งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี
อำเภอ อำเภอเมือง
รูปแบบ เอกสารหนังสือ
หนังสือเล่มนี้เนื้อหา-ในเล่มประกอบด้วยประวัติและความเป็นมาของเทศบาลเมืองชลบุรี รวมประเพณีการวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เช่น คนตายตีฆ้อง กองข้าวบวงสรวง ประเพณีการถีบกระดาน ประเพณีวันไหล พร้อมภาพประกอบ
การเดินทาง 1. จากตัวเมองชลบุรี มุ่งไปทางทิศ เหนือ 99 ม. 2. เลี้ยวซ้าย ไปยัง ถนนตำหนักน้ำ 73 ม. 3. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนตำหนักน้ำ 78 ม. 4. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนพญาสัจจา 100 ม. 5. ใช้ ที่ 1 ทางขวา เข้าสู่ มนตเสวี 450 ม. 6. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนวชิรปราการ 400 ม.
จุดสังเกตุ
Tel 038286339
Fax 038273231
Website
Email natlibc@hotmail.com
ที่อยู่ หอสมุดแห่งชาติชลบุรี เลขที่ - ซอย - ถนน วชิรปราการ ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี