การเล่นทายโจ๊ก การละเล่นพื้นบ้านของชาวจังหวัดชลบุรี
อำเภอ อำเภอเมือง
รูปแบบ เอกสารหนังสือ
ภายในเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเล่นท่ยโจ๊ก ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่งของจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงการเผยแพร่การเล่นทายโจ๊กในจังหวัด อธิบายถึงองค์ประกอบการเล่นทายโจ๊กได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ ของรางวัล นายโจ๊ก และผู้ทายหรือผู้ร่วมเล่น ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการทายโจ๊ก กติกามารยาทในการทายโจ๊ก พร้อมทั้งต้วอย่างขั้นตอนวิธีการทายโจ๊ก และรูปแบบการทายโจ๊ก ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
การเดินทาง 1. จากตัวเมองชลบุรี มุ่งไปทางทิศ เหนือ 99 ม. 2. เลี้ยวซ้าย ไปยัง ถนนตำหนักน้ำ 73 ม. 3. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนตำหนักน้ำ 78 ม. 4. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนพญาสัจจา 100 ม. 5. ใช้ ที่ 1 ทางขวา เข้าสู่ มนตเสวี 450 ม. 6. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนวชิรปราการ 400 ม.
จุดสังเกตุ
Tel 038286339
Fax 038273231
Website
Email natlibc@hotmail.com
ที่อยู่ หอสมุดแห่งชาติชลบุรี เลขที่ - ซอย - ถนน วชิรปราการ ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี