การทำพวงมโหตร
อำเภอ อำเภอเมือง
รูปแบบ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พวงมโหตร เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ใช้เทคนิคการตัดกระดาษให้เป็นรูปร่าง และลวดลายตามต้องการ ใช้สำหรับประดับตกแต่งสถานที่เพื่อสร้างสีสันและความสวยงามให้กับงาน มักใช้ในงานมงคลและงานรื่นเริง เช่น งานแต่งงาน งวนบวช งานขึ้นปีใหม่ งานสงกรานต์ และพิธีบายสีสู่ขวัญ เป็นต้น สามารถดัดแปลงไปใช้ได้ตามความเหมาะสม การตัดพวงมโหตรมีการตัดหลายรูปแบบ หลายรูปทรง ชื่อเรียกอาจเปลี่ยนไปตามแต่ละท้องถิ่น
การเดินทาง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การเดินทาง จากถนนสุขุมวิทแยกขวาเข้าอ่างศิลา ราว 1 กิโลเมตร
จุดสังเกตุ
Tel
Fax
Website
Email
ที่อยู่ เลขที่ 48/68 หมู่ที่/หมู่บ้าน 4 ซอย - ถนน - ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี