ซออู้
อำเภอ อำเภอพนัสนิคม
รูปแบบ ศิลปะการแสดงและดนตรี
นายสนอง ช้างแย้ม อายุ ๗๖ ปี เกิดปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เดิมเป็นช่างไม้ ช่างต่อเรือ และได้ทำเครื่องดนตรีเป็นอาชีพเสริม เริ่มหัดทำซออู้ได้ประมาณ ๓ ปี เริ่มปี ๒๕๔๒ เพราะชมรม ผู้สูงอายุมาฝึกเล่นดนตรีไทย ลุงสนองชอบดนตรีไทยโดยเฉพาะซออู้ เลยคิดทำซออู้ขึ้นใช้เพราะอยากมีซออู้ไว้เล่นโดยเฉพาะ ทำครั้งแรก ๓ ตัว ไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ต่อมาก็ดีขึ้น ทำไปแล้วประมาณ ๓๐ กว่าตัว ให้กรุงเทพฯ ๑๒ ตัว ให้วิทยาลัย ๓ ตัว ส่วนมากใช้ไม้ประดู่และไม้แดงจีน แต่อุปสรรคใหญ่ คือ หาไม้ยากมาก โดยเฉพาะไม้แดงจีน ไม้ดีเกลือ ชิงชัน สายเดิม ใช้หางม้า ต่อมาราคาแพงจึงใช้พลาสติกแทน สายขึงเดิมใช้ด้ายขวั้น ปัจจุบันใช้เส้นพลาสติกเหมือนกัน ราคาซออู้ประมาณ ๑,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ตามประเภทของไม้ และการตกแต่งลวดลาย มีการสอนถ่ายทอดต่อไปให้คนในท้องถิ่น แต่ไม่ได้รับการสนใจมากนัก รับทำตามที่มี ผู้สั่ง ซออู้จะใช้หนังวัว หนังแพะ ถ้าแกะสลักลายหนุมานราคาจะสูงกว่าแกะสลักลายอื่น ซอด้วงจะใช้หนังงูทำ ภายในปีนี้คาดว่าจะจัดตู้เก็บเครื่องดนตรี เป็นพิพิธภัณฑ์ราคาซอด้วง ๑,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท ซื้อกะลามาทำจาก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสาคร เพราะกะลามีรูปทรงทุยสวยกว่าที่อื่นๆ และมะพร้าวพันธุ์นี้ปลูกยากในจังหวัดชลบุรี เคยมีผู้นำมาปลูก ๒๐๐ ต้น แต่ขึ้นเพียง ๔ ต้นเท่านั้น ปัจจุบันไม่มีทายาทรับสืบทอดวิชาการทำซออู้ ซอด้วง และกลอง ส่วนมากใช้ไม้ประดู่และไม้แดงจีน แต่อุปสรรคใหญ่ คือ หาไม้ยากมาก โดยเฉพาะไม้แดงจีน ไม้ดีเกลือ ลุงสนองอยากให้ทำสืบต่อๆกัน โดยจะฝึกให้คนที่ชอบจริงๆ เคยสอนเด็กนักเรียนบ้านแหลมแคเล่นดนตรีไทยมี ซอ ขลุ่ย กลองยาว พิณพาทย์ กลองทอม กลองตุ๊ก กลองโทน และลุงสนองมีปู่เป็นนักสร้างโขนสดทำให้มีใจชอบขึ้นมากด้วย ลุงสนอง กล่าวว่าคิดจะต่อตู้เก็บใส่เครื่องดนตรีไทยไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บ้านนี้
การเดินทาง เข้าสู่ ถนนสุขประยูร/เส้นทาง 315 วิ่งต่อไป 6.0 กม. เลี้ยวซ้าย 150 ม. ใช้ ที่ 1 ทางขวา 25 ม. วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
จุดสังเกตุ
Tel
Fax 038277407
Website
Email
ที่อยู่ วัดโบสถ์ เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล วัดโบสถ์ อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี