่อเจ้าอาวาส ประวัติพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี จำนวน 7 อำเภอ รวม 283 องค์ แบ่งเป็น อำเภอเมือง 56 องค์ อำเภอพนัสนิคม 89 องค์ อำเภอพานทอง 22 องค์ อำเภอบ้านบึง 20 องค์ อำเภอศรีราชา 48 องค์ อำเภอบางละมุง 32 องค์ และอำเภอสัตหีบ 16 องค์ แต่ละองค์กล่าวถึง ประวัติ สถานะเดิม อุปสมบท วิทยฐานะ คำชำนาญการ งานปกครอง งานเผยแพร่ งานสาธารณูปการ และงานการศึกษาพิเศษและสมณศักดิ์
ดูพิกัด
หนังสือสมุดไทยประเภทสมุดไทยยาว่าด้วยตำรายาแก้ไข้อีดำ อีแดง ว่าด้วย อาการของธาตุทั้งสี่ในร่างกาย ยาแก้ริดสีดวง (เอกสารเลขที่ ธบ.ส.91)
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติชลบุรี สถานที่สำคัญในชลบุรี และประเพณีท้องถิ่นจำนวน 14 รายการ ดังนี้ ประวัติชลบุรี ประวัติหนองมน ประวัติตำหนักมหาราช ตำหนักมหาราชินี ประวัติอ่างศิลา ประวัติเจ้าแม่สามมุข ประวัติเกะสีชัง ประเพณีคืออะไร ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประเพณีบุญกลางบ้าน และเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคม ประเพณีถีบกระดาน ประเพณีกองข้าวศรีราช ประเพณีต่อยมวยตับจาก ประเพณีพระทรายวันไหลบางแสน ประเพณีไอ้เมฆอีหมอกและประเพณีการทายโจ๊ก
ดูพิกัด
ปัจจุบันกลองยาวของนายประทวน บุญผึ้ง มีการนำผ้าสีมาแต่งให้สวยงามและตกแต่งด้วยแผ่นโลหะที่ตัวกลอง ด้วยลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้น มีการทาสีให้สวยเด่นสะดุดตา เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ของวงกลองยาวนายประทวน บุญผึ้ง ประกอบด้วย ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ซื้อหามาได้ทั่วไปซึ่งการเลือกเครื่องดนตรีประกอบเหล่านี้ ใช้วิธีฟังเสียงที่ตีออกมาจากเครื่องดนตรีชิ้นนั้น ๆ โดยอาศัย ประสบการณ์ของผู้เล่น
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดการทำน้ำพริกแกงมาจากมารดา ต่อมาได้ฝึกหัดทำ และได้พัฒนาปรับปรุงทำให้พริกแกงมีรสชาติเป็นที่นิยมของประชาชนเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ มีผู้สนใจเข้kมาสอบถามและเรียนรู้วิธีการทำเป็นจำนวนมาก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่ชุมชน
ดูพิกัด
ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นการทำบุญที่นิยมทำกันในวันออกพรรษา คือจะทำในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดืน ๑๑ หรือหลังจากวันออกพรรษา ๑ วัน คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดืน ๑๑ ซึ่งแล้วแต่ความตกลงใจ ร่วมกันกับทางวัดและทางบ้าน ซึ่งคำว่า ตักบาตรเทโว หรือ เรียกชื่อเต็มว่า "เทโวโรหนะ" นั้นแปลว่า การหย่งลงเทวโลก หรือเรียกการตักบาตรอีกชื่อหนึ่งว่า ตักบาตรดาวดึงส์ คุณค่าของประเพณีที่มีต่อชุมชน - เพื่อเป็นการนำความสวัสดีแก่บุคคลและครอบครัว - สร้างความสามัคคีในชุมชน
ดูพิกัด
ได้จัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรี มีสมาชิก ๔ คน คือ ๑.แม่บ้าน นางรุจี เกิดคล้าย อายุ ๕๑ ปี ประธานกลุ่ม ๒.ทำนา นางวราภรณ์ จริยาจิรวัฒนา อายุ ๓๘ – ๔๐ ปี เลขาฯ ๓.แม่บ้าน นางต้อย ทรงพระนาม อายุ ๓๘ ปี ๔.ทำนา นางอุไร วาจาสัตย์ อายุ ๔๐ ปี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จะทำกระยาสารท ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ของทุกปี ซึ่งจะทำเป็นอาชีพเสริม กระยาสารทมีอยู่ในท้องถิ่นเดิมอยู่แล้วซึ่งทำกันแทบทุกครัวเรือน
ดูพิกัด
เป็นเครื่องนวดข้าวแทนการใช้วัวหรือควายย่ำเหมือนสมัยก่อน แต่หันมาใช้รถไถขนาดเล็กลาก ลูกถองแทน วิธีใช้คือใช้รถไถลากลูกถองนวดฟ่อนข้าวที่วางตั้งไว้บนลานนวดข้าวเป็นวงกลม จนกว่าข้าวเปลือกจะหลุดออกจากรวงทั้งหมด เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาททรงเป็นผู้ค้นพบถ้ำแห่งนี้เมื่อครั้งเสด็จมาประทับแรมเพื่อพักฟื้นจากอาการประชวร ถ้ำจักรพงษ์เป็นถ้ำเล็กๆ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ เหนือถ้ำขึ้นไปบนยอดเขามีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ เรียกว่า “พระเหลือง”เป็นพระที่มองเห็นได้แต่ไกลขณะนั่งเรือ
ดูพิกัด
ชาวบ้านเรียกวัดอุทยานหรือวัดสมถะ วัดนี้สร้างเมื่อ ประมาณ 200กว่าปี ราว ๆ รัชกาลที่ 2 แห่งรัตนโกสินทร์ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อใดไม่ทราบรู้ว่าอุโบสถหลังปัจจุบันเป็นหลังที่ 3 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ 28 มีนาคม 2528 ปัจจุบันมีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด 12 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา ปัจจุบัน พระครูสังฆรักษ์เปรื่อง ปคุโณ เป็นเจ้าอาวาส
ดูพิกัด
ตั้งอยู่หมู่บ้านห้วยกรุ ก่อนจะถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตั้งเมื่อ พ.ศ.2514 โดยมีชาวบ้านถวายที่ดินและร่วมมือกันบริจาคทรัพย์ มีพระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม ด้านข้างยังมีวิหารประดิษฐานหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นให้ประชาชนเข้ามาสักการะบูชา
ดูพิกัด
วัดศรีธรรมาราม อยู่ที่บ้านทุ่งกราด ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน วัดนี้ตั้งเมื่อ 18 กันยายน พ.ศ.2512 เริ่มสร้างโดยมีพระอาจารย์วัชรินทร์ จากวัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม. ได้มาพักจำพรรษาในพื้นที่ของนายล้วน พลอยประดับ ต่อมานายล้วนกับนายเล็ก ได้ร่วมกันถวายที่ดินสร้างวัดในปีพ.ศ.2502 และได้เริ่มก่อสร้างเรื่อยมา โดยใช้ฉายาพระอาจารย์วัชรินทร์ คือ ธมฺมรกฺขิตฺโต เป็นชื่อวัด ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีธรรมาราม จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2512
ดูพิกัด
วัดโพธิ์ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่ 20 ตารางวา ตั้งเมื่อวันที่ พ.ศ. 2416 เดิมที่วัดติดกับหาดทรายชายทะเล เล่าสืบกันว่า วัดโพธิ์มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางที่ตั้งวัด จึงเรียกว่า วัดโพธิ์ และสถานที่ตรงนี้เดิมเป็นที่พักอาศัยพักแรมของพ่อค้าไม้ ที่บรรทุกไม้ซุงด้วยเกวียนเพื่อจะนำไปจำหน่าย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2420
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 4-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 56 ห้อง ซึ่งได้รับการตกแต่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีห้องประชุม และร้านอาหารภายในโรงแรม ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการห้องฟิตเนส สวน ซาวน่า และบริการนวด เพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ โรงแรมได้ผสมผสานการบริการอย่างเชี่ยวชาญกับสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
แหล่งรวมสินค้าบริการเกี่ยวกับยา คลังยา ยาสมุนไพร และยารักษาโรคต่างๆ
ดูพิกัด
แหล่งรวมสินค้าบริการเกี่ยวกับยา คลังยา ยาสมุนไพร และยารักษาโรคต่างๆ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand