เรือยาว
อำเภอ อำเภอพนัสนิคม
รูปแบบ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นเรือยาวใช้ฝีพายมากกว่า ๑๐ คน เป็นเรือขุดจากไม้ ชาววัดโบสถ์มีไว้สำหรับเทศกาลแข่ง เรือยาวในงานประเพณีลอยกระทงบ้าง ในเทศกาลทอดกฐินบ้าง เพราะคลองกว้างที่ผ่านหน้าวัดอุทกเขปสีมารามในสมัยก่อนทั้งกว้างและยาวกว่าในปัจจุบันมาก จึงสนุกสนานและประทับใจชาวบ้านมาจนทุกวันนี้ สมัยต่อมาเมื่อเรือเลิกใช้แล้วจึงบริจาคให้วัดโบสถ์เก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
การเดินทาง เข้าสู่ ถนนสุขประยูร/เส้นทาง 315 วิ่งต่อไป 6.0 กม. เลี้ยวซ้าย 150 ม. ใช้ ที่ 1 ทางขวา 25 ม. วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
จุดสังเกตุ
Tel
Fax 038277407
Website
Email
ที่อยู่ วัดโบสถ์ เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล วัดโบสถ์ อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี