กินเจ
อำเภอ อำเภอบ้านบึง
รูปแบบ ประเพณีและพิธีกรรม
การกินเจ เป็นประเพณีการถือศิลล้างบาป ตามความเชื่อของคนจีนเพื่อให้หมาดเกคราะห์กรรมต่างๆ โดยประเพณีกินเจ จะเริ่มในวันที่ ๑ เดือน ๓ ของจีนทุกปีเป็นเวลา ๑๐ วัน ซึ่งกอ่นถึงวันกินเจจะมีการกินเจก่อนเริ่มพิธี ๓ วัน เพื่อเป็นการล้างท้อง ผู้ที่เข้าร่วมพิธีกิจจะต้องนุ่งขาวห่มขาว โดย ผู้ถือศิลกินเจจะมาลงชื่อที่โรงเจ ทุกคนจะถือธูปใหญ่แห่เป็นขบวน-ไปรับเทพเจ้า(หุดโจ๊ว) ขณะที่โรงเจพระจีนจะทำพิธีสวดรายชื่อผู้ที่เข้ากินเจให้เจ้าได้รับรู้ ในวันที่ ๓, ๖ และ ๙ จะมีพิธีใหญ่ ซึ่งผู้กินเจจะต้องบอยู่ที่โรงเจเท่านั้น โดยมีพระสวดตลอดทั้งวัน วันที่ ๘ ทำพิธีลอยกระทง และนำของมาไหว้ฮ่องเฮียตี๊ มีการปล่อยเต่าเพื่อสะเดาะเคราะห์วันที่ ๑๐ เป็นวันสุดท้ายของการกินเจถือว่าเป็นวันไหว้ใหญ่จะมีพิธีไหว้เจ้า วันที่ ๑๑ เวลา ๐๔.๐๐ น. ผู้กินเจทั้งหลายจะร่วมกันทำพิธีส่งเจ้า นำกระถางธูปไปลอยทะเลผู้กินเจจะกินมื้อนั้นสุดท้าย
การเดินทาง เทศบาลบ้านบึง เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
จุดสังเกตุ
Tel
Fax
Website
Email
ที่อยู่ เทศบาลบ้านบึง เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี