Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่จังหวัดชลบุรีได้ทำการฉลองเรือหลวงชลบุรีอีกครั้งหนึ้ง ในงานประจำปีจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-12 เมษายน 2527 โดยเฉพาะวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2527 กองทัพเรือได้ทำพิธีมอบเรือหลวงชลบุรีให้เป็นสมบัติของชาวชลบุรี มีนายประกิต อุตตะโมต ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ณ บริเวณสวนตำหนักน้ำ ชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเพลงดอกประดู่ ภาพหุ่นจำลองเรือรบ 32 ชลบุรี ความเป็นมาของเรือรบหลวงชลบุรี นอกจากนี้ยังประกอบด้วยเห่เรือหลวงชลบุรี คุณลักษณะทั่วไปของเรือหลวง และรายการของที่ระลึกงานฉลองเรือหลวงชลบุรี
ดูพิกัด
ศิลปปินดีเด่น ประจำปี 2550 นายสุรชัย มั่งมี เป็นผ้มีใจรักทางด้านการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับมีพรสวรรค์ อีกทั้งยังได้คลุกคลีกับการวาดภาพมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเพราะชึวิตในวัยศึกษาพำนักอยู่ในวัยถึง 8 ปี เนื่องจากบวชเป็นสามเณร 4 ปี และบวชพระอีก 4 ปี ที่วัดสว่างอารมณ์ และที่วัดแห่งนี้มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นายสุรชัยได้เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา นายสุรชัยได้รังสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมากกว่า 40 ชิ้นงาน และยังคงจะวาดต่อไป นายสุรชัยได้ฝากข้อคิดสำหรับเยาวชนว่า อยากจะเห็นเยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจและเห้นคุณค่าของงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นงานศิลปะ ควรธำรงไว้ให้อยู่คู่ชาติตลอดไป
ดูพิกัด
เป็นหนังสือสมุดไทย ประเภทสมุดไทยขาวว่ด้วย ตำรายารักษาโคต่างๆ เช่น ยาแก้ไข้ออกดำออกแดง ยาแก้บวม ยาแก้สังวานพระอิน ยาแก้โลหิต ยาแก้การสิงคลี ยาแก้เสียด (เป็นต้น เอกสารที่ ชบ.ส.88)
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอพนัสนิคมทั้งในทางประวัติศาสตร์และนิยายปรำปรา สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ การปกครอง ประชากร การประกอบอาชีพ กรปศุสัตว์ การประมง การทำเหมืองแร่ การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การธนาคาร การศึกษา การคมนาคม ประเพณี-วัฒนธรรม สถานที่ท่องเทียว เครื่องจักสาน ไร่กุหลาบจีระโรส ผลไม้ดนปั้น รูปปั้นหัวสัตว์ การผลิตของชำร่วย และอาหารดีที่พนัส ซึ้งแต่ละเรื่องที่นำเสนอมานั้นเป็นการกล่าวถึงโดยสังเขปเท่านั้น
ดูพิกัด
พระครูไพศาลสารธรรม(เล่าปี่ ทองสงวน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ เกิดที่ บ้านสามโคก จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2433 บิดาชื่อ นายอาน มารดาชื่อ นางรอด นามสกุล ทองสงวน ครั้นเจริญวัยแล้วได้ตอดตามบิดามารดามาอยู่ที่ บ้านท่าตะกูด ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี บิดาได้ส่งไปเรียนหนังสือไทยที่โรงเรียนวัดกลางบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จนกระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ท่านได้อุปสมบทที่วัดโคกเจริญ อ.พานทอง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 เมื่อท่านได้บวชแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัยตามวิสัยสมณะ จนมีความรู้ความสามารถในกิจการสงฆ์และได้เรียนวิชาโหราศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคมต่าง ๆ ปีพ.ศ.2480 ได้รับพระราชทานสรณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูไพศาลสารธรรม นอกจากท่านจะปกครองดูแลในกิจการคณะสงฆ์แล้วท่านยัวเป็นหมอดู หมอยาเป็นที่พึ่งของชาวบ้านบริเวณใกล้ไกลที่มีความเดือดร้อน เมื่อท่านชราภาพมาก และยังมีโรคมาเบียดเบียน จนมรณภาพในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2505 สิริอายุได้ 72 ปี พรรษา 52
ดูพิกัด
จากการชักชวนของพี่สาวตนเองให้ลองทำไม้กวาดเนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำไม้กวาดมีอยู่ในท้องถิ่นไม่ต้องลงทุนมากนัก หัดทำจนเกิดความชำนาญและยึดเป็นอาชีพตลอดมาจนปัจจุบัน และนางประไพ บุญสวน ได้ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและสามารถทำไม้กวาดดอกหญ้าได้อย่างสวยงามและทนทานจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนอย่างแพร่หลาย
ดูพิกัด
นางละม่อม พูลศิริมงคลชัย เป็นชาวอ่างศิลาโดยกำเนิด ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำกะปิมาจากมารดา ซึ่งตนเองทำกะปิมากว่า ๒๐ ปี ลักษณะเด่นที่แตกต่างไปจากกะปิที่อื่น คือ ทุกขั้นตอนสะอาด วัตถุดิบเป็นกุ้งเคยล้วนๆ ไม่มีหอย หรือ ส่วนอื่นมาเจือปน เริ่มต้นด้วยการนำกุ้งเคยที่ช้อนได้จากทะเลมาล้างให้สะอาด เคล้าด้วยเกลือแล้วใส่หลัวทิ้งไว้ วันที่ ๒ นำหลัวกุ้งเคยไปตากแดด ขย้ำน้ำออก ทำเช่นนี้ ๕ - ๖ วัน จนน้ำหมดและกุ้งเคยแหลก นำกุ้มเคยที่แหลกมาปั้นเป็นก้อน แล้วตากอีก ๒ แดด นำก้อนเคยมายีให้แหลกมาอัดใส่ในตุ่ม ไม่เปิดฝ่าเป็นเวลา ๖ เดือน จึงเปิดออกรับประทานได้ กุ้งเคยที่เป็นวัตถุดิบจะมีมากในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2548 สาขาการช่างฝีมือ(งานกระจก) นายธานินทร์ วิโนทพรรษ เป็นผ้มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในงานทำกระจำสลักลาย กระจกที่เหลือจากงานตกแต่งภายใน สามารถสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน รูปลักษณ์ภายนอก เด่น สะดุดตาด้วสีสันของกระจกที่มีให้เลือกมากมายหลายเฉดสี กับดีไชด์แปลกใหม่ เน้นประโยชน์ใช้สอย เหมะสำหรับผู้ที่รับการตกแก่งบ้านมานานกว่า 20 ปี เริ่มต้นด้วยงานกระจกพ่นทราย มีประสบการณ์ทำงานด้านกระจกกว่า 20 ปี ผลิตงานต่างๆ มากมาย โดยเริ่มต้นจากงานบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, งานก่อสร้างโครงการบริเวณประดิษฐานองค์พระพุทธรูปที่พุทธมณฑล สาย 4 และงานประดับกระจำสลับลายตามสถานที่สำคัญต่างๆ หลายแห่ง ปัจจุบัน ได้จัดทำผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) โดยนำวัสดุกระจำสีมาประดิษฐ์และพัฒนางานพร้อมฝึกอาชีพ งานกระจำ แก่สถานที่ราชการ, องค์กรต่างๆ เพื่ออนุรักษ์สืบทอดงานศิลปะด้านงานกระจำให้คงอยู่สืบไป
ดูพิกัด
ก่อนที่จะมาทำปลาร้าขาย เดิมประกอบอาชีพทำนามาก่อน แต่น้ำท่วมบ่อยมากทำให้เกิดปัญหามีหนี้สินมากมาย และเห็นว่ามีปลามากเลยหันมาทำปลาร้า เดิมทีทำกินเองเฉพาะในครัวเรือน แล้วมีความคิดว่าน่าจะลองทำขายเลยลองทำขายที่หน้าบ้านจนภายหลังส่งออกขายตามตลาดอำเภอพนัสนิคม และมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเองในบ้าน ทำการถ่ายทอดให้กับกลุ่มแม่บ้าน นักเรียนนักศึกษาให้เป็นแหล่งความรู้ชุมชน
ดูพิกัด
นายสงบ ทองเทศ เกิดเมื่อพ.ศ. 2479 ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 68 ปี เป็นผู้มีความสามารถในการเล่นดนตรีไทยโดยเฉพาะระนาดเอก และฆ้อง ได้ฝึกเล่นดนตรีไทยมาตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงปัจจุบันรวมเวลาประมาณ 40 ปี มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการเล่นดนตรีไทย เป็นอย่างยิ่ง นอกจากฝึกฝนการเล่นดนตรีไทอยู่เป็นประจำแล้ว ได้ถ่ายทอดความรู้การเล่นดนตรีไทยให้กับผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันต่าง ๆอาทิเช่น โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา โรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเชิญให้ฝึกสอนดนตรีไทยชนิดต่าง ๆ ตามแต่ผู้เรียนชอบและสนใจ นักเรียนที่ฝึกซ้อมได้รับเกียรติบัตรรจากการประกวดเล่นดนตรีไทยอยู่เนือง ๆ เคยแสดงวงอังกะลุง เฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงละครแห่งชาติกรุงเทพมหานคร เมื่อปีพุทธศักราช 2519 ยังความภาคภูมิใจแก่นายสงบเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยงได้ผลิตผลงานชิ้นสำคัญ ได้แก่ การประพันธ์บทเพลงสำหรับวงดนตรีมหาดุริยางค์ไทย ชื่อเพลง โหมโรงโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา และเพลง ลอยกระทงเถา ปัจจุบันนายสงบ ทองเทศ ยังคงฝึกฝนเล่นดนตรีไทยอย่างสม่ำเสมอ มุ่งมั่นที่จะสืบทอดและอนุรักษ์การเล่นดนตรีไทยต่อไป โดยต้องการให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสงบ ทองเทศ เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ประจำปีพ.ศ. 2546
ดูพิกัด
วัดหนองยายบู่ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองยายบู่ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 38 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ หอสวดมนต์ หอระฆัง กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ฯลฯ วัดหนองยายบู่ ตั้งเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2529 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2537
ดูพิกัด
วัดนาพร้าว ตั้งอยู่ที่ บ้านนาพร้าว ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 30 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดนาพร้าว ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2435 ที่ได้ชื่อว่าวัดนาพร้าว เพราะเดิมชาวบ้านทำนาและมีสวนมะพร้าวมาก ต่อมามีการย้ายวัด วัดเดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดมะพร้าวเก่า ส่วนวัดที่ย้ายมาเรียกวัดนาพร้าว หรือนาพร้าวใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2525
ดูพิกัด
วัดคลองตะเคียน ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองตะเคียน ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาอเนกประสงค์ ฯลฯ วัดคลองตะเคียน ตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2537 มีเจ้าอาวาส คือ พระอุดร ธนปาโล
ดูพิกัด
วัดแหลมแค อยู่ที่ ต.หน้าประคู่ อ.พานทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา วัดนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ.2414 เดิมบริเวณวัดมีต้นแคขึ้นอยู่จำนวนมาก ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือนางหยุก สอนศิริ ได้ชักชวนราษฎรบ้านแหลมแคช่วยกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้างเสนาสนะ เพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศล ผู้มีอุปการะคุณต่อวัด คือนายสิน-นางเสน สอนศิริ ซึ่งเป็นลูกหลานของนางหยุก ได้อุปถัมภ์วัดมาโดยตลอด ปัจจุบันวัดแหลมแคมีความเจริญด้านถาวรวัตถุ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2505
ดูพิกัด
อาคารห้องสมุดวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยได้เก็บรวบรวมหนังสือเก่า ภาพเก่าซึ่งเป็นของตำบล
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
รีสอร์ทหรูซึ่งเป็นโรงแรมแห่งใหม่ในเครือเซ็นทาราอันหรูหราแห่งนี้ที่มาพร้อมกับธีม "lost world" จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง โดยมีที่ตั้งอยู่ทางเหนือของพัทยาในบริเวณนาเกลือและหาดวงอมาตย์ ผู้เข้าพักสามารถเดินตรงไปยังชายหาดได้รวมทั้งไปยังสวนน้ำที่อยู่ติดทะเลด้วย ที่ชายหาดมีกีฬาทางน้ำให้เลือกมากมายและขณะที่อยู่ที่รีสอร์ทก็มีสระว่ายน้ำให้เลือกหลายสระ และหากคุณพาเด็ก ๆ มาด้วยก็แน่ใจได้ว่าพวกเขาจะต้องชอบ Camp Safari ซึ่งจัดอยู่ในอาคารรวมทั้งห้องเล่นเกม และในตอนเย็นหลังจากเมื่อยล้าจากการทำกิจกรรมมากมายนักท่องเที่ยวสามารถไปใช้บริการสปาที่ Spa Cenvaree เพื่อรับการนวดอโรมาเธอราปีเพื่อผ่อนคลายได้ โรงแรมระดับ 5 ดาวเพียงแห่งเดียวที่สร้างแบบมีธีมในพัทยานี้ เป็นที่ที่ควรมาเยือนและรับประกันได้ว่าจะทำให้ทั้งครอบครัวมีแต่ความสนุกสนาน
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2017 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand